Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) Giải bài tập

Rate this post

Sinh học 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 9 có thêm gợi ý tham khảo để giải các bài tập nội dung bài học và bài tập cuối bài 19 nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giá sinh 9 bài 5 trang 19 giúp các em nắm được kiến ​​thức về thí nghiệm Mendel và biến dị tổ hợp. Giải bài tập Sinh 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng dưới đây được trình bày rõ ràng, cẩn thận và dễ hiểu giúp các em học sinh nhanh chóng biết cách làm bài thi, đồng thời là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô hướng dẫn các em học sinh dễ dàng. Vì vậy, đây là nội dung chi tiết Giải Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) mời các bạn tải về tại đây.

Lý thuyết giao phối cận huyết 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo)

I. Mendel giải thích kết quả thí nghiệm

– Ta có mức độ phân li về từng cặp tính trạng ở F2 là:

+ Vàng: Xanh ≈ 3:1

+ Xanh: Nhăn 3:1

– Từ kết quả thí nghiệm trên Menđen cho thấy mỗi cặp tính trạng do một nhân tố di truyền quy định.

– Nó định nghĩa:

+ B: vỏ nhẵn; b: vỏ nhăn nheo

KG trơn vàng thuần chủng là AABB, KG xanh nhăn thuần chủng là aabb.

Kết quả thí nghiệm được giải thích bằng sơ đồ:

– F1 × F1 : AaBb x AaBb

+ AaBb mỗi bên cho 4 giao tử: AB, ab, Ab, aB

F2 có 4 × 4 = 16 hợp tử.

– Phân tích kết quả 2 cặp tính trạng:

→ Quy luật phân li độc lập: các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

II. Quy luật phân li độc lập có ý nghĩa gì?

– Loài sinh sản hữu tính trong tự nhiên có thể tạo ra nhiều biến dị tổ hợp hơn vì: loài sinh vật trong tự nhiên có nhiều gen và thường tồn tại ở trạng thái dị hợp → phân li độc lập và tổ hợp tự do sẽ tạo ra vô số KG và KH ở đời con.

– Hiểu biết quan trọng về quy luật phân li độc lập: giải thích được một trong những nguyên nhân khiến biến dị tổ hợp xảy ra do hiện tượng phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen.

– Biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 5

Nhìn vào Hình 5 và làm như sau:

Giải thích tại sao ở F2 có 16 hợp tử.

– Điền nội dung thích hợp vào bảng 5.

Trả lời:

– Ở F2 có 16 hợp tử vì F1 có kiểu gen AaBb tạo ra 4 loại giao tử (AB, Ab, aB, ab), sự kết hợp ngẫu nhiên của 4 giao tử bố và 4 giao tử mẹ nên F2 có 16 hợp tử.

1 AABB

2 AaBB

2 AABb

4 AaBb

1 AAbb

2 Aabb

1 aaBB

2 aaBb

Tỉ lệ 1 aabb của mỗi kiểu hình ở F29331

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 5 trang 19

câu hỏi 1

Mendel giải thích kết quả của thí nghiệm trao đổi chéo hai cặp của mình như thế nào?

câu trả lời gợi ý

– Ta thấy, cơ thể có kiểu gen AABB cho 1 loại giao tử AB, tương tự kiểu gen aabb cho 1 loại giao tử ab. Sự kết hợp của hai loại giao tử này tạo ra con lai F1 có kiểu gen AaBb.

– Khi cơ thể F1 hình thành giao tử, do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng nên cho 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab có kích thước bằng nhau.

– Như vậy, Mendel đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

câu 2

Nêu nội dung quy luật phân li độc lập

câu trả lời gợi ý

Nội dung của quy luật phân li độc lập là: “Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử”.

câu 3

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn lọc và tiến hóa? Tại sao các loài sinh sản lại phong phú hơn nhiều so với các loài sinh sản vô tính?

câu trả lời gợi ý

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa rất quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa. Đó là nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn giống và tiến hóa.

Ở loài giao phối, biến dị phong phú hơn nhiều so với ở loài sinh sản vô tính, vì biến dị được nhân lên nhanh chóng qua giao phối, đồng thời ở sinh vật bậc cao có nhiều gen và thường tồn tại ở dạng dị hợp nên sự phân li độc lập và tổ hợp rẻ của chúng sẽ tạo ra số lượng lo.

câu 4

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Người cha có mái tóc thẳng và đôi mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen đúng trong các trường hợp sau để sinh con tóc xoăn, mắt đen?

a) AaBb

b) AaBB

c) AABb

đ) AABB

câu trả lời gợi ý

Bố tóc thẳng, mắt xanh => Kiểu gen của bố: aabb => Giao tử của bố: ab

Tôi có mái tóc xoăn, đôi mắt đen

=> Con có KG: AaBb => Con nhận giao tử AB từ mẹ

=> Cho con sinh ra mắt đen, tóc xoăn, người mẹ chỉ cho 1 loại giao tử AB.

=> Cân nặng của mẹ: AABB

=> Đáp án: đ

Phép lai hai cặp tính trạng

câu hỏi 1: Trong các kiểu gen sau, cá thể dị hợp bao gồm:

1. aaBB 4. AABB

2. AaBb 5. aaBb

3. Aabb 6. Aabb

A. 2 B. 3 và 5 C. 2, 3 và 5 D. 1, 2, 3 và 5

câu 2: Phép lai P : AaBb x aabb cho F1 có tỉ lệ kiểu gen

A. 9:3:3:1

B. 1:1:1:1

C. 1:2:1:2:1

D. 3:3:1:1

câu 3: Tỉ lệ kiểu hình ở phép lai P : AaBb x aabb là:

A. 9:3:3:1

B. 1:1:1:1

C. 1:2:1:2:1

D. 3:3:1:1

câu 4Phép lai nào sau đây tạo ra nhiều biến thể dị hợp tử nhất ở thế hệ F1?

AP: BbDd x bbDd.

BP: BBdd x bbdd.

C.P: BbDd x BbDd.

ĐP: Bbdd x bbDd.

câu hỏi 5: Cá thể có kiểu gen AaBb giao phối với cá thể có kiểu gen nào thì tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1 : 1 : 1?

A. AABb.

B. AABB.

C. AaBb.

D. AaBB.

câu 6Quy luật phân li độc lập là gì?

A. Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

B. Các cặp nhân tố di truyền phân li trong quá trình phát sinh giao tử.

C. Hai cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

D. Hai cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) Giải bài tập , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *