Mẫu đơn xin ở nhà công vụ và những lưu ý khi soạn thảo chi tiết nhất

Rate this post

Nhà ở công vụ được hiểu là loại hình nhà ở được xây dựng bằng công quỹ do nhà nước cấp và chỉ dành cho công chức, tức là cán bộ, người có chức, quyền hoặc người thi hành công vụ, đặc thù của Tổ quốc. Khác với nhà ở thông thường, nhà công vụ ngoài việc dùng để ở còn có chức năng khác như tiếp khách hoặc phục vụ các công việc chung khác tùy theo nhiệm vụ được giao. Cá nhân muốn xin cấp nhà công vụ phải làm đơn xin cấp nhà công vụ. Vậy mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu là gì, nội dung ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu này và hướng dẫn thiết kế chi tiết hơn.

Luật sư Tư vấn pháp lý Trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Đơn xin giấy phép cư trú là gì?

Đơn xin thuê nhà công vụ là biểu mẫu do cán bộ công chức viết, ký tên bày tỏ nguyện vọng thuê nhà công vụ để ở trong thời gian công tác tại tỉnh, thành phố. Trong đơn cũng trình bày chi tiết lý do xin công trú cùng với yêu cầu xem xét và cam kết tuân thủ các quy định của nhà nước. Đơn có chữ ký của đơn vị và người làm đơn, đảm bảo các thông tin trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật.

Hay nhin nhiêu hơn: Luật sư tư vấn chống lại các nhân viên thực thi pháp luật trực tuyến

2. Mẫu đơn đăng ký công vụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỨNG DỤNG NHÀ CHÍNH THỨC

Tôi tên:……năm sinh:……

Công việc: …….

Chức vụ: ……

Đơn vị công tác:…….

Chỗ ở hiện nay: …….

Gia đình độc thân (nam hoặc nữ):…….

Gia đình có số thành viên trong gia đình:……. người, bao gồm:

1. Họ và tên:……năm sinh:……

2. Họ và tên:……. , Năm sinh: …….

Để trở thành: …

3. Họ và tên: …………, sinh năm:……

Để trở thành: …..

Lý do ở lại nơi ở chính thức:…….

Tôi làm đơn này đề nghị ……….. và Chủ tịch Công đoàn xem xét khả năng lưu trú công vụ ……….. Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của ………… và Công đoàn …… … Trân trọng cảm ơn bạn!

……, ngày tháng năm ……

xác nhận đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hay nhin nhiêu hơn: Bồi thường dịch vụ là gì? Quy định của pháp luật về phụ cấp công vụ?

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn xin công vụ:

– Tiêu đề:

+ Điền đầy đủ thông tin bao gồm quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên riêng của hồ sơ là đơn xin vào nơi ở chính thức.

– Phần chính của biên bản:

+ Thông tin nơi nhận biên bản.

+ Thông tin ứng viên.

+ Thông tin người nhà của đương đơn.

+ Nêu rõ nguyên nhân và lý do làm đơn.

+ Nội dung đơn xin ở nơi công vụ.

– Phần cuối của biên bản:

+ Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ tại nơi ở chính thức.

+ Chữ ký và dấu, xác thực đơn vị.

+ Ký, ghi rõ họ tên của người làm đơn.

Hay nhin nhiêu hơn: Đối tượng, cách tính phụ cấp công vụ

4. Một số quy định của pháp luật về cho thuê nhà ở công vụ:

Đối tượng và điều kiện thuê nhà ở công vụ

“Điều 32 Luật Nhà ở năm 2014 quy định như sau:

1. Các đối tượng được quyền thuê nhà ở công vụ bao gồm:

a) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải ở nhà công vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội không thuộc quy định tại điểm a điểm này được điều động, thay đổi công tác ở cơ quan trung ương để giữ chức vụ, giữ chức vụ cấp Thứ trưởng . và tương đương trở lên; được điều động, luân chuyển về địa phương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, giám đốc sở và tương đương trở lên;

c) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội không thuộc quy định tại điểm b điểm này được điều động, luân chuyển đến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn. thuộc kinh tế. , biên giới, hải đảo;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, thay thế theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng được pháp luật xác định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang;

đ) Giáo viên công tác ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

e) Bác sĩ, nhân viên y tế công tác ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

g) Nhà khoa học được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng cấp quốc gia theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

2. Điều kiện thuê nhà ở công vụ được quy định như sau:

a) Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được tổ chức nhà ở công vụ theo yêu cầu bảo đảm an ninh;

b) Đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g điểm 1 Điều này không được sở hữu nhà ở và chưa có nhà ở mua, thuê mua, cho thuê mua. địa phương nơi công tác hoặc có nhà ở tại nơi công tác nhưng diện tích ở bình quân đầu người trong gia đình thấp hơn diện tích ở tối thiểu do Chính phủ quy định. được xác định theo thời gian và từ khu vực này sang khu vực khác.”

Như vậy, có 07 nhóm đối tượng được quyền thuê nhà ở công vụ được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 32 Luật Nhà ở 2014.

Về điều kiện được thuê nhà ở công vụ:

+ Thứ nhất, đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 được bố trí nơi ở công vụ theo yêu cầu bảo đảm an ninh.

+ Thứ hai, đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g điểm 1 Điều 32 phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, nhận ở, thuê mua. . nhà ở xã hội tại địa phương nơi đến công tác hoặc đã sở hữu nhà ở tại nơi đến công tác nhưng diện tích ở bình quân đầu người trong gia đình thấp hơn diện tích ở tối thiểu do Chính phủ quy định. điều chỉnh theo từng thời điểm và từng thời điểm.

Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà công vụ

Theo quy định tại Điều 34 Luật Nhà ở năm 2014, nội dung như sau:

“thứ nhất. Người thuê nhà ở công vụ có các quyền sau đây:

a) Nhận nhà ở và các thiết bị gắn liền với nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở;

b) Được sử dụng nhà ở cho bản thân và các thành viên gia đình trong thời gian giữ chức vụ, công tác;

c) Yêu cầu đơn vị quản lý vận hành nhà ở sửa chữa ngay những hư hỏng nếu không do lỗi của mình;

d) Được tiếp tục ký hợp đồng thuê căn hộ công vụ nếu hết thời hạn thuê mà vẫn thuộc đối tượng và có quyền thuê căn hộ công vụ theo quy định của pháp luật này;

đ) Thực hiện các quyền khác về nhà ở theo quy định của pháp luật và được thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở công vụ.

2. Người thuê nhà ở công vụ có các nghĩa vụ sau đây:

a) Việc sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình và của các thành viên trong gia đình trong thời gian thuê;

b) Trông coi nhà và các tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ nhà ở công vụ; trường hợp sử dụng nhà ở thì còn phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng nhà ở;

c) Không cho thuê lại, không cho mượn, ủy quyền quản lý nhà ở công vụ;

d) Thanh toán tiền thuê nhà theo hợp đồng thuê nhà đã ký với chủ nhà và thanh toán các chi phí sinh hoạt khác theo quy định của bên cung cấp dịch vụ;

đ) Trả lại nhà ở công vụ cho nhà nước khi không còn quyền thuê nhà ở hoặc không còn nhu cầu thuê nhà ở công vụ hoặc khi có hành vi vi phạm phải thu hồi nhà ở theo quy định của pháp luật. 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ;

e) Chấp hành quyết định buộc thu hồi chỗ ở của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bị buộc thu hồi chỗ ở;

g) Các nghĩa vụ khác liên quan đến nhà ở theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở công vụ.”

Hồ sơ thuê nhà công vụ được mô tả như sau:

Thứ nhất, đối với cán bộ thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ quy định tại các điểm b, c, đ, e, g khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở 2014 thì nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức. Người quản lý gửi 1 bộ hồ sơ đến cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ (có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Hồ sơ sẽ bao gồm:

– Đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ (Phụ lục 01 mẫu) có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về tình trạng nhà ở quy định tại điểm 2 Điều 32 của Luật Nhà ở 2014.

– 01 bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ, công chức.

Thứ hai, đối với đối tượng thuê nhà ở công vụ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 Luật Nhà ở 2014, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ xác định cơ quan có thẩm quyền quyết định đối tượng thuê nhà ở công vụ. công vụ và trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ phù hợp với điều kiện hiện hành và quy định tại Thông tư này.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu đơn xin ở nhà công vụ và những lưu ý khi soạn thảo chi tiết nhất , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *