Lý thuyết Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Rate this post

Lý thuyết Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Bài học: Bài 12: Hô hấp ở thực vật – Mrs. Nguyễn Thị Hoài Thu (giáo viên VietJack)

Thực vật không có cơ quan hô hấp riêng. Hô hấp diễn ra ở tất cả các cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan có hoạt động sinh lý mạnh như hạt nảy mầm, sự phát triển của hoa, quả v.v.

I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. Thế nào là hô hấp ở thực vật?

– Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hoá sinh học (dưới tác dụng của enzim) các nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ của tế bào sống thành CO2 và H2O, một phần năng lượng giải phóng được tích luỹ trong ATP.

– Phương trình tổng quát

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H20 + Q (nhiệt + ATP)

2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

– Nhiệt năng được giải phóng để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể thực vật.

– Năng lượng hô hấp được tích lũy trong phân tử ATP được sử dụng cho các hoạt động sống của cây như vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ (prôtêin, axit nuclêic,…) tế bào…

II. HÔ HẤP Ở NGƯỜI ĐI BỘ

1. Phân hủy kỵ khí (đường phân và lên men)

Bài báo tuyệt vời

Ở thực vật, quá trình phân giải yếm khí có thể xảy ra ở rễ cây khi ngập trong nước hoặc ở hạt khi ngập trong nước hoặc trong trường hợp thiếu oxy.

– Quá trình phân hủy kỵ khí bao gồm quá trình đường phân và lên men.

Quá trình đường phân xảy ra trong tế bào chất, đó là sự phân hủy các phân tử glucose thành axit pyruvic.

Lên men là quá trình axit pyruvic được lên men thành rượu etylic hoặc axit lactic và giải phóng 2 ATP.

2. Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí)

Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Krebs và chuỗi vận chuyển điện tử hô hấp.

– Chu trình Krebs:

Nó xảy ra trong ma trận ty thể.

Chuỗi vận chuyển điện tử:

+ Xảy ra mạnh ở các mô, cơ quan có hoạt động sinh lý mạnh như hạt nảy mầm, hoa nở…

Hydro do axit pyruvic tạo ra trong chu trình Krebs được chuyển qua chuỗi vận chuyển điện tử.

+ Kết quả: Từ 2 phân tử axit pyruvic, qua hô hấp đã giải phóng 6 CO2 và 6 H20, tích lũy được 36 ATP.

III. HƠI THỞ CỦA ÁNH SÁNG

Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 dưới ánh sáng.

Điều kiện để xuất hiện thở dễ dàng:

+ Cường độ ánh sáng cao

+ Trong lục lạp của thực vật C3 lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều (gấp khoảng 10 lần CO2).

IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA Hô hấp, Quang hợp với môi trường

1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

Quang hợp và hô hấp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:

Sản phẩm của quang hợp là chất hữu cơ và oxi cung cấp nguyên liệu cho hô hấp

Sản phẩm của hô hấp là khí cacbonic và nước là nguyên liệu để quang hợp

2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường

Một. Nước

Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp

– Đối với các cơ quan đang ngủ nghỉ, tăng lượng nước sẽ tăng cường hô hấp. Hạt nảy mầm phải đủ nước

b. Nhiệt độ

– Khi nhiệt độ tăng, tốc độ hô hấp tăng đến giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn diễn ra bình thường.

– Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân theo định luật Van – Hóp: Q10 = 2-3 (tăng nhiệt độ 10oC thì tốc độ phản ứng tăng 2-3 lần.

c. Ôxy

Khi nồng độ oxy giảm xuống dưới 10%, quá trình hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống 5%, cây chuyển sang phân giải kỵ khí.

d. hàm lượng CO2

CO2 là sản phẩm cuối cùng của quá trình hô hấp hiếu khí cũng như quá trình lên men etylic. Nồng độ CO2 cao (>40%) sẽ ức chế hô hấp.

Xem thêm Lý thuyết Sinh học lớp 11 hay nhất, chi tiết hơn:

  • Lý thuyết Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
  • Lý thuyết Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
  • Lý thuyết Bài 17: Hô hấp ở động vật
  • Lý thuyết Bài 18: Tuần hoàn máu
  • Lý thuyết Bài 19: Tuần hoàn (tiếp theo)

Ngân hàng đề thi lớp 11 tại Khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 11 có đáp án
  • Kho của đơn vị khác

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lý thuyết Sinh học 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *