Lý thuyết Sinh học 12 Bài 24 (mới 2023 + 58 câu trắc nghiệm)

Rate this post

Tailieumoi.vn xin gửi tới quý thầy cô giáo và các bạn học sinh lớp 12 tài liệu Lý thuyết, Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 24: Bằng chứng tiến hóa đầy đủ và chi tiết. Tài liệu gồm 29 trang tóm tắt nội dung chính lý thuyết Bài 24: Bằng chứng tiến hóa và 58 câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm có đáp án. Bài 24: Bằng chứng tiến hóa môn Sinh học lớp 12 có nội dung như sau:

SINH HỌC 12 BÀI 24: BẰNG CHỨNG BẰNG CHỨNG

Phần 1: Lý thuyết Sinh học 12 Bài 24: Bằng chứng tiến hóa

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 24: Bằng chứng tiến hóa |  Lý thuyết Sinh học 12 đầy đủ và chi tiết nhất

I. Bằng chứng giải phẫu so sánh

Các cơ quan tương đồng là các cơ quan ở các loài khác nhau thực hiện các chức năng rất khác nhau, nhưng có nguồn gốc từ một cơ quan ở loài tổ tiên.

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 24: Bằng chứng tiến hóa |  Lý thuyết Sinh học 12 đầy đủ và chi tiết nhất

– Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì có nguồn gốc từ cơ quan ở loài tổ tiên, nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hơn.

Cơ tương tự: là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng cùng thực hiện một chức năng nên có hình thái tương tự nhau.

KL: Sự giống nhau về đặc điểm giải phẫu giữa các loài là bằng chứng gián tiếp cho thấy tất cả các loài còn sống ngày nay đều tiến hóa từ một tổ tiên chung.

II. Bằng chứng về sinh học phôi thai

Sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài thuộc các đơn vị phân loại khác nhau là bằng chứng về nguồn gốc chung của chúng. Những điểm tương đồng này càng tiếp tục trong các giai đoạn phát triển phôi thai sau này thì mối quan hệ họ hàng càng gần gũi.

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 24: Bằng chứng tiến hóa |  Lý thuyết Sinh học 12 đầy đủ và chi tiết nhất

III. bằng chứng địa sinh học

Địa sinh học là nghiên cứu về sự phân bố địa lý của các loài trên trái đất, cung cấp cho chúng ta bằng chứng rằng tất cả các loài sống đều có nguồn gốc từ một tổ tiên chung.

Khi nghiên cứu sự phân bố địa lý của các loài, Dacwin đã rút ra kết luận sau:

– Sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do chúng có nguồn gốc chung chứ không phải do chúng sống trong cùng một môi trường.

– Do điều kiện môi trường trên mỗi đảo khác nhau và do các sinh vật sống trên đảo bị cách ly với nhau nên xuất hiện các loài khác nhau.

IV. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

– Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, tế bào được sinh ra từ tế bào sống trước đó.

– Tất cả các loài đều có cơ sở vật chất chủ yếu là axit nuclêic (gồm ADN và ARN) và prôtêin.

DNA bao gồm bốn nucleotide A, T, G và X.

Protein được tạo thành từ hơn 20 loại axit amin khác nhau.

Tất cả các sinh vật đều sử dụng cùng một mã di truyền.

Phần 2: 58 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 24: Bằng chứng tiến hóa

Câu hỏi 1: Cho các dữ liệu sau:

(1) Sinh vật bằng đá được tìm thấy trên trái đất.

(4) Xác một con voi ma mút còn tươi trong lớp băng.

(5) Rìu đá của người cổ đại. Có bao nhiêu kỷ lục được gọi là hóa thạch?

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Trả lời:

Hóa thạch là phần còn lại của các sinh vật sống trong các thời đại trước trong các lớp đá. Hóa thạch có thể ở dạng xương hoặc còn nguyên vẹn trong lớp băng hoặc trong nhựa hổ phách.

Do đó chỉ có (3) và (4) đúng

Đáp án nên chọn là: A

Câu 2: Cho các dữ liệu sau:

(1) Sinh vật bằng đá được tìm thấy trên trái đất.

(2) Thi thể của các pharaoh trong các kim tự tháp Ai Cập vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

(3) Xác côn trùng được bao phủ bởi nhựa hổ phách giữ nguyên màu sắc.

(4) Xác một con voi ma mút còn tươi trong lớp băng.

(5) Rìu đá của người cổ đại. Có bao nhiêu hồ sơ không được gọi là hóa thạch?

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Trả lời:

Hóa thạch là phần còn lại của các sinh vật sống trong các thời đại trước trong các lớp đá. Hóa thạch có thể ở dạng xương hoặc còn nguyên vẹn trong lớp băng hoặc trong nhựa hổ phách.

Do đó, chỉ có (3) và (4) là hóa thạch

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 3: Nội dung nào sau đây không trực tiếp chỉ ra mối quan hệ tiến hóa giữa các sinh vật?

A. Phần còn lại của đai hông, xương đùi và xương chày đã được tìm thấy ở cá voi ngày nay.

B. Xác voi ma mút được tìm thấy trong các tảng băng.

C. Xương khủng long được tìm thấy trong các lớp của trái đất.

D. Xác côn trùng được tìm thấy trong các lớp hổ phách.

Trả lời:

B–C–D–là hóa thạch.

Phần còn lại của hông, xương đùi và xương chày được tìm thấy ở cá voi hiện là các cơ quan thoái hóa, cung cấp bằng chứng giải phẫu so sánh.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 4: Bằng chứng nào sau đây thể hiện trực tiếp mối quan hệ tiến hóa giữa các sinh vật?

A. Xác côn trùng được tìm thấy trong các lớp hổ phách.

B. Xác voi ma mút được tìm thấy trong các tảng băng.

C. Xương khủng long được tìm thấy trong các lớp của trái đất.

D. Tất cả các bằng chứng trên

Trả lời:

A – B – C – đều là hóa thạch, đều là bằng chứng trực tiếp.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 5: Cơ quan tương đồng là cơ quan:

A. Cùng nguồn gốc, cùng chức năng

B. Có nguồn gốc khác nhau nhưng thực hiện các chức năng giống nhau, hình dáng bên ngoài giống nhau

C. Cùng nguồn gốc, phân bố ở những vị trí tương ứng trong cơ thể, có thể thực hiện những chức năng khác nhau

D. Khác nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trong cơ thể có cấu tạo giống nhau

Trả lời:

Cơ quan tương đồng là cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng thực hiện các chức năng khác nhau

Đáp án nên chọn là:

Câu 6: Ý nghĩa của cơ quan tương đồng đối với việc nghiên cứu quá trình tiến hóa là:

A. Phản ánh sự tiến hóa đồng thời

B. Phản ánh tiến hóa phân kỳ

C. Phản ánh nguồn gốc chung của các loài

D. Liệt kê các loài sống trong cùng điều kiện

Trả lời:

Các loài có cấu tạo cơ thể khác nhau nhưng thực hiện các chức năng giống nhau → tiến hóa đồng thời

Tiến hóa phân ly: cấu trúc cơ thể tương tự nhưng chức năng khác nhau

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 7: Các cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa:

Một cuộc thi

B. Song song

C. Thôi việc

D. Thoái hóa

Trả lời:

Các loài có cấu tạo cơ thể khác nhau nhưng thực hiện các chức năng giống nhau → tiến hóa đồng thời

Tiến hóa phân ly: cấu trúc cơ thể tương tự nhưng chức năng khác nhau

Đáp án nên chọn là:

Câu 8: Cơ quan nào sau đây không phải là cặp cơ quan tiến hóa có chung tính trạng?

A. Tuyến nọc rắn và tuyến nước bọt người.

B. Bánh răng của bướm và hàm dưới của bọ cạp.

C. Gai xương rồng, lá lúa.

D. Mang cá, mang tôm

Trả lời:

Các cặp cơ quan không tương đồng là: mang cá và mang tôm.

Đây là cùng một cơ quan.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 9: Có bao nhiêu cặp cơ quan là kết quả của quá trình tiến hóa lệch bội?

(1) Cánh chim và cánh côn trùng

(2) Xương rồng ăn cỏ và manh tràng ăn cỏ

(3) Gai xương rồng và gai hoa hồng

(4) Cánh và chi trước của dơi mèo

(5) Lá đậu và gai xương rồng

(6) Tuyến độc của rắn và tuyến nước bọt của động vật

A. 3

B 4

C. 2

mất 5

Trả lời:

Các cặp cơ quan tiến hóa khác nhau là (các cơ quan cùng nguồn gốc nhưng thực hiện các chức năng khác nhau): (2), (4), (5), (6)

Ý (1) thể hiện sự tiến hóa đồng thời, hai cơ quan không cùng nguồn gốc nhưng có chức năng giống nhau.

Ý (3) cũng cho thấy sự tiến hóa đồng thời, gai xương rồng có nguồn gốc từ lá, gai hoa hồng có nguồn gốc biểu bì.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 10: Cấu trúc khác nhau của các cơ quan tương đồng là do

A. Diễn biến trong quá trình phát triển của loài

B. Chọn lọc tự nhiên đã di chuyển theo những hướng khác nhau

C. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng cùng phát triển trong những điều kiện giống nhau

D. Thực hiện các chức năng khác nhau.

Trả lời:

Cấu tạo khác nhau của các cơ quan tương đồng là do chọn lọc tự nhiên tác động theo những hướng khác nhau.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 11: Cấu trúc khác nhau của các cơ quan tương đồng là do

A. Chọn lọc tự nhiên đã di chuyển theo các hướng khác nhau

B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo chiều hướng

C. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng cùng phát triển trong những điều kiện giống nhau.

D. Chúng sống trong cùng điều kiện nhưng có bộ gen khác nhau.

Trả lời:

Cấu tạo khác nhau của các cơ quan tương đồng là do chọn lọc tự nhiên tác động theo những hướng khác nhau.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 12: Trong nghiên cứu về lịch sử phát triển của thế giới sống, hóa thạch đóng vai trò

A. Xác định tuổi hóa thạch bằng đồng vị phóng xạ

B. Bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của thế giới sống.

C. Xác định tuổi hóa thạch có thể xác định tuổi trái đất

D. Bằng chứng trực tiếp về lịch sử tiến hóa của thế giới sống.

Trả lời:

Vai trò của hóa thạch là bằng chứng trực tiếp về lịch sử tiến hóa của thế giới sống.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 13: Điều nào sau đây được coi là bằng chứng trực tiếp của sự tiến hóa?

A. Di tích của thực vật sống trong thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than.

B. Tất cả các sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

C. Chi trước của mèo và cánh của dơi có xương phân bố giống nhau.

D. Các axit amin trong chuỗi huyết sắc tố ở người và tinh tinh là tương tự nhau.

Trả lời:

Bằng chứng cho sự tiến hóa trực tiếp là:

Di tích của các loài thực vật sống ở các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 14: Bằng chứng tiến hóa trực tiếp có thể xác định loài nào đến trước và loài nào đến sau

A. Bằng chứng sinh học phân tử

B. Bằng chứng tế bào học

C. Bằng chứng giải phẫu so sánh

D. Bằng chứng hóa thạch

Trả lời:

Bằng chứng tiến hóa trực tiếp nhất là bằng chứng hóa thạch.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 15: Loại bằng chứng nào sau đây giúp chúng ta xác định được loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau trong lịch sử hình thành và phát triển của sự sống trên Trái đất?

A. Bằng chứng sinh học phân tử

B. Bằng chứng giải phẫu so sánh

C. Bằng chứng hóa thạch

D. Bằng chứng tế bào học

Trả lời:

Bằng chứng hóa thạch cho thấy loài nào đến trước, loài nào đến sau

Đáp án nên chọn là:

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lý thuyết Sinh học 12 Bài 24 (mới 2023 + 58 câu trắc nghiệm) , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *