Mẫu biên bản cuộc họp chi bộ mới nhất 2023

Rate this post

Họp chi bộ là một hoạt động thường thấy ở các trường học, cơ quan, tổ chức. Việc ghi biên bản cuộc họp là rất cần thiết. Vì thế Ví dụ về biên bản cuộc họp cuối cùng của chi nhánh 2022 Làm thế nào là nó cố định? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Cục QLTT Nghệ An
Ví dụ về biên bản cuộc họp cuối cùng của chi nhánh 2022

1. Ví dụ về biên bản họp chi bộ là gì?

Mẫu biên bản họp chi bộ là biểu mẫu bắt buộc phải có trong tất cả các cuộc họp chi bộ nhằm ghi lại toàn bộ diễn biến, nội dung của cuộc họp cũng như những tâm tư, thảo luận, đóng góp của Đảng viên để xây dựng chi bộ ngày càng phát triển .trong sạch vững mạnh.

Biên bản họp chi bộ sẽ được thư ký cuộc họp ghi chép một cách chi tiết, cụ thể, chính xác và khách quan. Biên bản phải ghi trung thực nội dung, không thêm bớt nội dung và áp đặt quan điểm thiên lệch vào biên bản họp chi bộ.

Thư ký cuộc họp và người chủ trì cuộc họp chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, đầy đủ của nội dung ghi chép trong cuộc họp. Biên bản cuộc họp sử dụng trong cơ quan Đảng chỉ được ghi đầy đủ, rõ ràng, không mập mờ, bảo đảm nội dung chính xác, đủ, chi tiết và đúng trọng tâm.

2. Biên bản họp chi bộ cuối năm 2022

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về biên bản họp chi nhánh

BÊN TOÀN XUÂN HỒNG

XUÂN HỒNG NGUYÊN XUÂN NGÀNH KOSOVO

BIÊN BẢN CẤP QUỸ

I. Thời gian: Lúc 14:20, ngày 11 tháng 10 năm 2022

* Địa điểm: Trường Tiểu học Xuân Hồng

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia:

Có mặt 30/30 thành viên của chi hội, vắng mặt: 0.

* Chủ tịch: Ông/Bà. Nguyễn Văn Toàn – Bí thư chi bộ

2. Kết quả thực hiện nghị quyết tháng trước:

Mọi thứ đã xong:

+ Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

Tất cả Đảng viên tôn trọng đường lối, chính sách của Đảng.

– Vận dụng có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Điều đó được thể hiện cụ thể qua cách nhìn trách nhiệm của ông đối với thế hệ tương lai của đất nước trong đêm Trung thu vừa qua.

– Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn ngữ của người giáo viên. Tạo đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

– Tham gia tìm hiểu tác phẩm “Con đường định mệnh”.

– Tư tưởng ổn định, đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Không có Đảng viên vi phạm đạo đức và an toàn giao thông.

– Tổ chức tốt các cuộc họp hàng tháng: Họp Hội đồng, Họp chuyên môn, Họp công đoàn, Họp tổ kỹ thuật.

– Tổ chức thành công Tết Trung thu cho học sinh.

– Chuẩn bị và lên kế hoạch kiểm tra giữa kì 1.

+ Các công việc khác:

Sửa chữa công trình, cơ sở vật chất trường học

+ Kết quả kiểm tra thẻ đảng viên: đầy đủ, bảo quản tốt.

* Những việc chưa làm – Giải pháp: Không

3. Hướng dẫn tháng sau:

+ Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hãy cụ thể để thấy trách nhiệm của mình với thế hệ tương lai của đất nước.

– Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn ngữ của người giáo viên. Tạo đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

Công việc chuyên môn:

– Tổ chức tốt các cuộc họp hàng tháng: họp hội đồng, họp công đoàn, họp tổ chuyên môn.

– Tổ chức thi giữa học kỳ nghiêm túc, hiệu quả, coi trọng sự thật.

Cuộc họp kết thúc lúc 16:30 ngày 11 tháng 10 năm 2022

Biên bản đã được thống nhất và thông qua tại cuộc họp.

CÁI GHẾ

nguyễn văn toàn

THƯ KÝ

Lê Thị Thanh Thủy

3. Công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ năm 2022

Căn cứ điểm 1.1 tiểu mục 1 Mục II Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 quy định về việc chuẩn bị thu chi hoạt động chi nhánh như sau:

Đối với các hoạt động thường xuyên

– Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo quyết định (nếu có) hoặc dự kiến ​​kết luận cuộc họp.

– Họp chi uỷ (bí thư, phó bí thư ở những nơi chưa có chi uỷ) để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác quản lý chi bộ trong tháng và dự kiến ​​nhiệm vụ tháng sau; xác định những nội dung trọng tâm cần thảo luận, tranh luận và biểu quyết ở chi bộ; góp ý dự thảo nghị quyết (nếu có).

– Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ cho Đảng viên và cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi trước cho Đảng viên tài liệu sinh hoạt để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến.

Đối với sinh hoạt chuyên đề

– Chi bộ hàng năm xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo Đảng ủy cấp trên trực tiếp để theo dõi, chỉ đạo.

– Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chủ đề để chuẩn bị viết. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chủ đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên sẽ chỉ đạo, lãnh đạo cách thức sinh hoạt nhưng phải đảm bảo chất lượng.

– Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với các đảng viên được chỉ định. Dự thảo chủ đề phải được chi ủy hoặc bí thư thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

4. Buổi họp chi nhánh năm 2022 gồm những bước nào?

Căn cứ điểm 1.2 tiểu mục 1 Mục II Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 quy định các bước thu chi hoạt động chi nhánh năm 2022 như sau:

LỜI MỞ ĐẦU

– Tuyên bố lý do, trình bày của đại biểu (nếu có).

– Cử thư ký ghi sổ sinh hoạt chi bộ.

– Thông báo đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

– Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện các hoạt động

– Đối với các hoạt động thường xuyên

+ Bí thư chi bộ báo cáo nội dung hoạt động do chi ủy chuẩn bị và gợi ý nội dung thảo luận.

+ Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung chính liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự kiểm điểm về việc thực hiện một số nhiệm vụ; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.

+ Bí thư chi bộ cung cấp thông tin, hướng dẫn làm rõ những vấn đề Đảng viên quan tâm, tạo không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích Đảng viên tham gia ý kiến ​​để cuộc họp đạt hiệu quả.

– Đối với sinh hoạt chuyên đề

+ Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề.

+ Đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày bản thảo chuyên đề.

+ Đảng viên phát biểu thể hiện nhận thức cá nhân về chủ đề và tác dụng của nó đối với bản thân; liên hệ với các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; chia sẻ, đóng góp ý kiến ​​để bản thảo chủ đề được hoàn thiện hơn.

+ Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến ​​đóng góp của học viên để hoàn chỉnh. Đề tài sau khi hoàn thành gửi cho đảng viên trong chi bộ (đảng viên đông có thể gửi cho tổ đảng) nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp trên trực tiếp.

KẾT THÚC

– Đối với các hoạt động thường xuyên

Bí thư chi đoàn thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Tổng hợp các ý kiến ​​phát biểu trong cuộc họp; các ý kiến ​​tiếp thu để bổ sung, bổ sung vào nội dung sinh hoạt chi bộ; Giao nhiệm vụ cho đảng viên và ghi rõ thời gian hoàn thành.

+ Định hướng tư tưởng cho đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất, kiến ​​nghị của đảng viên.

+ Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.

+ Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

+ Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Đối với sinh hoạt chuyên đề

+ Bí thư chi bộ đánh giá công tác chuẩn bị, chất lượng chuyên đề; Ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ và đảng viên. Kết luận những nội dung cần tiếp thu để bổ sung hoàn thiện bản thảo chuyên đề.

+ Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với các hoạt động của chi đội. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt định kỳ của chi bộ; Nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt định kỳ trong cùng một buổi nhưng phải thực hiện có nền nếp, sinh hoạt định kỳ xong trước sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

Trên đây là bài viết liên quan đến Mẫu biên bản họp chi nhánh mới nhất 2022, mời bạn đọc tham khảo thêm và Nếu bạn có thêm thắc mắc về bài viết này hoặc các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dịch vụ luật sư, tư vấn bất động sản, thành lập doanh nghiệp,… vui lòng liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng. nhanh chóng và hiệu quả bởi đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý nhiều năm kinh nghiệm. ACC là người bạn đồng hành hợp pháp của bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp trọn gói cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh Các thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng để chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu biên bản cuộc họp chi bộ mới nhất 2023 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *