Lực lượng sản xuất là gì? Có vai trò thế nào?

Rate this post

Lực lượng sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền sản xuất xã hội cũng như trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. Vậy lực lượng sản xuất là gì?

1. Lực lượng sản xuất là gì?

Theo quan điểm của Các Mác, lực lượng sản xuất là khái niệm dùng để chỉ sự kết hợp giữa người lao động và tư liệu sản xuất nhằm tạo ra một sức sản xuất vật chất nhất định.

Được hiểu là sự kết hợp giữa người lao động và tư liệu sản xuất làm biến đổi các đối tượng vật chất của giới tự nhiên theo nhu cầu của con người và xã hội trong những thời điểm nhất định.

Về mặt cấu trúc, lực lượng sản xuất là một hệ thống được xem xét trên hai mặt:

Thứ nhất là Kinh tế – kỹ thuật còn được hiểu là tư liệu sản xuất

Thứ hai liên quan đến kinh tế xã hội, được hiểu là người lao động

Theo Các Mác, để cải tạo giới tự nhiên tạo ra của cải vật chất thì người lao động phải có sức mạnh tổng hợp. Đó là sự kết hợp giữa lực vật chất và trí lực – những yếu tố tạo nên khả năng lao động của con người và những yếu tố khác có tính chất cơ, lý, hóa của sự vật, vì mục đích riêng của mình, sử dụng những yếu tố đó làm phương tiện tác động đến sự vật khác sao cho quá trình sản xuất vật chất có thể được phát triển.

Như vậy, nếu không có con người biết sản xuất, biết sử dụng tư liệu lao động và tác động trở lại giới tự nhiên thì sẽ không có quá trình sản xuất vật chất.

2. Ví dụ về lực lượng sản xuất

Theo nội dung trên có thể hiểu Lực là gì? Lực lượng sản xuất bao gồm:

– Công nhân: là những người có sức khỏe tốt và có khả năng làm việc.

– Tư liệu xuất bản: đối tượng được người sử dụng, khai thác trong quá trình xuất bản.

Nguyên liệu sản xuất bao gồm:

+ Tư liệu lao động: là những công cụ lao động như máy kéo, cày, cuốc, khung cửi, v.v.

+ Đối tượng lao động: xi măng, sắt thép, vải, len…

Chủ nghĩa Mác khẳng định:

Lực lượng sản xuất chủ yếu của cả nhân loại là công nhân và người lao động.

Công cụ lao động nhân lên sức mạnh trí tuệ của con người. Khi công cụ lao động đã đạt đến trình độ tin học hóa, số hóa, tự động hóa… thì hiệu quả hoạt động của nó được đánh giá là rất đáng ngạc nhiên.

Công cụ Phản ứng luôn là yếu tố có thể biến đổi và có thể tiến hóa đến mức cao nhất, cao nhất của Thao túng lực lượng.

Việc chuyển đổi, cải tiến và hoàn thiện các công cụ làm việc đã tạo ra những thay đổi sâu sắc trong mọi tài liệu xuất bản.

Mục đích ra đời là gì?

3. Vai trò của lực lượng sản xuất là gì?

Trong bất kỳ xã hội nào để tạo ra của cải, vật chất cho xã hội đều phải có cả người lao động và tư liệu sản xuất. Vì nếu không có công cụ lao động phục vụ cho quá trình lao động thì con người sẽ không thể tác động để tạo ra của cải vật chất.

Vì vậy, lực lượng sản xuất có vai trò là phương tiện để tiến hành sản xuất vật chất cho xã hội. Để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của mình, con người phải tạo ra tư liệu lao động, nói chính xác hơn là tư liệu lao động, tư liệu sản xuất và lực lượng sản xuất.

Sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định sự biến đổi, phát triển mọi mặt của đời sống, quyết định sự phát triển của xã hội từ thấp đến cao.

Lực lượng sản xuất cũng là một bộ phận cấu thành của phương thức sản xuất và là nền tảng, cơ sở, tiền đề của sản xuất. Vì không có công cụ lao động thì con người không thể sản xuất tạo ra của cải vật chất để thoả mãn nhu cầu của mình.

4. Nhân tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất

Mục đích ra đời là gì?

Trong quá trình sản xuất, công cụ lao động tác động đến đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất để công cụ lao động được hoàn thiện nhằm đạt năng suất lao động cao.

Trong văn bản công việc, đó là các yếu tố vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng công việc, thì công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất. Và khi các công cụ lao động đạt đến mức độ tự động hóa thì vai trò của nó càng quan trọng hơn.

Trình độ phát triển của công cụ lao động là thước đo khả năng chinh phục tự nhiên của con người. Nói cách khác, nhân tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất là con người.

5. Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Quan hệ sản xuất là quan hệ kinh tế tổng quát, là quan hệ giữa người với người về mặt thực hiện lợi ích vật chất trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội.

Quan hệ sản xuất bao gồm:

– Sở hữu tư liệu sản xuất

– Quan hệ trong tổ chức – quản lý quá trình sản xuất

– Mối quan hệ trong phân phối kết quả của quá trình sản xuất

Các quan hệ sản xuất này tồn tại trong một mối quan hệ thống nhất và chi phối, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.

Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất, biện chứng, có sự phụ thuộc lẫn nhau, ràng buộc và tác động lẫn nhau hình thành nên quá trình sản xuất của xã hội.

Trong quá trình sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản, tất yếu; lực lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất; Quan hệ sản xuất là hình thức kinh tế của quá trình đó.

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tồn tại trong sự thống nhất và quy định lẫn nhau. Đây là một yêu cầu tất yếu và phổ biến diễn ra trong mọi quá trình sản xuất của xã hội hiện nay.

Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất giữ vai trò quyết định, quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ thống nhất với nhau theo nguyên tắc khách quan: quan hệ sản xuất phải phụ thuộc vào sự phát triển thực tế của lực lượng sản xuất trong bất kỳ thời kỳ lịch sử nhất định nào, bởi vì sản xuất chỉ là một hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, còn lực lượng sản xuất là nội dung vật chất và kỹ thuật của quá trình đó.

6. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam

6.1. Thời gian trước khi gia hạn

Lực lượng sản xuất còn thấp, chưa có nhiều điều kiện để phát triển. Lao động chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và dựa vào kinh nghiệm của người đi trước để lại. Phương tiện sản xuất và công cụ lao động còn thô sơ, lạc hậu.

Đảng và Nhà nước ta bảo vệ việc xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Sau ngày miền Bắc được giải phóng, sự ra đời của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhấn mạnh vai trò của quan hệ sản xuất, dẫn đến chủ trương quan hệ sản xuất phải đi trước mở đường, tạo động lực cho lực lượng sản xuất phát triển.

6.2. Sau thời gian gia hạn

Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã thừa nhận những khuyết điểm và chủ trương đổi mới phương thức quản lý kinh tế. Đây là thời điểm lịch sử quan trọng trong quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về xây dựng CNXH ở nước ta, thể hiện ở việc nhận thức và thực hiện quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, biện pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện mọi mặt quan hệ sản xuất mới theo quy luật, mới. . định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dưới đây là thông tin giải đáp cho Lực lượng sản xuất là gì? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lực lượng sản xuất là gì? Có vai trò thế nào? , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *