Mẫu nhận xét học bạ lớp 1, 2, 3 theo Thông tư 27

Rate this post

Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 27 giúp thầy cô ghi những lời nhận xét, đánh giá giữa học kì 1, học kì 1, giữa học kì 2, học kì 2 cho học sinh của mình vào sổ học bạ năm 2022 – 2023 thuận tiện hơn.

Với những lời nhận xét các môn học, nhận xét năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, thầy cô sẽ đánh giá đúng, sát sao với từng học sinh. Năm học 2022 – 2023, học sinh khối lớp 4, 5 vẫn ghi học bạ theo Thông tư 22. Chi tiết mời thầy cô tham khảo bài viết:

Mục lục ẩn

Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 27

 • Mẫu nhận xét học bạ học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 27 các môn
 • Mẫu nhận xét theo Thông tư 27 cho học sinh lớp 1, 2
 • Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh theo Thông tư 27
 • Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh theo Thông tư 27
 • Nhận xét các môn học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét học bạ học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 27 các môn

Lời nhận xét học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 27

 • Em có năng khiếu viết văn, bài văn có chứa nhiều hình ảnh hay.
 • Em sáng tạo trong các hoạt động học, đặt câu văn nhiều hình ảnh.
 • Em đọc lưu loát, có kĩ năng nghe viết tốt.
 • Em đọc to, rõ ràng, viết câu văn ngắn gọn, dễ hiểu.
 • Em đọc rõ ràng, viết chính xác, trả lời tốt các câu hỏi của bài.
 • Em đọc to, rõ ràng, viết đúng chính tả, diễn đạt câu văn gãy gọn, dễ hiểu.
 • Em viết chữ đều và đẹp, hiểu nội dung bài nhanh.
 • Em nắm vững vốn từ, đặt câu đúng và viết văn lưu loát.
 • Em biết tìm từ và đặt câu đúng, biết sử dụng vốn từ phong phú để viết thành câu, đoạn văn ngắn.
 • Em trình bày bài viết sạch sẽ, kĩ năng nói và viết tốt.
 • Em đọc lưu loát, tìm hiểu bài tốt, chữ viết rõ ràng.
 • Em đọc bài to, rõ ràng, chữ viết sạch sẽ, câu văn gãy gọn.
 • Em đọc bài to, rõ ràng, lưu loát, viết câu văn đủ ý, rõ nghĩa.
 • Em đọc to, rõ ràng, viết đúng chính tả, diễn đạt câu văn gãy gọn, dễ hiểu.
 • Em trình bày bài đẹp, hiểu nội dung bài nhanh, hoàn thành tốt các bài tập.
 • Em nắm vững vốn từ, viết câu văn lưu loát, rõ nghĩa.
 • Em biết sử dụng vốn từ phong phú để viết thành câu, đoạn văn ngắn.
 • Em có kĩ năng đọc tốt, đặt câu đúng yêu cầu, đáp lời phù hợp tình huống.
 • Em đọc bài to, rõ ràng, quan sát tốt, biết viết đoạn văn miêu tả đồ vật.
 • Em có kỹ năng đọc tốt, biết nói lời chào, lời cảm ơn phù hợp tình huống.
 • Em có kỹ năng đọc và viết tốt, trình bày bài sạch đẹp.
 • Em tìm tốt các từ theo yêu cầu bài, viết câu văn rõ nghĩa, dễ hiểu.
 • Em đọc bài to, rõ ràng, hiểu tốt nội dung bài đọc, biết lập thời khóa biểu học tập cho mình.
 • Em diễn đạt câu văn sáng tạo và phong phú.
 • Em kể chuyện to, rõ và diễn đạt tốt.
 • Em biết chia sẻ với bạn về một con vật nuôi.
 • Em tìm được từ chỉ màu sắc của đồ vật đã cho.
 • Em nhận diện đúng câu hỏi, biết sử dụng dấu câu phù hợp.
 • Em vẽ được con vật nuôi và nói được vài câu về bức vẽ của mình.
 • Em giới thiệu được một số đồ vật trong nhà.
 • Em nêu được từ ngữ chỉ đồ chơi, đồ dùng trong nhà.
 • Em biết đặt và trả lời được câu hỏi theo yêu cầu.
 • Em nói và đáp được lời xin lỗi, lời từ chối.
 • Em giới thiệu được đồ vật quen thuộc và nêu được cách giữ gìn.
 • Em tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật.
 • Em biết nhận diện câu thuộc kiểu câu Ai thế nào?.
 • Em biết tìm và đặt câu với từ chỉ nghề nghiệp theo yêu cầu.
 • Em thuộc nội dung bài kể chuyện.
 • Em trình bày đoạn văn đúng theo yêu cầu.
 • Em biết dùng từ để đặt câu phù hợp theo yêu cầu.
 • Em trình bày câu văn ngắn gọn và đủ ý.
 • Em đọc bài tương đối tốt, câu văn đủ ý, chữ viết có nhiều tiến bộ.
 • Em đọc to, rõ ràng, hiểu nội dung bài đọc, cần chú ý viết chữ rõ ràng hơn nhé.
 • Em trình bày sạch đẹp, câu văn có hình ảnh hay, tuy nhiên em cần chú ý lỗi chính tả khi viết nhé.
 • Em đọc bài tốt tuy nhiên em cần rèn chữ, giữ vở sạch hơn nhé.
 • Em đọc và viết khá tốt tuy nhiên cần chuẩn bị đầy đủ tập vở hơn nhé.
 • Em đọc trôi chảy tuy nhiên cần mạnh dạn phát biểu nhiều hơn nhé.
 • Tốc độ làm bài của em khá tốt, tích cực phát biểu xây dựng bài hơn nhé.
 • Em nhớ bài nhanh tuy nhiên tốc độ đọc còn chậm.
 • Em đặt câu theo mẫu rõ ràng tuy nhiên còn thiếu dấu câu khi viết.
 • Em chú ý đầu câu phải viết hoa và cuối câu có dấu chấm nhé.
 • Em chú ý điền đúng và đủ dấu câu trong đoạn văn.
 • Em chú ý đặt câu hỏi đúng theo yêu cầu bài tập nhé.
 • Em đọc đúng tuy nhiên cần rèn thêm chính tả, chú ý viết chữ đúng độ cao, khoảng cách.
 • Em đọc trơn có tiến bộ tuy nhiên cần rèn viết chính tả thêm nhé.
 • Chữ viết của em chưa đẹp, kĩ năng đọc khá thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết đạt hiệu quả hơn.
 • Em đọc có nhiều tiến bộ tuy nhiên chữ viết chưa đều nét, bài viết chưa sạch.
 • Em viết chính tả còn sai nhiều lỗi, cần cố gắng thêm nhé.
 • Em đọc khá tốt, cần rèn thêm chính tả và cách đặt câu nhé.
 • Em cần tập trung hơn khi viết chính tả.
 • Tốc độ đọc của em còn chậm, viết chính tả sai nhiều lỗi, khắc phục nhé.
 • Em viết chữ tương đối rõ ràng tuy nhiên đọc bài còn chậm, cố gắng rèn đọc mỗi ngày nhé.
 • Em mạnh dạn phát biểu tuy nhiên cần tăng cường rèn đọc thêm nhé.
 • Em cần tăng cường luyện đọc và rèn viết chính tả thêm nhé.
 • Em luyện đọc nhiều để có kết quả tốt hơn nhé.
 • Em cần luyện đọc nhiều hơn và rèn viết chính tả mỗi ngày nhé.
 • Em cần luyện đọc nhiều hơn và rèn thêm cách đặt câu nhé.

Lời nhận xét học kì 1 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 27

 • Em có tư duy lập luận toán học tốt.
 • Em ứng dụng tốt kiến thức đã học vào thực tế.
 • Em nắm vững kiến thức toán học.
 • Em thực hiện nhiệm vụ học tập tốt.
 • Em thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ.
 • Em giải quyết tốt các vấn đề trong bài toán thực tế.
 • Em tiếp thu bài tốt, nắm vững kiến thức toán học.
 • Em biết ứng dụng kiến thức toán học vào cuộc sống.
 • Em vận dụng sơ đồ tách gộp để tính nhanh rất tốt.
 • Em giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
 • Em nắm vững kiến thức cơ bản trong giải toán.
 • Em thực hiện các phép tính chính xác.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em nắm vững kiến thức, biết xem ngày, giờ, tháng theo yêu cầu.
 • Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm và vận dụng tốt vào thực hành.
 • Em có kỹ năng tính toán tốt, thực hiện nhanh các phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em làm tốt các bài toán giải về nhiều hơn, ít hơn và vận dụng tốt vào thực hành.
 • Em biết xem ngày, giờ, tháng và giải tốt các bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
 • Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm và giải tốt các bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
 • Em biết xem ngày, giờ, tháng và cộng, trừ tốt các phép tính có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em có kỹ năng tính toán tốt, xem đúng giờ, ngày, tháng theo yêu cầu.
 • Em biết giải toán về nhiều hơn, ít hơn và thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.
 • Em thực hiện thành thạo các phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em thực hiện tốt phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 • Em siêng năng, chăm chỉ học tập.
 • Em tìm hình nhanh và chính xác.
 • Em phân loại hình toán học tốt.
 • Em phân loại hình toán học chính xác.
 • Em biết quan sát biểu đồ tranh và trả lời chính xác.
 • Em sử dụng thuật ngữ toán học chính xác.
 • Em biết xem đồng hồ, nắm chắc kiến thức về thời gian.
 • Em biết quan sát tranh và nói theo mẫu tốt.
 • Em biết sắp xếp thời gian phù hợp khi học ở nhà.
 • Em tích cực tham gia xây dựng bài.
 • Em tiếp thu nhanh, biết giúp bạn học tốt.
 • Em thao tác giải toán nhanh, chính xác.
 • Em đặt tính và giải tính nhanh, rèn thêm tính cẩn thận để kết quả chính xác hơn nhé.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học để giải toán.
 • Em phân biệt được các dạng toán nhưng thao tác còn chậm.
 • Em phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê tốt.
 • Em có nhiều cố gắng, đáng khen.
 • Em tích cực tham gia thảo luận nhóm.
 • Em quan sát các mô hình toán học chính xác.
 • Em đọc và mô tả được các số liệu dạng biểu đồ tranh.
 • Em làm quen tốt với các thuật ngữ toán học.
 • Em phân biệt được thời điểm và khoảng thời gian.
 • Em biết xem giờ trên đồng hồ điện tử.
 • Em biết so sánh dung tích các vật chứa.
 • Em nhận biết các dạng hình đã học.
 • Em biết cách so sánh chiều cao của vật.
 • Em thực hiện tốt giải toán.
 • Em nắm vững cấu tạo số.
 • Em nắm vững thao tác tách – gộp số.
 • Em biết thu thập, phân loại, kiểm đếm, rèn thêm cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 nhé.
 • Em nắm được nội dung bài học, nhưng khi cộng, trừ còn thiếu cẩn thận, rèn thêm nhé.
 • Em biết xem ngày, giờ, tháng theo yêu cầu, rèn thêm phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 nhé.
 • Em biết cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000 nhưng làm bài thiếu cẩn thận, rèn thêm nhé.
 • Em nhận diện tốt bài toán dạng nhiều hơn, ít hơn nhưng còn nhầm lẫn khi xác định đơn vị, rèn thêm nhé.
 • Em thực hiện các phép tính có nhớ còn chậm, rèn thêm nhé.
 • Em cần đọc kỹ đề để thực hiện phép tính chính xác hơn.
 • Em cần nắm chắc cấu tạo số.
 • Em thực hiện cộng, trừ còn sai nhiều, cố gắng hơn nhé.
 • Em làm bài còn chậm và thiếu sót nhiều.
 • Em cần mạnh dạn hơn trong giải toán.
 • Em cần lưu ý khi trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời nhận xét học kì 1 môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3 theo Thông tư 27

 • Em tiếp thu bài tốt, biết những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè.
 • Em nắm vững kiến thức, biết tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn.
 • Em hiểu bài tốt, biết chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
 • Em biết những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.
 • Em biết những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè.
 • Em hiểu bài tốt, biết tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn.
 • Em nắm vững kiến thức, biết chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
 • Em nắm vững kiến thức, biết những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè.
 • Em biết chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
 • Em biết tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
 • Em hiểu bài tốt, biết những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè.
 • Em biết giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.
 • Em biết chia sẻ và giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
 • Em thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô.
 • Em biết làm sản phẩm thể hiện sự kính yêu thầy cô.
 • Em nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn.
 • Em chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề.
 • Em gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
 • Em nhận biết được những nét đẹp truyền thống quê hương.
 • Em biết chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
 • Em tham gia tích cực các hoạt động do nhà trường tổ chức.
 • Em biết vận dụng bài học vào cuộc sống hằng ngày.
 • Em nhận biết được hành vi nên và không nên làm ở lớp.
 • Em tích cực phát biểu trong hoạt động nhóm.
 • Em chỉ ra được hành vi nên làm và không nên làm ở nhà.
 • Em biết giới thiệu tên, sở thích, điểm nổi bật của các bạn.
 • Em ứng xử thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy cô.
 • Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.
 • Em thường xuyên giúp đỡ, yêu thương các bạn.
 • Em có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ của công.
 • Em luôn tự hào về người thân trong gia đình.
 • Em biết yêu thương mọi người, yêu quê hương, đất nước.
 • Em luôn tự giác và tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể do trường, lớp tổ chức.
 • Em biết quý trọng công sức lao động của mọi người.
 • Em có tấm lòng nhân ái, sẻ chia, giúp đỡ mọi người.
 • Em biết chia sẻ các công việc với các bạn trong lớp cũng như trong gia đình.
 • Em thường xuyên giúp đỡ mọi người, những người có hoàn cảnh khó khăn.
 • Em nghe lời, biết chăm sóc và quan tâm đến ông bà, bố mẹ.
 • Em hoàn thành tốt nội dung môn học.
 • Em có kỹ năng giao tiếp khá tốt.
 • Em biết nói lời hay ý đẹp.
 • Em chưa biết xử lý tình huống.
 • Em mạnh dạn hơn trong giao tiếp với bạn bè nhé.
 • Em tích cực hơn trong các hoạt động của trường, của lớp nhé.

Lời nhận xét học kì 1 môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 theo Thông tư 27

 • Em kể tên được các loại đường giao thông và biết thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông.
 • Em kể tên được các loại đường giao thông và biết tham gia giao thông an toàn.
 • Em kể tên được các loại đường giao thông và phân biệt được một số biển báo giao thông.
 • Em tiếp thu bài tốt, nêu được sự cần thiết phải lựa chọn hàng hóa phù hợp với giá cả và chất lượng.
 • Em tiếp thu bài tốt, kể được tên một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
 • Em nắm vững kiến thức, nêu được môi trường sống của thực vật và động vật.
 • Em tiếp thu bài tốt, nêu được môi trường sống của động vật và thực vật.
 • Em nắm vững kiến thức, kể tên được các loại đường giao thông.
 • Em tiếp thu bài tốt, phân biệt được một số biển báo giao thông.
 • Em tiếp thu bài tốt, nêu được tên và nơi sống của một số thực vật xung quanh.
 • Em hiểu bài, biết phân biệt thực vật, động vật theo môi trường sống.
 • Em nắm vững kiến thức, biết bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
 • Em nắm vững kiến thức, biết thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông.
 • Em tiếp thu bài tốt, có ý thức bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật.
 • Em có tiến bộ trong các hoạt động cá nhân.
 • Em kể được tên các loại đường và phương tiện giao thông.
 • Em nhớ được ý nghĩa của các biển báo giao thông.
 • Em biết thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông.
 • Em tích cực tham gia các hoạt động sắm vai.
 • Em có nhiều hiểu biết về cây cối.
 • Em kể được tên các loài cây sống dưới nước.
 • Em kể được tên nhiều loài cây sống trên cạn.
 • Em nêu được tên các loài vật sống dưới nước.
 • Em biết thương yêu loài vật.
 • Em biết chăm sóc và bảo vệ cây cối.
 • Em có vốn hiểu biết phong phú về các con vật.
 • Em biết bảo vệ môi trường, thiên nhiên.
 • Em tích cực tham gia các hoạt động về bảo vệ cây cối.
 • Em có ý thức giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường sống xung quanh.
 • Em biết nhắc nhở các bạn cùng tham gia bảo vệ môi trường.
 • Em tôn trọng luật giao thông.
 • Em tích cực tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường.
 • Em biết thương yêu, chăm sóc loài vật.
 • Em có kiến thức phong phú về cây cối.
 • Em mạnh dạn trình bày ý kiến trước lớp.
 • Em có khả năng hợp tác nhóm tốt.
 • Em biết hỗ trợ các bạn khi làm việc nhóm.
 • Em tích cực khi làm việc nhóm.
 • Em cần tích cực hơn khi làm việc nhóm.
 • Em nhớ chú ý lắng nghe khi bạn phát biểu.
 • Em cần tự tin hơn khi phát biểu.

Lời nhận xét học kì 1 môn Đạo đức lớp 3 theo Thông tư 27

 • Em biết nhận lỗi và sửa lỗi, biết nhắc nhở bạn tự giác nhận và sửa lỗi.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết quan tâm giúp đỡ bạn.
 • Em yêu quý bạn bè, biết quan tâm giúp đỡ bạn.
 • Em kính trọng thầy cô giáo, yêu quý bạn bè.
 • Em biết chia sẻ yêu thương và quan tâm giúp đỡ bạn bè.
 • Em biết chia sẻ yêu thương và kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
 • Em hiểu rõ cảm xúc bản thân và biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
 • Em biết quý trọng thầy cô giáo và quan tâm giúp đỡ bạn.
 • Em hiểu bài tốt, biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè.
 • Em tiếp thu bài tốt, biết kính trọng thầy cô giáo, yêu quý bạn bè.
 • Em hiểu bài, biết chia sẻ yêu thương và kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
 • Em biết quan tâm bạn bè và kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
 • Em hiểu bài tốt, biết yêu quý bạn bè và quan tâm giúp đỡ bạn.
 • Em hiểu rõ cảm xúc bản thân và biết yêu quý bạn bè.
 • Em nắm vững kiến thức, biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè.
 • Em yêu quý bạn bè và biết chia sẻ yêu thương.
 • Em tiếp thu tốt các kiến thức đạo đức.
 • Em biết tự đánh giá những việc làm ở trường.
 • Em nêu được những việc tự giác làm ở nhà.
 • Em biết kể lại những việc em đã tự giác làm ở trường
 • Em biết kể lại những việc em đã tự giác làm ở nhà.
 • Em biết kể lại những việc em đã tự giác làm ở nơi công cộng.
 • Em biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè, tự giác trong sinh hoạt.
 • Em biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè, tự giác trong học tập.
 • Em biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè, tự giác trong sinh hoạt và học tập.
 • Em biết thể hiện thái độ với những hành vi đạo đức của bạn khi ở trường.
 • Em tích cực phát biểu xây dựng bài.
 • Em biết thể hiện thái độ với những hành vi đạo đức của bạn bè.
 • Em biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè.
 • Em biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến với các bạn trong nhóm.
 • Em biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến với người thân trong gia đình.
 • Em biết xử lí tình huống, phân biệt đúng/sai trong chủ đề bài học vừa học.
 • Em biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè phù hợp với hoàn cảnh.
 • Em biết xử lí tình huống theo yêu cầu của bài học.
 • Em biết thể hiện cách ứng xử phù hợp với bạn bè, thầy cô giáo.
 • Em biết thể hiện cách ứng xử phù hợp với người thân trong gia đình.
 • Em biết yêu thương và giúp đỡ người thân phù hợp với hoàn cảnh.
 • Em nắm được nội dung bài học và biết vận dụng vào cuộc sống.
 • Em luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè xung quanh.
 • Em thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức.
 • Em yêu thích môn học, chăm chú nghe giảng.
 • Em có kĩ năng sống tốt, ngoan ngoãn, lễ phép.
 • Em luôn biết chia sẻ với bạn.
 • Em có kĩ năng ứng xử nhanh.
 • Em mạnh dạn sắm vai, tích cực trong học tập.
 • Em hoạt động nhóm tốt, có tinh thần cầu tiến.
 • Em có tính tự giác học tập cao, đáng khen.
 • Em hiểu và thực hiện tốt các hành vi đạo đức.
 • Em tiếp thu bài nhanh, có tinh thần học hỏi.
 • Em biết vận dụng bài học vào cuộc sống hằng ngày.
 • Em có tinh thần trách nhiệm cao trong các hoạt động.
 • Em có hành vi đạo đức chuẩn mực.
 • Em hiểu bài sâu, biết vận dụng vào thực tế.
 • Em có ý thức tự giác trong học tập.
 • Em biết trả lại của rơi khi nhặt được.
 • Em biết giữ lời hứa với bạn bè, với mọi người.
 • Em biết tôn trọng tài sản của người khác.
 • Em biết vận dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình huống.
 • Em luôn biết thông cảm, chia sẻ với người khuyết tật.
 • Em biết yêu thương loài vật, hay giúp đỡ bạn bè.
 • Em có ý thức tham gia làm việc nhà tốt.
 • Em giàu tình yêu con người, quê hương đất nước.
 • Em chưa mạnh dạn phát biểu trong giờ học, cần cố gắng thêm.
 • Em còn thụ động, ít phát biểu, cần cố gắng hơn nữa.
 • Em còn nhút nhát, cần mạnh dạn hơn khi phát biểu.
 • Em xử lí tình huống còn lúng túng, chưa linh hoạt.
 • Em cần chăm đọc sách để xây dựng bài tốt hơn nhé.
 • Em cần tập trung hơn trong giờ học.
 • Em hiểu bài, cần tích cực phát biểu hơn nhé.

Mẫu nhận xét theo Thông tư 27 cho học sinh lớp 1, 2

STTLoại nhận xétNội dung

1

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết tự chăm sóc bản thân, thực hiện tốt các thao tác phòng tránh đuối nước.

2

Em tuân thủ tốt các nội qui của trường, lớp. Tự chăm sóc bản thân đáng khen. Nắm được các thao tác trong phòng chống đuối nước.

3

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em nắm được các thao tác phòng chống đuối nước. Biết tự chăm sóc bản thân và tuân thủ tốt nội qui của trường lớp.

4

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết tự chăm sóc bản thân, giúp đỡ bạn trong học tập. Tuân thủ tốt nội qui nhà trường và nắm được các thao tác phòng chống đuối nước.

5

Em tuân thủ nội qui nhà trường, nắm được các thao tác phòng chống đuối nước. Tự chăm sóc bản thân đáng khen.

6

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết sắm vai tặng quà cho người thân. Biết viết câu đối, làm thiệp chúc mừng năm mới. Biết thể hiện cảm xúc của bản thân với mọi người.

7

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết thể hiện cảm xúc của bản thân với mọi người. Biết viết câu đối, làm thiệp chúc mừng năm mới. Biết sắm vai tặng quà cho người thân.

8

9

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết tham gia các hoạt động thăm hỏi, quyên góp… để chia sẻ với mọi người. Biết tham gia sắm vai thực hiện một số việc đã làm cho người thân như: viết câu đối, làm thiệp thể hiện những câu chúc đầu xuân với mọi người trong gia đình.

10

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết tham gia sắm vai thực hiện một số việc đã làm cho người thân như: viết câu đối, làm thiệp thể hiện những câu chúc đầu xuân với mọi người trong gia đình. Biết tham gia các hoạt động thăm hỏi, quyên góp… để chia sẻ với mọi người.

11

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em nhận dạng, đọc, viết được các số từ 1 đến 100. Biết so sánh >, <, =. Biết viết sơ đồ tách, gộp theo mô hình.

12

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết nhìn mô hình, viết sơ đồ tách gộp. Đọc, viết, cộng, trừ các số từ 1 đến 100. Thực hiện đúng các phép tính ngang, dọc. So sánh số >, <, = đúng yêu cầu đề bài.

13

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết cộng, trừ trong phạm vi 100. Biết viết sơ đồ tách, gộp theo mô hình. Viết số rõ ràng, sạch đẹp, hoàn thành bài làm đúng yêu cầu. Đáng khen.

14

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết bật đếm ngón tay, nhận diện được mặt số trong phạm vi 100. Tính được các dạng toán cộng, trừ, so sánh >, <, = theo yêu cầu đề bài. Hoàn thành bài làm đáng khen.

15

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em nhận diện mặt số trong phạm vi 100 tốt. Biết nối sơ đồ với phép tính phù hợp. Điền dấu >, <, = đúng yêu cầu đề bài và viết sơ đồ tách gộp đáng khen.

16

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em tính toán cộng, trừ trong phạm vi 100 khá tốt. Nhìn mô hình viết được sơ đồ tách gộp. Đặt tính dọc đúng yêu cầu, hoàn thành môn học. Đáng khen.

17

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em nắm được kiến thức môn học. Điền số khuyết đúng yêu cầu, nhìn mô hình viết sơ đồ tách gộp đáng khen.

18

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em viết bài đúng yêu cầu, rèn thêm kĩ năng tính toán trong phạm vi 100. Lưu ý viết số cho đẹp hơn. Trình bày bài viết cho rõ ràng hơn.

19

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em nhận diện được mặt số trong phạm vi 100. Nhưng lưu ý tính toán cho cẩn thận hơn, rèn thêm kĩ năng điền khuyết, so sánh >, <, = cho đúng yêu cầu đề bài em nhé.

20

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em hoàn thành bài toán. Lưu ý rèn kĩ năng tính toán cho cẩn thận. Viết số còn bị ngược, trình bày bài làm cho rõ ràng, sạch đẹp hơn.

21

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết các tư thế vận động tay, chân, thân mình, khớp. Thực hiện được các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông.

22

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em thực hiện được các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông. Biết các tư thế vận động tay, chân, thân mình, khớp.

23

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em thực hiện được các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông. Có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.

24

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện. Thực hiện được các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông.

25

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em thực hiện được các tư thế tay, chân, thân mình, khớp.có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.

26

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi. Biết giữ an toàn với một số loài động vật nguy hiểm. Em biết tên gọi một số thực vật, động vật.

27

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài của cơ thể. Phân biệt được con trai và con gái. Biết chăm sóc động vật, thực vật.

28

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết chăm sóc động vật, thực vật. Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài của cơ thể. Phân biệt được con trai và con gái.

29

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết chăm sóc động vật, thực vật. Phân biệt được con trai, con gái. Xác định được tên, hoạt động bên ngoài của cơ thể.

30

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết được trên cơ thể mình gồm những bộ phận nào. Biết thể hiện tình cảm yêu thương động vật, thực vật. Phân biệt được con trai, con gái.

31

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em đọc bài to, rõ. Trả lời câu hỏi đúng yêu cầu. Bài viết sạch đẹp, nhìn tranh nối từ đáng khen!

32

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em đọc bài lưu loát, điền khuyết đúng yêu cầu, bài viết sạch đẹp và trả lời câu hỏi đáng khen.

33

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em hoàn thành bài viết rõ ràng, đọc bài lưu loát và điền khuyết, viết tranh dưới từ đáng khen.

34

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em đọc trơn đáng khen, tốc độ đọc đúng yêu cầu. Biết ngắt nghỉ hơi, âm lượng vừa đủ nghe. Bài viết rõ ràng, sạch đẹp.

35

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em viết chữ rõ ràng, đúng kiểu chữ thường, điền khuyết đúng yêu cầu, nắm được luật chính tả. Giọng đọc vừa đủ nghe, trả lời câu hỏi đúng yêu cầu.

36

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em nắm nội dung yêu cầu bài đọc, điền khuyết đúng yêu cầu, giọng đọc vừa đủ nghe. Bài viết rõ ràng, sạch đẹp, đáng khen.

37

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em hoàn thành môn học, lưu ý chữ viết cho rõ ràng và trả lời câu hỏi cho đúng yêu cầu đề bài, rèn thêm tốc độ đọc cho đúng.

38

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em viết bài đúng yêu cầu, cần rèn thêm chữ viết cho đều nét. Tuy nhiên em đọc trơn còn chậm, cần rèn đọc nhiều hơn em nhé.

39

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em cố gắng rèn đọc nhiều hơn, trả lời câu hỏi cho tròn câu. Viết bài cho rõ ràng, đúng kiểu chữ nhé em.

40

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em đọc bài lưu loát, trả lời câu hỏi đáng khen. Bài viết rõ ràng sạch đẹp, điền khuyết đúng yêu cầu. Hãy luôn phát huy như thế em nhé!

41

Môn học/Hoạt động giáo dục

Bài viết em rõ ràng, sạch đẹp. Hiểu nội dung yêu cầu bài đọc. Biết nhìn tranh nối từ và điền khuyết đáng khen.

42

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em đọc to, rõ các chữ, viết bài đúng yêu cầu. Biết nhìn tranh nối từ và trả lời tốt câu hỏi. Đáng khen!

43

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em đọc chữ trôi chảy, lưu loát. Bài viết sạch đẹp. Biết nhìn tranh nối từ thích hợp, trả lời câu hỏi đúng yêu cầu.

44

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em có khả năng sử dụng từ ngữ tốt. Hiểu yêu cầu nội dung đề bài. Trả lời câu hỏi đúng bài đọc. Nối từ với tranh. Đáng khen!

45

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em rèn đọc nhiều thuộc các âm vần đã học. Cần rèn đọc trơn nhiều, lưu ý bài viết cho đều nét và đúng yêu cầu em nhé!

46

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em giải quyết các vấn đề và đọc rõ âm vần đã học hơn nhé! Em cần rèn đọc trơn nhiều, trả lời câu hỏi đúng với nội dung bài đọc hơn. Lưu ý chữ viết cho đều nét.

47

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em rèn đọc nhiều, chú ý viết bài cho đúng yêu cầu nhé! Lưu ý phần điền khuyết và trả lời câu hỏi theo đúng nội dung yêu cầu bài đọc nhé em.

48

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em thuộc các âm vần đã học khá tốt, lưu ý viết bài bỏ dấu thanh đúng yêu cầu. Cần chú ý trả lời câu hỏi theo yêu cầu bài học cho đúng nhé!

49

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em làm toán nhanh, chính xác. Hiểu nội dung yêu cầu đề bài. Biết điền dấu >, <, =. Nhìn tranh viết được sơ đồ tách gộp.

50

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em làm toán nhanh, cẩn thận. Nắm được sơ đồ tách, gộp. Em nhận diện được các hình theo yêu cầu đề bài. Điền số khuyết đúng yêu cầu.

51

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em có kỹ năng so sánh tốt. Điền số khuyết đúng yêu cầu, biết nhìn tranh viết sơ đồ tách gộp phù hợp. Hoàn thành bài làm tốt.

52

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em làm toán nhanh, có ý thức học tập tốt. Hiểu nội dung yêu cầu đề bài. Viết được sơ đồ tách gộp phù hợp với tranh. Hoàn thành môn học tốt.

53

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em nói trôi chảy cách các tách gộp từ 1 đến 10. Nhìn tranh viết sơ đồ đúng yêu cầu. Nhận diện được khối lập phương, khối chữ nhật, vị trí trên dưới, trái phải. Hoàn thành bài đúng yêu cầu.

54

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết làm toán nhưng chú ý làm đúng yêu cầu đề bài. Cần rèn thêm kĩ năng nhìn tranh viết sơ đồ tách gộp. Cần chú ý quan sát khối hộp chữ nhật, khối lập phương khi làm bài.

55

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết so sánh >,<,=. Nhưng còn lẫn lộn giữa 2 dấu >,<. Em biết làm toán cộng trừ phạm vi 10 nhưng cần chú ý tính toán cho cẩn thận hơn, lưu ý dạng bài nhìn tranh viết sơ đồ tách gộp cho đúng yêu cầu.

56

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em hoàn thành tốt các bài làm, điền khuyết đúng yêu cầu, nhìn tranh viết sơ đồ tách gộp đáng khen, lưu ý viết số bị ngược.

57

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em cần rèn xếp thứ tự số, lưu ý sơ đồ tách gộp. Cần tính toán cộng trừ phạm vi 10 cho cẩn thận hơn và rèn thêm kĩ năng điền số khuyết cho đúng yêu cầu đề bài. Chú ý quan sát khối hộp chữ nhật, khối lập phương hơn nữa nhé!

58

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân và tham gia hoạt động nhóm tốt. Biết nhặt của rơi trả lại người bị mất, không nói dối và biết nhận lỗi khi phạm lỗi. Đáng khen!

59

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết xử lý tình huống tốt, trang trí vẽ gia đình đúng yêu cầu. Không tham của rơi, biết nhận lỗi khi phạm lỗi.

60

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao. Em không tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác, biết nhận lỗi khi phạm lỗi và không tham của rơi.

61

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em cần rèn năng lực giải quyết tốt các vấn đề và sắp xếp đồ dùng học tập cho gọn gàng. Em biết nhận lỗi khi phạm lỗi.

62

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em cần mạnh dạn hơn khi giải quyết vấn đề. Chú ý sắp xếp, dọn dẹp đồ dùng học tập cho ngăn nắp. Em biết nhặt của rơi trả lại người bị mất.

63

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết giải quyết tình huống trong học tập. Em biết nơi em sinh sống và những công việc nên làm trong cộng đồng.

64

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết phối hợp với bạn khi hoạt động nhóm. Em biết giữ an toàn trên đường đi, nói được nơi em sinh sống. Biết được các công việc trong cộng đồng.

65

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống mỗi ngày và thực hiện được các công việc trong cộng đồng. Biết giữ an toàn khi đi trên đường.

66

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em cần tự tin hơn khi giải quyết tình huống trong học tập. Em kể được các hoạt động trong ngày Tết.

67

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em cần tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao, mạnh dạn hơn khi hoạt động nhóm.

68

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt. Thuộc được các bài hát đã học, kết hợp với bộ gõ cơ thể khi tham gia múa hát.

69

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em diễn đạt lời bài hát rõ ràng, dễ hiểu và biết kết hợp bộ gõ cơ thể khi hát. Biểu diễn được các bài hát về ngày Tết và các bài hát nói về giai điệu quê hương.

70

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm khi tham gia múa hát. Thuộc các bài hát theo chủ đề đã học, biết kết hợp bộ gõ cơ thể khi tham gia múa hát.

71

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết lắng nghe và hoạt động nhóm, hoàn thành các bài tập âm nhạc theo yêu cầu. Em hát đúng các bài hát theo giai điệu quê hương, giai điệu ngày Tết…

72

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em thuộc lời bài hát và hát rõ lời hơn nhé! Lưu ý tự tin khi tham gia biểu diễn các bài hát theo giai điệu quê hương, ngày Tết quê em…

73

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em mạnh dạn hơn khi tham gia múa hát. Và cần biết sử dụng bộ gõ cơ thể khi tham gia biểu diễn các bài hát cùng các bạn trong lớp.

74

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em có ý thức tự giác cao trong học tập, hoàn thành bài vẽ tốt. Biết vẽ tranh theo các chủ đề đã học. Đáng khen!

75

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ trong học tập, nét vẽ sáng tạo. Vẽ đúng các bài theo chủ đề: Ngôi nhà của em, thiên nhiên và bầu trời,…

76

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh bài vẽ. Hoàn thành các bài vẽ theo chủ đề, sạch đẹp rõ ràng. Đáng khen!

77

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em bước đầu biết tự học, hoàn thành bài vẽ theo các chủ đề đã học. Tuy nhiên em cần tô màu cho đều nét nhé em.

78

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em có ý thức tự giác trong học tập, hoàn thành các bài vẽ theo chủ đề, lưu ý tô màu cho đều nét.

79

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em tham gia hoạt động nhóm tốt, thân thiện với bạn bè. Em biết tự chăm sóc và phục vụ bản thân. Biết yêu thương gia đình mình.

80

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em thể hiện được sự tôn trọng người lớn, yêu thương gia đình, hợp tác tốt với bạn. Biết bảo vệ của công.

81

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết đánh giá về cá nhân mình, tham gia hoạt động nhóm tốt. Em biết tự chăm sóc và phục vụ bản thân, yêu thương gia đình và biết nói lên cảm xúc của em khi tham gia hoạt động nhóm.

82

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết kể tên những công việc thường ngày của mình và sắp xếp đồ dùng học tập hợp lý. Biết tự chăm sóc và phục vụ bản thân. Biết thể hiện cảm xúc của mình khi được mọi người khen ngợi hoặc bị góp ý khi làm sai.

83

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em hoàn thành tốt các công việc được giao, biết sắp xếp thời khóa biểu hợp lý khi đi học. Biết thể hiện cảm xúc qua từng hoạt động của bài học và biết tự nhận xét mức đạt được của mình qua bài học đó.

84

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết những việc nên làm và không nên làm. Vận dụng được kiến thức đã học vào cuộc sống hằng ngày. Em biết thể hiện những cảm xúc của bản thân.

85

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em hoàn thành môn học, cần mạnh dạn tham gia thảo luận nhóm hơn. Em tự chăm sóc và phục vụ bản thân tốt nhưng em chưa tự giác hoàn thành bài học theo yêu cầu.

86

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết tự đánh giá mức đạt được của bản thân nhưng cần sắp xếp việc học tập cho hợp lý. Biết yêu thương gia đình và thể hiện được cảm xúc của mình qua các tình huống: khen, thưởng, bị góp ý…

87

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em hoàn thành môn học, biết thể hiện tình cảm yêu thương gia đình, người thân nhưng cần chú ý trong giờ học hơn.

88

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em tập đúng, đều các động tác cơ bản của bài thể dục. Biết các tư thế vận động cơ bản của tay, chân, đầu, cổ…

89

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết dóng hàng ngang, hàng dọc và tập đúng các động tác vận động cơ bản của đầu, cổ, tay, chân… để phối hợp với thân mình.

90

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết dóng hàng, dàn hàng, làm theo khẩu hiệu của giáo viên. Biết vận động tư thế cơ bản và phối hợp phù hợp với các khớp, tay, chân, đầu, cổ…

91

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em tập đúng, đều các động tác khi tham gia bài thể dục. Vận động tốt các cơ thế cơ bản: đầu, cổ, tay, chân…

92

Môn học/Hoạt động giáo dục

Em biết tập các động tác theo yêu cầu, vận động đúng các tư thế cơ bản: đầu, cổ, tay, chân … nhưng cần tập trung trong giờ tập thể dục hơn.

93

Năng lực

Em biết sắp xếp các công việc ở nhà và ở trường hợp lí. Bước đầu sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng. Xác định và làm rõ thông tin theo sự hướng dẫn.

94

Năng lực

Em biết thu thập thông tin và tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản. Biết cách kết bạn và giữ gìn tình bạn. Hòa nhã với mọi người, không nói hoặc làm những điều xúc phạm với người khác.

95

Năng lực

Em biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình. Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập, biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập. Nêu được cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo hướng dẫn.

96

Năng lực

Em nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh. Có tập trung chú ý khi giao tiếp. Bộc lộ được sở thích, khả năng của bản thân.

97

Năng lực

Em biết tự phục vụ nhu cầu bản thân, rèn thêm ý thức tự giác trong học tập, mạnh dạn trong giao tiếp. Xác định nội dung chính đúng ý hơn.

98

Năng lực

Em bộc lộ được sở thích và khả năng của bản thân. Tập trung chú ý khi giao tiếp. Biết xác định vấn đề, làm rõ vấn đề hơn em nhé.

99

Năng lực

Em nói to, rõ ràng. Làm tốt toán cộng, trừ. Biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ tự nhiên, có thái độ hành vi tôn trọng các qui định chung về bảo vệ tự nhiên, hứng thú khi tìm hiểu thế giới tự nhiên và vận dụng kiến thức vào bảo vệ thế giới tự nhiên của quê hương. Biết chọn lọc màu sắc hài hòa và giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách.

100

Năng lực

Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao. Tô màu đều, đẹp khi làm bài. Biết yêu lao động, có ý chí vượt khó. Thông minh, nhanh nhẹn. Mạnh dạn khi giao tiếp.

101

Năng lực

Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi. Vận dụng tốt kiến thức vào các bài thực hành, có ý thức bảo vệ giữ gìn sức khỏe của bản thân. Biết tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống. Biết tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách.

102

Năng lực

Em có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân. Biết chọn lựa từ ngữ khi ca ngợi cái đẹp và biết quan sát thu nhập thông tin. Vận dụng tốt bảng cộng, trừ vào thực hành. Biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.

103

Năng lực

Em biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác và giải quyết một số tình huống đơn giản trong thực tiễn. Đồng thời em diễn tả tốt ý tưởng của mình. Biết quan tâm đến mọi người.

104

Năng lực

Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao. Biết tô màu vào bài làm, mạnh dạn hơn khi giao tiếp. Kỹ năng tính toán chưa nhanh và giải quyết các vấn đề cẩn trọng hơn.

105

Năng lực

Em đọc chữ còn ngập ngừng, giọng còn e dè và tính đúng nhưng còn chậm. Em biết yêu lao động, có ý chí vượt khó. Tô màu vào hình chưa đều nét. Biết bảo vệ môi trường.

106

Năng lực

Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân, có sự tiến bộ trong giao tiếp. Có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

107

Năng lực

Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm, biết xác định và làm rõ thông tin. Biết quý trọng công sức lao động của người khác và tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.

108

Năng lực

Em có khả năng tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, biết lắng nghe người khác, thân thiện, hòa đồng với bạn bè. Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp của quê hương đất nước qua các bài học.

109

Năng lực

Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm tốt, có năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và biết quý trọng công sức của người khác.

110

Năng lực

Em chú ý tự giác trong học tập, biết chia sẻ với bạn, biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ được giao. Biết đoàn kết và luôn tự hào về người thân trong gia đình mình.

111

Năng lực

Em có ý thức tự học, biết vận dụng những điều đã học, luôn tự hào về những người thân trong gia đình mình nhưng chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm,

112

Năng lực

Em biết hợp tác theo nhóm để thảo luận, biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè. Em thể hiện tốt sự thân thiện, chấp hành tốt sự phân công trong nhóm, biết xác định và làm rõ thông tin

113

Năng lực

Em có khả năng phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, mạnh dạn khi giao tiếp, tích cực trong các môn học, em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài và biết nhận ra sai sót, sẵn sàng sửa sai.

114

Năng lực

Em biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nội dung tự học cá nhân, nhóm. Biết lắng nghe người khác, có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các hoạt động và biết trao đổi ý kiến cùng bạn.

115

Năng lực

Em tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, trình bày rõ ràng ngắn gọn, dễ hiểu về các môn học và biết đặt câu hỏi khác nhau về sự vật, hiện tượng. Biết lựa chọn thông tin tốt để áp dụng vào bài học.

116

Năng lực

Em biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè. Biết ứng xử thân thiện với mọi người. Tuy nhiên em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và cần nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé em.

117

Năng lực

Em có khả năng tự hoàn thành học tập cá nhân trên lớp, biết phối hợp với bạn bè, biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên cần mạnh dạn khi giao tiếp và hợp tác hơn nữa em nhé!

118

Phẩm chất

Em yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên. Biết chăm sóc người thân trong gia đình. Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp. Đi học đầy đủ, đúng giờ. Thật thà, không tham của rơi. Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học.

119

Phẩm chất

Em có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Không đồng tình với các hành vi thiếu trung thực. Hoàn thành nhiệm vụ học tập. Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi phạm lỗi. Biết yêu quê hương, đất nước.

120

Phẩm chất

Em biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia tốt các công việc của trường, lớp. Không tham của rơi. Tự giác thực hiện nội qui của nhà trường.

121

Phẩm chất

Em không đồng tình với những hành vi xả rác bừa bãi. Biết giữ lời hứa, mạnh dạn nhận lỗi. Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Không phân biệt đối xử, chia rẽ bạn bè. Biết tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

122

Phẩm chất

Em biết bảo vệ, giữ gìn của công. Tôn trọng người lớn tuổi, yêu quý bạn bè. Có ý thức tự giác học tập. Không tham của rơi. Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, lớp.

123

Phẩm chất

Em có ý thức trách nhiệm về việc làm của mình, biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè. Biết giúp đỡ bạn khó khăn, chăm ngoan lễ phép và tích cực tham gia tốt các hoạt động của lớp, trường.

124

Phẩm chất

Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp, hay giúp đỡ bạn bè, chăm làm bài ở lớp. Tự tin khi phát biểu. Em biết nhận lỗi và sửa sai khi phạm lỗi, không nói dối và không nói sai về người khác.

125

Phẩm chất

Em yêu quý tình bạn, đoàn kết cùng bạn bè, biết chia sẻ những khó khăn với mọi người. Có tập trung chú ý nghe giảng, không nói dối, nói sai về người khác. Em biết giúp đỡ bạn bè và người xung quanh. Thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.

126

Phẩm chất

Em vui vẻ hòa đồng, tích cực tham gia lao động, biết yêu thương gia đình, thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp. Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học, biết nhận lỗi và sửa sai, biết thể hiện tình yêu thương đất nước qua các bài học.

127

Phẩm chất

Em cần bảo vệ của công, có tấm lòng tâm ái, có tính trung thực và biết giữ lời, biết nhận lỗi khi làm sai. Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cần chung tay bảo vệ chúng hơn. Biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn.

128

Phẩm chất

Em nhân hậu, hiền hòa, đi học đều và đúng giờ. Biết nhặt của rơi trả lại cho bạn, luôn nỗ lực trong học tập. Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa. Em biết trao đổi bài học với các bạn để củng cố kiến thức của mình cho tốt hơn.

Mẫu lời nhận xét phẩm chất học sinh theo Thông tư 27

Chăm chỉ

 • Em tham gia tốt các hoạt động của lớp, Trường.
 • Em tích cực tham gia lau, dọn lớp học.
 • Em tích cực trong học tập ở lớp.
 • Em biết bảo vệ của công.
 • Em biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn.
 • Em chăm, ngoan, lễ phép.
 • Em thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.
 • Em chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ.
 • Em thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô giáo.
 • Em thực hiện tốt các quy định về tập luyện ở lớp cũng như ở nhà.
 • Em chăm làm bài ở lớp.
 • Em thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp.
 • Em chăm học hơn, giúp đỡ các bạn tích cực hơn.
 • Em tích cực trong các nhiệm vụ chung của nhóm.
 • Em yêu thích lao động và các hoạt động nghệ thuật.
 • Em thích tham gia trang trí và làm sạch đẹp trường, lớp.
 • Em biết làm việc phù hợp ở nhà.
 • Em có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.
 • Em nỗ lực hoàn thành các công việc được giao.
 • Em đi học đều và đúng giờ.
 • Em sẵn sàng giúp đỡ các bạn.
 • Em cần tích cực tham gia việc giữ vệ sinh lớp học.

Yêu nước

 • Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè.
 • Em biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn.
 • Em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
 • Em luôn tự hào về người thân trong gia đình.
 • Em biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.
 • Em luôn tự giác, tích cực tham gia các hoạt hoạt động tập thể.
 • Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
 • Em luôn đoàn kết và yêu mến bạn bè.
 • Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
 • Em tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.
 • Em vui vẻ, hòa đồng, cần tích cực tham gia lao động.
 • Em cần bảo vệ của công tốt hơn.
 • Em quý trọng tình bạn nhưng chưa cởi mở, gần gũi.
 • Em biết yêu thương, chia sẻ cùng người thân, nhưng chưa mạnh dạn.
 • Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cần chung tay bảo vệ chúng hơn.
 • Em cần gần gũi thân thiết cùng mọi người xung quanh.
 • Em nên cởi mở và đoàn kết cùng bạn bè.
 • Em yêu quý tình bạn, cần vui chơi nhẹ nhàng hơn.
 • Em ý thức giữ vệ sinh chung nhưng chưa tích cực lao động.
 • Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa.

Nhân ái

 • Em có tấm lòng nhân ái.
 • Em có tấm lòng nhân hâu, sẻ chia.
 • Em quan tâm và giúp đỡ mọi người.
 • Em hay chia sẻ công việc nhà trong gia đình.
 • Em biết giúp đỡ bạn khó khăn.
 • Em luôn quan tâm mọi người trong gia đình.
 • Em luôn chăm sóc quan tâm ông bà.
 • Em luôn yêu quí mọi người.
 • Em hay giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
 • Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
 • Em hay giúp đỡ bạn bè.
 • Em biết yêu thương gia đình.
 • Em biết yêu thương ông bà cha mẹ.
 • Em biết chăm sóc quan tâm ông bà.
 • Em biết thương yêu và giúp đỡ bạn.
 • Em biết giúp đỡ mọi người xung quanh.
 • Em biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ.
 • Em biết quan tâm và giúp đỡ người thân.
 • Em nhân hậu, hiền hòa.
 • Em biết giúp đỡ những người trong gia đình.

Trung thực

 • Em luôn trung thực với bạn bè.
 • Em có tính trung thực cao và biết giữ lời hứa.
 • Em luôn nhường nhịn và chia sẻ với bạn bè trong lớp.
 • Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học.
 • Em chấp hành tốt nội qui lớp học .
 • Em luôn có ý thức tự giác cao và trung thực trong học tập.
 • Em tự tin trong học tập, trung thực, đoàn kết, yêu quý bạn bè.
 • Em biết bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.
 • Em biết quý trọng công sức lao động của người khác.
 • Em biết giúp đỡ mọi người, cởi mở, thân thiện.
 • Em có tính trung thực và biết giữ lời.
 • Em biết nhặt của rơi trả lại cho bạn.
 • Em cần trung thực hơn trong học tập.
 • Em nên chấp hành nội qui lớp học.
 • Em không nói dối, không nói sai về người khác.
 • Em nói thật, nói đúng về sự việc.
 • Em cần nói đúng về sự việc.
 • Em không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng.
 • Em không chép bài của bạn trong giờ học.
 • Em trung thực trong mọi hoạt động.

Trách nhiệm

 • Em tự tin hơn khi phát biểu ý kiến.
 • Em tự tin hơn khi giải quyết vấn đề.
 • Em biết nhận lỗi và sữa lỗi sai.
 • Em tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
 • Em tự tin khi phát biểu ý kiến.
 • Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
 • Em không đổ lỗi cho người khác.
 • Em biết nhận lỗi khi làm sai.
 • Em luôn nỗ lực trong học tập.
 • Em có ý thức trách nhiệm trong việc học nhóm.
 • Em tự tin trao đổi ý kiến với các bạn.
 • Em biết nhận công việc vừa sức của mình.
 • Em biết trình bày ý kiến trước lớp.
 • Em mạnh dạn nói những gì mình biết.
 • Em sẵn sàng nhận xét, góp ý cho bạn.
 • Em cần mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.
 • Em cần nỗ lực hơn trong học tập.
 • Em cần mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn.
 • Em cần làm việc theo sự hướng dẫn của giáo viên.
 • Em cần tích cực hợp tác với nhóm.

Mẫu lời nhận xét năng lực học sinh theo Thông tư 27

Tự chủ và tự học

 • Em có ý thức tự giác cao trong học tập.
 • Em có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề.
 • Em biết tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập.
 • Em biết cách nêu câu hỏi và tự trả lời.
 • Em có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập.
 • Em có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Em có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các bài tập.
 • Em có khả năng tự học và tự chủ bản thân .
 • Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.
 • Em có khả năng họp nhóm tốt với các bạn.
 • Em có khả năng tự học một mình.
 • Em biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
 • Em biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.
 • Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập.
 • Em bước đầu biết tự học.
 • Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng kết quả chưa cao.
 • Em có khả năng tự học tốt nhưng kết quả chưa cao.
 • Em chưa có ý thức tự học.
 • Em nên tự giác hơn trong việc học.
 • Em chưa biết tự hoàn thành bài, cần sự trợ giúp từ người lớn .
 • Em biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời từ bạn bè.
 • Em cần có ý thức tự giác hơn trong học tập .
 • Em tự biết hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

Giao tiếp và hợp tác

 • Em biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt.
 • Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm.
 • Em biết lắng nghe người khác, hợp tác cùng với bạn tốt.
 • Em thể hiện sự tốt sự thân thiện, hòa đồng với bạn bè.
 • Em biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn rất tốt.
 • Em biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè.
 • Em chấp hành tốt sự phân công trong sinh hoạt nhóm.
 • Em có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt.
 • Em có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt.
 • Em tổ chức, giao tiếp và hợp tác nhóm có hiệu quả.
 • Em diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
 • Em biết lắng nghe ý kiến bạn bè.
 • Em trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
 • Em trình bày ý kiến trọng tâm khi trao đổi với nhóm, lớp.
 • Em có khả năng phối hợp với bạn khi làm việc nhóm.
 • Em biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè.
 • Em biết giao tiếp, hợp tác với bạn.
 • Em biết chia sẻ cùng với bạn trong học tập.
 • Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp, hợp tác.
 • Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.

Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo

 • Em biết xác định và làm rõ thông tin.
 • Em phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
 • Em biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề.
 • Em biết nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi đơn giản.
 • Em mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân.
 • Em có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh.
 • Em biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật hiện tượng.
 • Em có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Em có năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
 • Em biết lựa chon thông tin tốt.
 • Em có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
 • Em có khả năng điều khiển hoạt động nhóm tốt.
 • Em biết nhận ra sai sót sẵn sàng sửa sai.
 • Em nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé.
 • Em tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao.
 • Em biết giải quyết tình huống trong học tập.
 • Em biết phối hợp với bạn khi hoạt động nhóm.
 • Em biết chia sẻ kết quả hoc tập với bạn.
 • Em biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập và cuộc sống.
 • Em biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.
 • Em biết báo cáo kết quả hoạt động trong nhóm với giáo viên.

Ngôn ngữ

 • Em có sự tiến bộ trong giao tiếp.
 • Em nói to, rõ ràng.
 • Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài.
 • Em mạnh dạn khi giao tiếp.
 • Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi.
 • Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.
 • Em trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
 • Em đọc to, rõ các chữ.
 • Em đọc chữ trôi chảy.
 • Em trình bày các vấn đề lưu loát.
 • Em có khả năng sử dụng từ ngữ tốt.
 • Em nói mạch lạc các vấn đề.
 • Em giao tiếp, hợp tác tốt với bạn.
 • Em có kĩ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ tốt.
 • Em nên nói rõ ràng các vấn đề hơn.
 • Em giải quyết các vấn đề cẩn trọng hơn.
 • Em tìm hiểu vấn đề và giải quyết hiệu quả.
 • Em có khả năng trình bày kết quả làm việc của nhóm.
 • Em đọc chữ còn ngập ngừng.
 • Em đọc bài giọng còn e dè.
 • Em nói còn lấp lững.
 • Em nên mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.

Năng lực tính toán

 • Em làm tốt toán cộng trừ, viết phép tính tốt.
 • Em có tiến bộ cần làm toán đúng nhiều hơn.
 • Em thông minh, tính toán nhanh nhẹn, chính xác.
 • Em vận dụng kiến thức tốt vào các bài thực hành.
 • Em chăm chỉ, học toán tốt.
 • Em vận dụng tốt bảng cộng trừ vào thực hành.
 • Em tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác.
 • Em làm bài tốt, nắm vững các kiến thức, kĩ năng làm toán.
 • Em tích cực học toán.
 • Em thực hiện tốt các yêu cầu của bài toán.
 • Em tính nhanh nhẹn các dạng toán.
 • Em có năng khiếu về toán học.
 • Em làm toán nhanh, cẩn thận.
 • Em tính toán nhanh, chính xác, có ý thức học tập tốt.
 • Em có kĩ năng tính toán tốt.
 • Em tính toán cẩn thận, chính xác.
 • Em thực hiện tốt các phép tính cộng trừ đã học.
 • Em tính đúng nhưng còn chậm.
 • Kĩ năng tính toán của em chưa nhanh, hay bôi xoá khi làm bài.
 • Em nên ôn luyện các kĩ năng cộng, trừ, so sánh số.
 • Em tính toán cẩn thận hơn, rèn thêm sắp xếp số.
 • Em rèn tính cộng, trừ cẩn thận hơn.
 • Em cần đọc kĩ yêu cầu đề bài và tính toán cẩn thận hơn.
 • Em rèn kĩ năng so sánh số.
 • Em rèn xếp thứ tự số.
 • Em rèn thao tác tính nhanh hơn nhé!
 • Em rèn viết phép tính phù hợp yêu cầu bài nhé!

Nhận xét năng lực thẩm mỹ

 • Em chọn lọc màu sắc hài hoà khi tô màu.
 • Em tô màu đều, đẹp khi làm bài.
 • Em tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
 • Em dùng lời nói hay, diễn tả tốt cái đẹp.
 • Em biết chọn lựa từ ngữ khi ca ngợi cái đẹp.
 • Em thể hiện tình yêu quê hương qua các tranh.
 • Em có cảm xúc và nhận xét trước cái đẹp.
 • Em diễn tả tốt ý tưởng của mình.
 • Em biết diễn đạt, thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
 • Em có gu thẩm mĩ tốt trong cách ăn mặc.
 • Em biết chọn lọc màu sắc khi tô màu.
 • Em biết tô màu theo yêu cầu.
 • Em biết nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
 • Em biết dùng lời nói diễn tả cái đẹp.
 • Em biết ca ngợi cái đẹp.
 • Em có gu thẩm mĩ trong cách ăn mặc.
 • Em biết nhận xét trước cái đẹp.
 • Em biết diễn tả ý tưởng của mình.
 • Em biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.

Nhận xét năng lực thể chất

 • Em giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách.
 • Em tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
 • Em lựa chọn tốt tham gia hoạt động phù hợp với bản thân.
 • Em có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân.
 • Em tự giác chia sẻ, quan tâm với mọi người.
 • Em lựa chọn tốt cách ăn mặc phù hợp với thời tiết.
 • Em tích cực tham gia cổ vũ, động viên bạn.
 • Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
 • Em tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách.
 • Em giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch.
 • Em thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.
 • Em nêu được các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
 • Em biết lựa chọn cách ăn mặc phù hợp với thời tiết.
 • Em biết giữ gìn vệ sinh thân thể.
 • Em biết tập luyện thể dục, thể thao.
 • Em biết lựa chọn tham gia hoạt động phù hợp với bản thân.
 • Em biết điều chỉnh cảm xúc cá nhân.
 • Em biết chia sẻ với mọi người.
 • Em biết cảm thông với mọi người.
 • Em tham gia cổ vũ, động viên bạn.
 • Em biết chọn lựa các hoạt động phù hợp với sức khoẻ.
 • Em biết vệ sinh cá nhân đúng cách.
 • Em biết cách giữ vệ sinh môi trường.
 • Em biết nêu các biện pháp giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.

Nhận xét các môn học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét các môn học Tiểu học học kì 1

STTLoại nhận xétNội dung1Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết tự chăm sóc bản thân, thực hiện tốt các thao tác phòng tránh đuối nước.2Môn học/Hoạt động giáo dụcEm tuân thủ tốt các nội qui của trường, lớp. Tự chăm sóc bản thân đáng khen. Nắm được các thao tác trong phòng chống đuối nước.3Môn học/Hoạt động giáo dụcEm nắm được các thao tác phòng chống đuối nước. Biết tự chăm sóc bản thân và tuân thủ tốt nội qui của trường lớp.4Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết tự chăm sóc bản thân, giúp đỡ bạn trong học tập. Tuân thủ tốt nội qui nhà trường và nắm được các thao tác phòng chống đuối nước.5Môn học/Hoạt động giáo dụcEm tuân thủ nội qui nhà trường, nắm được các thao tác phòng chống đuối nước. Tự chăm sóc bản thân đáng khen.6Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết sắm vai tặng quà cho người thân. Biết viết câu đối, làm thiệp chúc mừng năm mới. Biết thể hiện cảm xúc của bản thân với mọi người.7Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết thể hiện cảm xúc của bản thân với mọi người. Biết viết câu đối, làm thiệp chúc mừng năm mới. Biết sắm vai tặng quà cho người thân.8Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết viết câu đối, làm thiệp chúc mừng năm mới. Biết thể hiện cảm xúc của bản thân với mọi người. Biết sắm vai tặng quà cho người thân.9Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết tham gia các hoạt động thăm hỏi, quyên góp… để chia sẻ với mọi người. Biết tham gia sắm vai thực hiện một số việc đã làm cho người thân như: viết câu đối, làm thiệp thể hiện những câu chúc đầu xuân với mọi người trong gia đình.10Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết tham gia sắm vai thực hiện một số việc đã làm cho người thân như: viết câu đối, làm thiệp thể hiện những câu chúc đầu xuân với mọi người trong gia đình. Biết tham gia các hoạt động thăm hỏi, quyên góp… để chia sẻ với mọi người.11Môn học/Hoạt động giáo dụcEm nhận dạng, đọc, viết được các số từ 1 đến 100. Biết so sánh >, <, =. Biết viết sơ đồ tách, gộp theo mô hình.12Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết nhìn mô hình, viết sơ đồ tách gộp. Đọc, viết, cộng, trừ các số từ 1 đến 100. Thực hiện đúng các phép tính ngang, dọc. So sánh số >, <, = đúng yêu cầu đề bài.13Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết cộng, trừ trong phạm vi 100. Biết viết sơ đồ tách, gộp theo mô hình. Viết số rõ ràng, sạch đẹp, hoàn thành bài làm đúng yêu cầu. Đáng khen.14Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết bật đếm ngón tay, nhận diện được mặt số trong phạm vi 100. Tính được các dạng toán cộng, trừ, so sánh >, <, = theo yêu cầu đề bài. Hoàn thành bài làm đáng khen.15Môn học/Hoạt động giáo dụcEm nhận diện mặt số trong phạm vi 100 tốt. Biết nối sơ đồ với phép tính phù hợp. Điền dấu >, <, = đúng yêu cầu đề bài và viết sơ đồ tách gộp đáng khen.16Môn học/Hoạt động giáo dụcEm tính toán cộng, trừ trong phạm vi 100 khá tốt. Nhìn mô hình viết được sơ đồ tách gộp. Đặt tính dọc đúng yêu cầu, hoàn thành môn học. Đáng khen.17Môn học/Hoạt động giáo dụcEm nắm được kiến thức môn học. Điền số khuyết đúng yêu cầu, nhìn mô hình viết sơ đồ tách gộp đáng khen.18Môn học/Hoạt động giáo dụcEm viết bài đúng yêu cầu, rèn thêm kĩ năng tính toán trong phạm vi 100. Lưu ý viết số cho đẹp hơn. Trình bày bài viết cho rõ ràng hơn.19Môn học/Hoạt động giáo dụcEm nhận diện được mặt số trong phạm vi 100. Nhưng lưu ý tính toán cho cẩn thận hơn, rèn thêm kĩ năng điền khuyết, so sánh >, <, = cho đúng yêu cầu đề bài em nhé.20Môn học/Hoạt động giáo dụcEm hoàn thành bài toán. Lưu ý rèn kĩ năng tính toán cho cẩn thận. Viết số còn bị ngược, trình bày bài làm cho rõ ràng, sạch đẹp hơn.21Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết các tư thế vận động tay, chân, thân mình, khớp. Thực hiện được các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông.22Môn học/Hoạt động giáo dụcEm thực hiện được các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông. Biết các tư thế vận động tay, chân, thân mình, khớp.23Môn học/Hoạt động giáo dụcEm thực hiện được các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông. Có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.24Môn học/Hoạt động giáo dụcEm có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện. Thực hiện được các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông.25Môn học/Hoạt động giáo dụcEm thực hiện được các tư thế tay, chân, thân mình, khớp.có ý thức kỷ luật, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện.26Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi. Biết giữ an toàn với một số loài động vật nguy hiểm. Em biết tên gọi một số thực vật, động vật.27Môn học/Hoạt động giáo dụcEm xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài của cơ thể. Phân biệt được con trai và con gái. Biết chăm sóc động vật, thực vật.28Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết chăm sóc động vật, thực vật. Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài của cơ thể. Phân biệt được con trai và con gái.29Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết chăm sóc động vật, thực vật. Phân biệt được con trai, con gái. Xác định được tên, hoạt động bên ngoài của cơ thể.30Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết được trên cơ thể mình gồm những bộ phận nào. Biết thể hiện tình cảm yêu thương động vật, thực vật. Phân biệt được con trai, con gái.31Môn học/Hoạt động giáo dụcEm đọc bài to, rõ. Trả lời câu hỏi đúng yêu cầu. Bài viết sạch đẹp, nhìn tranh nối từ đáng khen!32Môn học/Hoạt động giáo dụcEm đọc bài lưu loát, điền khuyết đúng yêu cầu, bài viết sạch đẹp và trả lời câu hỏi đáng khen.33Môn học/Hoạt động giáo dụcEm hoàn thành bài viết rõ ràng, đọc bài lưu loát và điền khuyết, viết tranh dưới từ đáng khen.34Môn học/Hoạt động giáo dụcEm đọc trơn đáng khen, tốc độ đọc đúng yêu cầu. Biết ngắt nghỉ hơi, âm lượng vừa đủ nghe. Bài viết rõ ràng, sạch đẹp.35Môn học/Hoạt động giáo dụcEm viết chữ rõ ràng, đúng kiểu chữ thường, điền khuyết đúng yêu cầu, nắm được luật chính tả. Giọng đọc vừa đủ nghe, trả lời câu hỏi đúng yêu cầu.36Môn học/Hoạt động giáo dụcEm nắm nội dung yêu cầu bài đọc, điền khuyết đúng yêu cầu, giọng đọc vừa đủ nghe. Bài viết rõ ràng, sạch đẹp, đáng khen.37Môn học/Hoạt động giáo dụcEm hoàn thành môn học, lưu ý chữ viết cho rõ ràng và trả lời câu hỏi cho đúng yêu cầu đề bài, rèn thêm tốc độ đọc cho đúng.38Môn học/Hoạt động giáo dụcEm viết bài đúng yêu cầu, cần rèn thêm chữ viết cho đều nét. Tuy nhiên em đọc trơn còn chậm, cần rèn đọc nhiều hơn em nhé.39Môn học/Hoạt động giáo dụcEm cố gắng rèn đọc nhiều hơn, trả lời câu hỏi cho tròn câu. Viết bài cho rõ ràng, đúng kiểu chữ nhé em.40Môn học/Hoạt động giáo dụcEm đọc bài lưu loát, trả lời câu hỏi đáng khen. Bài viết rõ ràng sạch đẹp, điền khuyết đúng yêu cầu. Hãy luôn phát huy như thế em nhé!41Môn học/Hoạt động giáo dụcBài viết em rõ ràng, sạch đẹp. Hiểu nội dung yêu cầu bài đọc. Biết nhìn tranh nối từ và điền khuyết đáng khen.42Môn học/Hoạt động giáo dụcEm đọc to, rõ các chữ, viết bài đúng yêu cầu. Biết nhìn tranh nối từ và trả lời tốt câu hỏi. Đáng khen!43Môn học/Hoạt động giáo dụcEm đọc chữ trôi chảy, lưu loát. Bài viết sạch đẹp. Biết nhìn tranh nối từ thích hợp, trả lời câu hỏi đúng yêu cầu.44Môn học/Hoạt động giáo dụcEm có khả năng sử dụng từ ngữ tốt. Hiểu yêu cầu nội dung đề bài. Trả lời câu hỏi đúng bài đọc. Nối từ với tranh. Đáng khen!45Môn học/Hoạt động giáo dụcEm rèn đọc nhiều thuộc các âm vần đã học. Cần rèn đọc trơn nhiều, lưu ý bài viết cho đều nét và đúng yêu cầu em nhé!46Môn học/Hoạt động giáo dụcEm giải quyết các vấn đề và đọc rõ âm vần đã học hơn nhé! Em cần rèn đọc trơn nhiều, trả lời câu hỏi đúng với nội dung bài đọc hơn. Lưu ý chữ viết cho đều nét.47Môn học/Hoạt động giáo dụcEm rèn đọc nhiều, chú ý viết bài cho đúng yêu cầu nhé! Lưu ý phần điền khuyết và trả lời câu hỏi theo đúng nội dung yêu cầu bài đọc nhé em.48Môn học/Hoạt động giáo dụcEm thuộc các âm vần đã học khá tốt, lưu ý viết bài bỏ dấu thanh đúng yêu cầu. Cần chú ý trả lời câu hỏi theo yêu cầu bài học cho đúng nhé!49Môn học/Hoạt động giáo dụcEm làm toán nhanh, chính xác. Hiểu nội dung yêu cầu đề bài. Biết điền dấu >, <, =. Nhìn tranh viết được sơ đồ tách gộp.50Môn học/Hoạt động giáo dụcEm làm toán nhanh, cẩn thận. Nắm được sơ đồ tách, gộp. Em nhận diện được các hình theo yêu cầu đề bài. Điền số khuyết đúng yêu cầu.51Môn học/Hoạt động giáo dụcEm có kỹ năng so sánh tốt. Điền số khuyết đúng yêu cầu, biết nhìn tranh viết sơ đồ tách gộp phù hợp. Hoàn thành bài làm tốt.52Môn học/Hoạt động giáo dụcEm làm toán nhanh, có ý thức học tập tốt. Hiểu nội dung yêu cầu đề bài. Viết được sơ đồ tách gộp phù hợp với tranh. Hoàn thành môn học tốt.53Môn học/Hoạt động giáo dụcEm nói trôi chảy cách các tách gộp từ 1 đến 10. Nhìn tranh viết sơ đồ đúng yêu cầu. Nhận diện được khối lập phương, khối chữ nhật, vị trí trên dưới, trái phải. Hoàn thành bài đúng yêu cầu.54Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết làm toán nhưng chú ý làm đúng yêu cầu đề bài. Cần rèn thêm kĩ năng nhìn tranh viết sơ đồ tách gộp. Cần chú ý quan sát khối hộp chữ nhật, khối lập phương khi làm bài.55Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết so sánh >,<,=. Nhưng còn lẫn lộn giữa 2 dấu >,<. Em biết làm toán cộng trừ phạm vi 10 nhưng cần chú ý tính toán cho cẩn thận hơn, lưu ý dạng bài nhìn tranh viết sơ đồ tách gộp cho đúng yêu cầu.56Môn học/Hoạt động giáo dụcEm hoàn thành tốt các bài làm, điền khuyết đúng yêu cầu, nhìn tranh viết sơ đồ tách gộp đáng khen, lưu ý viết số bị ngược.57Môn học/Hoạt động giáo dụcEm cần rèn xếp thứ tự số, lưu ý sơ đồ tách gộp. Cần tính toán cộng trừ phạm vi 10 cho cẩn thận hơn và rèn thêm kĩ năng điền số khuyết cho đúng yêu cầu đề bài. Chú ý quan sát khối hộp chữ nhật, khối lập phương hơn nữa nhé!58Môn học/Hoạt động giáo dụcEm mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân và tham gia hoạt động nhóm tốt. Biết nhặt của rơi trả lại người bị mất, không nói dối và biết nhận lỗi khi phạm lỗi. Đáng khen!59Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết xử lý tình huống tốt, trang trí vẽ gia đình đúng yêu cầu. Không tham của rơi, biết nhận lỗi khi phạm lỗi.60Môn học/Hoạt động giáo dụcEm có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao. Em không tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác, biết nhận lỗi khi phạm lỗi và không tham của rơi.61Môn học/Hoạt động giáo dụcEm cần rèn năng lực giải quyết tốt các vấn đề và sắp xếp đồ dùng học tập cho gọn gàng. Em biết nhận lỗi khi phạm lỗi.62Môn học/Hoạt động giáo dụcEm cần mạnh dạn hơn khi giải quyết vấn đề. Chú ý sắp xếp, dọn dẹp đồ dùng học tập cho ngăn nắp. Em biết nhặt của rơi trả lại người bị mất.63Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết giải quyết tình huống trong học tập. Em biết nơi em sinh sống và những công việc nên làm trong cộng đồng.64Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết phối hợp với bạn khi hoạt động nhóm. Em biết giữ an toàn trên đường đi, nói được nơi em sinh sống. Biết được các công việc trong cộng đồng.65Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống mỗi ngày và thực hiện được các công việc trong cộng đồng. Biết giữ an toàn khi đi trên đường.66Môn học/Hoạt động giáo dụcEm cần tự tin hơn khi giải quyết tình huống trong học tập. Em kể được các hoạt động trong ngày Tết.67Môn học/Hoạt động giáo dụcEm cần tự tin hơn trong giải quyết nhiệm vụ được giao, mạnh dạn hơn khi hoạt động nhóm.68Môn học/Hoạt động giáo dụcEm có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm rất tốt. Thuộc được các bài hát đã học, kết hợp với bộ gõ cơ thể khi tham gia múa hát.69Môn học/Hoạt động giáo dụcEm diễn đạt lời bài hát rõ ràng, dễ hiểu và biết kết hợp bộ gõ cơ thể khi hát. Biểu diễn được các bài hát về ngày Tết và các bài hát nói về giai điệu quê hương.70Môn học/Hoạt động giáo dụcEm phối hợp tốt với các bạn trong nhóm khi tham gia múa hát. Thuộc các bài hát theo chủ đề đã học, biết kết hợp bộ gõ cơ thể khi tham gia múa hát.71Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết lắng nghe và hoạt động nhóm, hoàn thành các bài tập âm nhạc theo yêu cầu. Em hát đúng các bài hát theo giai điệu quê hương, giai điệu ngày Tết…72Môn học/Hoạt động giáo dụcEm thuộc lời bài hát và hát rõ lời hơn nhé! Lưu ý tự tin khi tham gia biểu diễn các bài hát theo giai điệu quê hương, ngày Tết quê em…73Môn học/Hoạt động giáo dụcEm mạnh dạn hơn khi tham gia múa hát. Và cần biết sử dụng bộ gõ cơ thể khi tham gia biểu diễn các bài hát cùng các bạn trong lớp.74Môn học/Hoạt động giáo dụcEm có ý thức tự giác cao trong học tập, hoàn thành bài vẽ tốt. Biết vẽ tranh theo các chủ đề đã học. Đáng khen!75Môn học/Hoạt động giáo dụcEm có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ trong học tập, nét vẽ sáng tạo. Vẽ đúng các bài theo chủ đề: Ngôi nhà của em, thiên nhiên và bầu trời,…76Môn học/Hoạt động giáo dụcEm có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh bài vẽ. Hoàn thành các bài vẽ theo chủ đề, sạch đẹp rõ ràng. Đáng khen!77Môn học/Hoạt động giáo dụcEm bước đầu biết tự học, hoàn thành bài vẽ theo các chủ đề đã học. Tuy nhiên em cần tô màu cho đều nét nhé em.78Môn học/Hoạt động giáo dụcEm có ý thức tự giác trong học tập, hoàn thành các bài vẽ theo chủ đề, lưu ý tô màu cho đều nét.79Môn học/Hoạt động giáo dụcEm tham gia hoạt động nhóm tốt, thân thiện với bạn bè. Em biết tự chăm sóc và phục vụ bản thân. Biết yêu thương gia đình mình.80Môn học/Hoạt động giáo dụcEm thể hiện được sự tôn trọng người lớn, yêu thương gia đình, hợp tác tốt với bạn. Biết bảo vệ của công.81Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết đánh giá về cá nhân mình, tham gia hoạt động nhóm tốt. Em biết tự chăm sóc và phục vụ bản thân, yêu thương gia đình và biết nói lên cảm xúc của em khi tham gia hoạt động nhóm.82Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết kể tên những công việc thường ngày của mình và sắp xếp đồ dùng học tập hợp lý. Biết tự chăm sóc và phục vụ bản thân. Biết thể hiện cảm xúc của mình khi được mọi người khen ngợi hoặc bị góp ý khi làm sai.83Môn học/Hoạt động giáo dụcEm hoàn thành tốt các công việc được giao, biết sắp xếp thời khóa biểu hợp lý khi đi học. Biết thể hiện cảm xúc qua từng hoạt động của bài học và biết tự nhận xét mức đạt được của mình qua bài học đó.84Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết những việc nên làm và không nên làm. Vận dụng được kiến thức đã học vào cuộc sống hằng ngày. Em biết thể hiện những cảm xúc của bản thân.85Môn học/Hoạt động giáo dụcEm hoàn thành môn học, cần mạnh dạn tham gia thảo luận nhóm hơn. Em tự chăm sóc và phục vụ bản thân tốt nhưng em chưa tự giác hoàn thành bài học theo yêu cầu.86Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết tự đánh giá mức đạt được của bản thân nhưng cần sắp xếp việc học tập cho hợp lý. Biết yêu thương gia đình và thể hiện được cảm xúc của mình qua các tình huống: khen, thưởng, bị góp ý…87Môn học/Hoạt động giáo dụcEm hoàn thành môn học, biết thể hiện tình cảm yêu thương gia đình, người thân nhưng cần chú ý trong giờ học hơn.88Môn học/Hoạt động giáo dụcEm tập đúng, đều các động tác cơ bản của bài thể dục. Biết các tư thế vận động cơ bản của tay, chân, đầu, cổ…89Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết dóng hàng ngang, hàng dọc và tập đúng các động tác vận động cơ bản của đầu, cổ, tay, chân… để phối hợp với thân mình.90Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết dóng hàng, dàn hàng, làm theo khẩu hiệu của giáo viên. Biết vận động tư thế cơ bản và phối hợp phù hợp với các khớp, tay, chân, đầu, cổ…91Môn học/Hoạt động giáo dụcEm tập đúng, đều các động tác khi tham gia bài thể dục. Vận động tốt các cơ thế cơ bản: đầu, cổ, tay, chân…92Môn học/Hoạt động giáo dụcEm biết tập các động tác theo yêu cầu, vận động đúng các tư thế cơ bản: đầu, cổ, tay, chân … nhưng cần tập trung trong giờ tập thể dục hơn.93Năng lựcEm biết sắp xếp các công việc ở nhà và ở trường hợp lí. Bước đầu sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng. Xác định và làm rõ thông tin theo sự hướng dẫn.94Năng lựcEm biết thu thập thông tin và tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản. Biết cách kết bạn và giữ gìn tình bạn. Hòa nhã với mọi người, không nói hoặc làm những điều xúc phạm với người khác.95Năng lựcEm biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình. Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập, biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập. Nêu được cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo hướng dẫn.96Năng lựcEm nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh. Có tập trung chú ý khi giao tiếp. Bộc lộ được sở thích, khả năng của bản thân.97Năng lựcEm biết tự phục vụ nhu cầu bản thân, rèn thêm ý thức tự giác trong học tập, mạnh dạn trong giao tiếp. Xác định nội dung chính đúng ý hơn.98Năng lựcEm bộc lộ được sở thích và khả năng của bản thân. Tập trung chú ý khi giao tiếp. Biết xác định vấn đề, làm rõ vấn đề hơn em nhé.99Năng lựcEm nói to, rõ ràng. Làm tốt toán cộng, trừ. Biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ tự nhiên, có thái độ hành vi tôn trọng các qui định chung về bảo vệ tự nhiên, hứng thú khi tìm hiểu thế giới tự nhiên và vận dụng kiến thức vào bảo vệ thế giới tự nhiên của quê hương. Biết chọn lọc màu sắc hài hòa và giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách.100Năng lựcEm tự giác tập luyện thể dục, thể thao. Tô màu đều, đẹp khi làm bài. Biết yêu lao động, có ý chí vượt khó. Thông minh, nhanh nhẹn. Mạnh dạn khi giao tiếp.101Năng lựcEm trình bày rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi. Vận dụng tốt kiến thức vào các bài thực hành, có ý thức bảo vệ giữ gìn sức khỏe của bản thân. Biết tự nhận ra cái đẹp trong cuộc sống. Biết tự giác vệ sinh cá nhân đúng cách.102Năng lựcEm có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân. Biết chọn lựa từ ngữ khi ca ngợi cái đẹp và biết quan sát thu nhập thông tin. Vận dụng tốt bảng cộng, trừ vào thực hành. Biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh.103Năng lựcEm biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Tiếp thu bài tốt, tính toán chính xác và giải quyết một số tình huống đơn giản trong thực tiễn. Đồng thời em diễn tả tốt ý tưởng của mình. Biết quan tâm đến mọi người.104Năng lựcEm tự giác tập luyện thể dục, thể thao. Biết tô màu vào bài làm, mạnh dạn hơn khi giao tiếp. Kỹ năng tính toán chưa nhanh và giải quyết các vấn đề cẩn trọng hơn.105Năng lựcEm đọc chữ còn ngập ngừng, giọng còn e dè và tính đúng nhưng còn chậm. Em biết yêu lao động, có ý chí vượt khó. Tô màu vào hình chưa đều nét. Biết bảo vệ môi trường.106Năng lựcEm biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân, có sự tiến bộ trong giao tiếp. Có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường.107Năng lựcEm có ý thức tự học và tự chủ trong mọi vấn đề, phối hợp tốt với các bạn trong nhóm, biết xác định và làm rõ thông tin. Biết quý trọng công sức lao động của người khác và tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp.108Năng lựcEm có khả năng tự thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, biết lắng nghe người khác, thân thiện, hòa đồng với bạn bè. Em biết quý trọng và yêu vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp của quê hương đất nước qua các bài học.109Năng lựcEm biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm tốt, có năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và biết quý trọng công sức của người khác.110Năng lựcEm chú ý tự giác trong học tập, biết chia sẻ với bạn, biết vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ được giao. Biết đoàn kết và luôn tự hào về người thân trong gia đình mình.111Năng lựcEm có ý thức tự học, biết vận dụng những điều đã học, luôn tự hào về những người thân trong gia đình mình nhưng chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm,112Năng lựcEm biết hợp tác theo nhóm để thảo luận, biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè. Em thể hiện tốt sự thân thiện, chấp hành tốt sự phân công trong nhóm, biết xác định và làm rõ thông tin113Năng lựcEm có khả năng phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, mạnh dạn khi giao tiếp, tích cực trong các môn học, em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài và biết nhận ra sai sót, sẵn sàng sửa sai.114Năng lựcEm biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nội dung tự học cá nhân, nhóm. Biết lắng nghe người khác, có khả năng sáng tạo, tự thực hiện nhanh các hoạt động và biết trao đổi ý kiến cùng bạn.115Năng lựcEm tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, trình bày rõ ràng ngắn gọn, dễ hiểu về các môn học và biết đặt câu hỏi khác nhau về sự vật, hiện tượng. Biết lựa chọn thông tin tốt để áp dụng vào bài học.116Năng lựcEm biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè. Biết ứng xử thân thiện với mọi người. Tuy nhiên em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và cần nhận biết thông tin nhanh nhẹn hơn nhé em.117Năng lựcEm có khả năng tự hoàn thành học tập cá nhân trên lớp, biết phối hợp với bạn bè, biết thu nhận thông tin từ tình huống và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên cần mạnh dạn khi giao tiếp và hợp tác hơn nữa em nhé!118Phẩm chấtEm yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên. Biết chăm sóc người thân trong gia đình. Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp. Đi học đầy đủ, đúng giờ. Thật thà, không tham của rơi. Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học.119Phẩm chấtEm có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Không đồng tình với các hành vi thiếu trung thực. Hoàn thành nhiệm vụ học tập. Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi phạm lỗi. Biết yêu quê hương, đất nước.120Phẩm chấtEm biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia tốt các công việc của trường, lớp. Không tham của rơi. Tự giác thực hiện nội qui của nhà trường.121Phẩm chấtEm không đồng tình với những hành vi xả rác bừa bãi. Biết giữ lời hứa, mạnh dạn nhận lỗi. Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Không phân biệt đối xử, chia rẽ bạn bè. Biết tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.122Phẩm chấtEm biết bảo vệ, giữ gìn của công. Tôn trọng người lớn tuổi, yêu quý bạn bè. Có ý thức tự giác học tập. Không tham của rơi. Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, lớp.123Phẩm chấtEm có ý thức trách nhiệm về việc làm của mình, biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bạn bè. Biết giúp đỡ bạn khó khăn, chăm ngoan lễ phép và tích cực tham gia tốt các hoạt động của lớp, trường.124Phẩm chấtEm tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp, hay giúp đỡ bạn bè, chăm làm bài ở lớp. Tự tin khi phát biểu. Em biết nhận lỗi và sửa sai khi phạm lỗi, không nói dối và không nói sai về người khác.125Phẩm chấtEm yêu quý tình bạn, đoàn kết cùng bạn bè, biết chia sẻ những khó khăn với mọi người. Có tập trung chú ý nghe giảng, không nói dối, nói sai về người khác. Em biết giúp đỡ bạn bè và người xung quanh. Thường xuyên trao đổi nội dung học tập với bạn và giáo viên.126Phẩm chấtEm vui vẻ hòa đồng, tích cực tham gia lao động, biết yêu thương gia đình, thường xuyên tham gia các hoạt động giữ vệ sinh của lớp. Em có ý thức giữ trật tự, không làm việc riêng trong giờ học, biết nhận lỗi và sửa sai, biết thể hiện tình yêu thương đất nước qua các bài học.127Phẩm chấtEm cần bảo vệ của công, có tấm lòng tâm ái, có tính trung thực và biết giữ lời, biết nhận lỗi khi làm sai. Em yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, cần chung tay bảo vệ chúng hơn. Biết nhận nhiệm vụ vừa sức với bản thân mình và các bạn.128Phẩm chấtEm nhân hậu, hiền hòa, đi học đều và đúng giờ. Biết nhặt của rơi trả lại cho bạn, luôn nỗ lực trong học tập. Em nên tích cực tham gia các hoạt động hơn nữa. Em biết trao đổi bài học với các bạn để củng cố kiến thức của mình cho tốt hơn.

Lời nhận xét môn Tiếng Việt theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét học kì 2 môn Tiếng Việt

1. Đọc to, rõ ràng, lưu loát.

2. Đọc to, khá lưu loát.

3. Đọc trơn tương đối tốt.

4. Tốc độ đọc nhanh.

5. Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi hợp lí.

6. Kĩ năng đọc rất tốt.

7. Hoàn thành tốt kĩ năng nghe, nói, đọc viết.

8. Chữ viết sạch đẹp, ngay ngắn.

9. Chữ viết sạch đẹp, đúng mẫu.

10. Chữ viết đẹp, nắn nót.

11. Chữ viết tròn đều, ngay ngắn.

12. Trình bày bài sạch đẹp, khoa học.

13. Vốn từ khá phong phú.

14. Biết đặt và trả lời câu hỏi.

15. Biết diễn đạt câu trọn vẹn.

16. Biết diễn đạt câu hay.

17. Kĩ năng viết câu trả lời khá tốt.

18. Kĩ năng đọc hiểu tương đối tốt.

19. Làm tốt các bài tập chính tả.

20. Có khả năng ghi nhớ và kể chuyện tương đối tốt.

21. Tiếp thu bài tốt, đọc viết thành thạo, viết chữ đẹp.

21. Khả năng nghe – viết tốt.

22. Kĩ năng nói và viết tốt.

23. Có giọng đọc tốt, bước đầu biết đọc diễn cảm. Đáng khen.

24. Đọc diễn cảm. Hiểu và trả lời đúng câu hỏi.

25. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ bài học. Đọc lưu loát, viết thành thạo.

26. Nắm vững kiến thức các môn học, vận dụng có hiệu quả.

27. Đọc to, lưu loát, đảm bảo tốc độ viết.

28. Đọc trôi chảy, viết đúng chính tả.

29. Đọc trôi chảy, nắm vững nội dung bài học.

30. Đọc to rõ ràng, có nhiều cố gắng hơn so với đầu năm.

31. Đọc khá lưu loát nhưng hơi nhỏ.

32. Có tiến bộ. Đọc to hơn, khá lưu loát.

33. Đọc to hơn, đã liền tiếng.

34. Chữ viết có tiến bộ.

35. Chữ viết có tiến bộ nhưng chưa đều tay.

36. Chữ viết khá đẹp nhưng chưa cẩn thận.

37. Kĩ năng trình bày bài đã tốt hơn.

38. Nghe – viết có tiến bộ.

39. Làm bài tập chính tả có tiến bộ, ít sai lỗi.

40. Bước đầu biết trả lời câu hỏi đủ ý.

41. Biết diễn đạt những câu đơn giản.

42. Bước đầu biết dùng từ, đặt câu.

43. Kể được một đoạn của câu chuyện.

44. Đọc nhỏ, chưa liền tiếng.

45. Đọc trơn nhỏ, chưa liền tiếng.

46. Đọc trơn to nhưng chưa liền tiếng.

47. Đọc nhỏ, chưa nhớ hết các vần.

48. Đọc to, nhưng còn đánh vần chậm.

49. Đọc còn đánh vần chậm.

50. Ngắt nghỉ hơi chưa hợp lí.

51. Đọc chưa lưu loát.

52. Còn mắc nhiều lỗi phát âm.

53. Đọc còn ngọng, chưa tròn tiếng.

54. Đọc chậm, chưa đảm bảo tốc độ.

55. Kĩ năng đọc – hiểu văn bản còn hạn chế.

56. Còn lúng túng khi trả lời câu hỏi.

57. Diễn đạt câu chưa trọn vẹn.

58. Còn lúng túng khi diễn đạt câu.

59. Vốn từ hạn chế, chưa phong phú.

60. Chưa biết sử dụng từ ngữ phù hợp khi viết câu.

61. Chưa trả lời đúng nội dung câu hỏi.

62. Chữ viết chưa đúng mẫu.

63. Chữ viết chưa sạch sẽ, ngay ngắn.

64. Cần sửa khoảng các giữa các chữ.

65. Cần sửa khoảng các giữa các chữ.

66. Cần viết đúng độ cao các con chữ.

67. Chữ viết chưa cẩn thận.

68. Trình bày bài chưa khoa học.

69. Chưa biết cách trình bày bài khoa học.

70. Nghe – viết chậm, hay sai lỗi.

71. Chưa có khả năng nghe – viết.

72. Hoàn thành nội dung môn học.

73. Mắc nhiều lỗi chính tả.

74. Cần tích cực rèn kĩ năng đọc và viết.

75. Cần cố gắng rèn đọc và viết nhiều hơn.

76. Cần viết chữ cẩn thận, giữ vở sạch hơn.

77. Chưa hoàn thành nội dung môn học.

78. Chưa có khả năng đọc – viết.

Mẫu nhận xét giữa học kỳ 2 môn Tiếng Việt

Giữa học kỳ IIMức đạt đượcNhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyệnNội dungTĐọc to, rõ ràng lưu loát. Câu văn ngắn gọn, dễ hiểu.TĐọc to, rõ ràng, viết đúng chính tả. Diễn đạt câu văn gãy gọn, dễ hiểu.TChữ viết đều, đẹp. Hiểu nội dung bài nhanh.TNắm vững vốn từ và đặt câu đúng. Viết văn lưu loát.TBiết tìm từ và đặt câu đúng, biết sử dụng vốn từ phong phú để viết thành câu, đoạn văn ngắn.HChưa tập trung trong học tập, kỹ năng viết bị hạn chế, cần rèn chữ nhiều hơn.HCon đọc to, rõ ràng. Cần chú ý luyện viết cẩn thận hơn nhé.HCon đọc bài tương đối tốt, câu văn có hình ảnh hay, chữ viết có nhiều tiến bộ.HChưa tập trung trong học tập, kỹ năng viết bị hạn chế, cần rèn chữ nhiều hơn.HHoàn thành nội dung môn học. Cần rèn đọc, viết đúng các âm, chữ viết chưa rõ ràng.HChữ viết trình bày sạch đẹp, câu văn có hình ảnh hay. Tuy nhiên con cần viết đúng độ cao của các chữ đã học.HChữ viết chưa đẹp, kĩ năng đọc thành thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết đạt hiệu quả hơn.HChữ viết chưa đẹp, kĩ năng đọc thành thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết đạt hiệu quả hơn.TBài viết sạch sẽ, trình bày đẹp, chữ viết rõ ràng.TViết chính tả chính xác. Chữ viết đều, đúng nét, trình bày sạch đẹp, đúng quy định Kĩ năng nói và viết tốt.HChữ viết chưa đẹp, kĩ năng đọc thành thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết đạt hiệu quả hơn.HChữ viết chưa đẹp, còn sai nét, trình bày bài chưa khoa học. Ngắt nghỉ câu văn chưa đúng vị trí. Diễn đạt văn viết, văn nói còn hạn chế. Con cần cố gắng nhiều hơn ở cuối HKII.TCon đọc lưu loát, tìm hiểu bài tốt. Chữ con viết sạch, đẹp, rõ ràng.HCon đọc to, rõ ràng. Cần chú ý luyện viết cẩn thận hơn và mở rộng thêm vốn từ để đặt câu đúng.TCon đọc bài to, rõ ràng. Chữ viết sạch sẽ, câu văn gãy gọn và có hình ảnh hay.TĐọc hiểu tốt, chữ viết rõ ràng, viết được đoạn văn đúng yêu cầu.HChữ viết chưa đẹp, kĩ năng đọc thành thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết đạt hiệu quả hơn.TCon đọc bài lưu loát, diễn cảm, chữ viết đúng độ cao. Vốn từ phong phú.HChữ viết sạch sẽ, trình bày bài khoa học. Con cần hăng hái hơn trong giờ học.HChữ viết chưa đúng mẫu, trình bày vở chưa đẹp. Con cần cố gắng nhiều hơn.HChữ viết chưa đẹp, kĩ năng đọc thành thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết đoạn văn đạt hiệu quả hơn.HĐọc khá lưu loát chữ viết còn chưa đều đẹp cần rèn viết nhiều hơn nắm vững kiến thức để áp dụng thực hành khá tốt. Biết dùng từ đặt câu.TViết chính tả chính xác. Chữ viết đều, đúng nét, trình bày sạch đẹp, đúng quy định; Kĩ năng nói và viết tốt.TĐọc to, lưu loát, đúng tốc độ. Chữ viết ngay ngắn, sạch đẹp. Diễn đạt câu rõ ý.HKĩ năng đọc tương đối tốt. Chữ viết chưa đẹp, chưa đúng độ cao còn tẩy xóa nhiều. Rèn thêm chữ viết và cách trình bày.HKĩ năng đọc tương đối tốt. Chữ viết chưa đẹp, chưa đúng độ cao còn tẩy xóa nhiều. Rèn thêm chữ viết và cách trình bày.HChữ viết sạch sẽ, trình bày bài khoa học. Con cần hăng hái hơn trong giờ học.HChữ viết chưa đẹp, còn sai nét, trình bày bài chưa khoa học. Ngắt nghỉ câu văn chưa đúng vị trí. Diễn đạt văn viết, văn nói còn hạn chế. Con cần cố gắng nhiều hơn ở cuối HKII.HChữ viết chưa đẹp. Kĩ năng đọc thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết văn đạt hiệu quả hơn.HĐọc to, rõ ràng hơn so với đầu năm, chữ viết đẹp, đều nét.Tuy nhiên con cần rèn luyện viết văn nhiều hơn để câu văn gãy gọn có hình ảnh.TCâu văn có hình ảnh phong phú, cảm xúc chân thành. Giọng đọc tốt, chữ viết cẩn thận.HChữ viết chưa đẹp, kĩ năng đọc thành thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết đạt hiệu quả hơn.HChữ viết chưa đúng cỡ quy định, đọc còn nhỏ, trả lời câu hỏi còn lúng túng. Con cần cố gắng nhiều hơn ở cuối HKII.TViết chính tả chính xác. Chữ viết đều, đúng nét, trình bày sạch đẹp, đúng quy định; Kĩ năng nói và viết tốt.HCon đọc khá lưu loát chữ viết còn chưa tốt cần rèn viết nhiều hơn nắm vững kiến thức để áp dụng thực hành khá tốt. Biết dùng từ đặt câu.HCon đọc khá lưu loát chữ viết còn chưa tốt cần rèn viết nhiều hơn nắm vững kiến thức để áp dụng thực hành khá tốt. Biết dùng từ đặt câu.HChữ viết trình bày sạch đẹp. Tuy nhiên, con đọc bài còn nhỏ, chưa tập trung chú ý vào bài. Chưa biết cách dùng từ đặt câu, bố cục câu văn lủng củng. Con cần cố gắng nhiều hơn ở cuối HKII.HChữ viết chưa đúng cỡ quy định, đọc còn nhỏ, trả lời câu hỏi còn lúng túng. Con cần cố gắng nhiều hơn.HChữ viết chưa đẹp. Kĩ năng đọc thành thạo, rèn thêm lối dùng từ để kĩ năng viết văn đạt hiệu quả hơn.TTiếp thu bài tốt, đọc,viết thành thạo, viết chữ rõ ràng.Viết đoạn văn có hình ảnh hay.TTiếp thu bài tốt, đọc,viết thành thạo, viết chữ rõ ràng.Viết đoạn văn có hình ảnh hay.HChữ viết chưa đúng mẫu, đọc còn hay vấp. Kĩ năng viết văn chưa thành thạo, cần rèn luyện thêm.TChữ viết đẹp. Hoàn thành tốt nội dung môn học. Viết đoạn văn hay, sinh động.HChữ viết chưa đúng mẫu, đọc còn hay vấp. Kĩ năng viết văn chưa thành thạo, cần rèn luyện thêm.CChưa hoàn thành nội dung môn học.HCon cần viết đúng mẫu chữ và rèn viết chữ mềm mại hơn.TViết chính tả chính xác. Chữ viết đều, đúng nét, trình bày sạch đẹp, đúng quy định; Kĩ năng nói và viết tốt. Câu văn có hình ảnh hay và diễn cảm.TViết chính tả chính xác. Chữ viết đều, đúng nét, trình bày sạch đẹp, đúng quy định; Kĩ năng nói và viết tốt. Câu văn có hình ảnh hay và diễn cảm.HChữ viết chưa đúng mẫu, đọc còn hay vấp. Kĩ năng viết văn chưa thành thạo, cần rèn luyện thêm.

Nhận xét học kì 1 môn Tiếng Việt

 • Em biết đã đọc lưu loát và hiểu nghĩa bài đọc, viết đúng chính tả với tốc độ phù hợp.
 • Tốc độ đọc đạt yêu cầu. Viết đúng bài chính tả…
 • Em nói được 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ liên quan đến chủ đề.
 • Em biết trao đổi với bạn về sự vật, hoạt động được đặt tên chủ đề.
 • Em biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái được vẽ trong tranh.
 • Em đọc được âm, vần, tiếng; viết được chữ ghi âm, vần,tiếng, từ đã học.
 • Bước đầu em biết đọc thầm.
 • Em trả lời được một số câu hỏi đơn giản về nội dung bài đọc.
 • Em biết trả lời đúng nội dung một số câu hỏi đơn giản về nội dung bài đọc.
 • Em có thể trả lời được câu hỏi đơn giản về nội dung bài đọc theo gợi ý, hỗ trợ.
 • Em nói rõ ràng thành câu.
 • Em có thể nói câu có vần, tiếng, từ liên quan đến chủ đề.
 • Em có kỹ năng thực hành tốt trên bộ đồ dùng học Tiếng Việt.
 • Em rất chăm chỉ thông qua hoạt động tập viết.
 • Em biết đánh giá trung thực việc thực hiện các nội dung học tập.
 • Em có năng lực sáng tạo tốt qua hoạt động đọc, viết.
 • Em có thể tự học qua hình ảnh, gợi ý của thầy cô.
 • Em cần cố gắng đọc to trước lớp để ghi nhớ đúng âm, vần.
 • Em nhớ viết đúng độ cao con chữ h. l,…
 • Em cần đọc lại bài nhiều lần để ghi nhớ tốt các âm đôi.
 • Em nhớ chú ý lắng nghe giáo viên, các bạn đọc để ghi nhớ tốt hơn.
 • Em cần kiên trì khi viết, để bài viết đúng, sạch đẹp hơn.
 • Em nhớ quan sát tranh thật kĩ để nêu đúng các sự vật, trạng thái, hoạt động trong tranh.
 • Đọc còn đánh vần, viết chưa đều các nét….

Lời nhận xét môn Toán theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét học kì 2 môn Toán

1. Học khá tốt.

2. Tiếp thu bài được.

3. Học khá.

4. Học giỏi.

5. Học tốt.

6. Làm bài tốt.

7. Vận dụng kiến thức đã học làm tốt các dạng bài tập.

8. Vận dụng kiến thức đã học thực hiện tốt các dạng bài tập.

9. Trình bày bài sạch đẹp, khoa học.

10. Làm bài nhanh, chính xác.

11. Thông minh, tiếp thu bài nhanh.

12. Nắm vững kiến thức.

13. Thực hiện tính thành thạo.

14. Nắm được đơn vị đo độ dài, biết ước lượng độ dài các vật.

15. Biết xách định phép tính và câu trả lời bài toán có lời văn.

16. Nhận diện hình tương đối tốt.

17. Nắm được cách xem giờ đúng.

18. Hoàn thành tốt kiến thức giữa kì II.

19. Hoàn thành tốt kiến thức học kì I.

20. Giải toán nhanh, chính xác.

21. Làm bài nhanh nhưng cần cẩn thận hơn.

22. Nhận diện hình hình học chưa tốt.

23. Cần đẩy nhanh tốc độ làm bài.

24. Con cần làm bài cẩn thận hơn.

25. Lưu ý luyện thêm kĩ năng nhận diện hình hình học.

26. Tiếp thu bài chưa nhanh.

27. Chữ số viết chưa ngay ngắn.

28. Tính còn nhầm lẫn.

29. Còn lúng túng khi xác định phép tính và câu trả lời của bài toán có lời văn.

30. Chưa nắm vững kiến thức.

31. Cần đặt tính cẩn thận.

32. Chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng môn học.

33. Tiếp thu nhanh, nắm chắc kiến thức môn học, vận dụng giải toán tốt.

34. Có tiến bộ nhiều trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức vào giải toán. Cần tiếp tục phát huy.

35. Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán.

36. Nắm được kiến thức cơ bản, kĩ năng tính toán có tiến bộ.

Mẫu nhận xét giữa học kỳ 2 môn Toán

Giữa học kỳ IIMức đạt đượcNhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyệnNội dungTCon tính toán nhanh.Thực hành giải thành thạo các bài tập.HCon tính toán thành thạo cộng, trừ. Tuy nhiên con chưa nắm vững kiến thức về phép nhân và phép chia. Con cần học thuộc các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.TTính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.TTính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.TThông minh, có trí nhớ tốt, tính toán nhanh.HCó tiến bộ trong tính toán, tuy nhiên cần cẩn thận để có kết quả tốt hơn nhé.HHoàn thành nội dung môn học. Tuy nhiên con cần trình bày bài khoa học và sạch đẹp hơn. Học thuộc các bảng nhân, chia đã học.HCó tiến bộ hơn so với học kì I. Cẩn thận khi làm bài. Cần phát huy.HCon đã hoàn thành nội dung môn học nhưng cần rèn thêm kĩ năng tính toán, phân tích đề bài, học thuộc các bảng nhân và chia đã học.HBiết xác định đề toán. Cần trình bày và tính toán cẩn thận hơn.TCó nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanhTCó nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanhHCon tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.THiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.TCon nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt.THoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.THiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.HCon tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng vào làm bài tốt hơn.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.HCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.TBiết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.HCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.HChưa chăm học đều, tính toán còn hạn chế, cần rèn thêm thêm kĩ năng giải toán có lời văn và các dạng toán đã học.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.HCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.TCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.TCon nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.HCó nhiều tiến bộ so với đầu năm, tuy nhiên con cần học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán,cách trình bày và phân biệt các dạng toán đã học.TCon nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.HKĩ năng tính toán khá, biết lắng nghe cô giảng bài. Tuy nhiên khả năng tư duy các dạng toán đố còn hạn chế. Cần cố gắng ôn tập, thực hành nhiều hơn với các dạng bài đó.HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.THoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.CChưa hoàn thành nội dung môn học.HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.TTiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.TBiết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần rèn thêm kĩ năng tính toán, giải toán có lời văn và phân biệt các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.

Nhận xét học kì 1 môn Toán

 • Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (1 chữ số)
 • Biết đếm thêm, đếm bớt.
 • Biết thực hiện tính toán trong bài có 2 dấu phép tính cộng, trừ.
 • Biết nhìn hình viết phép tính thích hợp.
 • Đếm đúng số lượng các phần tử của tập hợp từ 1 đến 10
 • Nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số
 • Đọc, viết được các số trong phạm vi 10
 • Thực hiện được các thao tác tách – gộp số
 • Biết đọc sơ đồ tách – gộp số theo bốn phép tính.
 • So sánh được các số trong phạm vi 10
 • Biết được vị trí các số và điền số còn thiếu vào trong dãy số
 • Xác định được số lớn nhất, số bé nhất, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10
 • Biết nhìn tranh và nói được theo mẫu câu theo hướng tách – gộp
 • Biết đếm thêm, đếm bớt 1 tạo thành dãy số tăng dần, giảm dần
 • Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” giữa số lượng các phần tử của hai tập hợp
 • Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, lớn hơn, bé hơn” giữa các số
 • Sử dụng đúng các thuật ngữ “bằng, lớn hơn, bé hơn” và các kí hiệu “=,>,<”
 • Nhận biết dãy số và xếp được các số theo thứ tự từ bé tới lớn, từ lớn tới bé
 • Em cần viết số đúng độ cao.
 • Em cần làm bài đúng với yêu cầu.
 • Em chưa hiểu kĩ yêu cầu của bài tập nên làm bài chưa chính xác. Em nên…..

Mẫu nhận xét môn Thủ công giữa học kì 2 theo Thông tư 27

Giữa học kỳ IIMức đạt đượcNhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyệnMã nhận xétNội dungTHoàn thành sản phấm đẹp, sáng tạo.HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.HHoàn thành sản phẩm. Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.HHoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.HHoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.HHoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốtTHoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốtTKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốtHHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.THoàn thành sản phẩm đẹp có sáng tạo.HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốtHNắm được quy trình gấp, cát dán.Sản phẩm hoàn thành.TNắm được quy trình gấp cắt dán.Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp.TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốtTNắm được quy trình gấp cắt dán. Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.TNắm được quy trình gấp, cắt, dán. Sản phẩm hoàn thành sáng tạo đẹp.HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.TKhéo tay, hoàn thành sản phẩm đẹp, sáng tạo.HNắm được quy trình gấp, cắt dán. Sản phẩm hoàn thành.THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.TNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.TNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.TCó khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.TCó khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.TCó khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốtTSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.

Lời nhận xét môn Tự nhiên và xã hội theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét học kì 2 môn Tự nhiên xã hội

1. Tự giác tham gia và thực hiện các hoạt động học tập cá nhân.

2. Biết phối hợp với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

3. Tự giác thực hiện hoạt động tiếp nối sau bài học.

4. Vận dụng bài học giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống hằng ngày.

5. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của bài học.

6. Vốn hiếu biết về tự nhiên tương đối tốt.

7. Nêu và đặt được câu hỏi về một số đặc điểm bên ngoài của cây.

8. Nêu và làm được một số việc để chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

9. Có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số loại cây.

10. Chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài của một số con vật.

11. Phân biệt được một số con vật theo ích lợi và tác hại của chúng đối với con người.

12. Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của con vật.

13. Đối xử tốt với vật nuôi.

14. Có ý thức, biết giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số con vật.

15. Chia sẻ được với bạn về vật nuôi yêu thích và những việc cần làm để giữ an toàn khi tiếp xúc với cây trồng, vật nuôi.

16. Biết cách bảo vệ các giác quan và phòng tránh cận thị học đường.

17. Biết giữ vệ sinh cơ thể.

18. Nêu được tên một số thức ăn, đồ uống giúp cơ thể khỏe mạnh, an toàn.

19. Nêu được các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khỏe.

20. Nhận biết được những vùng riêng tư của cơ thể cần được bảo vệ.

21. Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe dọa đến sự an toàn của bản thân.

22. Mô tả được bầu trời ban ngày và ban đêm.

23. Có ý thức bảo vệ cơ thể khi đi ngoài trời nắng và chia sẻ với mọi người xung quan cùng thực hiện.

24. Sử dụng được trang phục phù hợp với thời tiết để giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

25. Vận dụng tốt kiến thức đã học để bảo vệ sức khỏe bản thân.

26. Hiểu bài và hoàn thành tốt các bài học.

27. Đã nắm vững các kiến thức đã học. Biết vận dụng vào thực tế cuộc sống.

28. Hoàn thành các nhiệm vụ bài học.

29. Cần tăng cường vận dụng kiến thức đã học của các môn vào cuộc sống hàng ngày.

30. Cần mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động học tập.

31. Chưa biết cách chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

32. Chưa biết sắp xếp thời gian vận động và nghỉ ngơi hợp lí.

33. Chưa có ý thức bảo vệ cơ thể khi đi ngoài trời nắng.

34. Chưa biết cách chọn lựa trang phục phù hợp với thời tiết.

35. Hoàn thành môn học.

36. Cần tích cực phối hợp với các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

37. Cần vận dụng bài học tốt hơn để giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống hằng ngày

38. Vốn hiểu biết về tự nhiên còn hạn chế.

Mẫu nhận xét học kì 1 môn Tự nhiên xã hội

 • Em tự giác tham gia các hoạt động học tập: cá nhân, nhóm.
 • Em biết trả lời đúng nội dung câu hỏi theo từng chủ đề bài học
 • Em nắm được nội dung bài học và biết vận dụng vào cuộc sống.
 • Em nêu được tên các đồ dùng trong nhà và cách sử dụng an toàn.
 • Em nêu được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.
 • Em biết xử lý tình huống theo yêu cầu của bài học.
 • Em biết thể hiện cách ứng xử phù hợp với bạn bè, thầy cô giáo.
 • Em kể tên được những hoạt động trong trường học và biết nêu cảm nhận của bản thân.
 • Em nêu được những hoạt động vui chơi và lựa chọn trò chơi an toàn.
 • Em biết giữ gìn và sử dụng đúng các đồ dùng học tập.

Lời nhận xét môn Đạo đức theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét học kì 2 môn Đạo đức

1. Hăng hái phát biểu xây dựng bài.

2. Biết nhìn tranh nêu tình huống.

3. Nhận biết được biểu hiện và ý nghĩa của các hành vi đạo đức đúng.

4. Thực hành kiến thức đã học vào các tình huống thường gặp trong cuộc sống.

5. Tự giác thực hiện những hành động phù hợp với khả năng của mình.

6. Biết vận dụng, thể hiện những hành vi đạo đức đúng trong cuộc sống hằng ngày.

7. Nhận biết được hành vi đạo đức đúng hoặc chưa đúng.

8. Hiểu được cách thức thể hiện những hành vi đạo đức đã học.

9. Bước đầu biết đánh giá mức độ thường xuyên hay không khi thực hiện các hành vi đạo đức đúng.

10. Biết nhớ lại những trải nghiệm trong quá khứ để tiếp thu bài tốt hơn.

11. Xử lí tình huống khá tốt.

12. Hoàn thành tốt những chuẩn mực hành vi đạo đức đã học.

13. Có hành vi ứng xử phù hợp hoàn cảnh.

14. Biết phòng, tránh tai nạn thương tích.

15. Có khả năng tự chăm sóc bản thân.

16. Thực hiện tốt nội quy trường, lớp.

17. Sinh hoạt nền nếp, sắp xếp thời gian học tập, vui chơi khoa học.

18. Hoàn thành môn học.

19. Chưa áp dụng tốt các hành vi đạo đức đã học.

20. Cần mạnh dạn hơn khi đưa ra cách xử lí tình huống.

21. Nhận biết được hành vi chưa đúng nhưng chưa biết cách sửa hành vi chưa đúng thành hành vi đúng.

22. Cần áp dụng những kiến thức đã học để có hành vi, ứng xử, giao tiếp đúng mực trong cuộc sống.

23. Nắm được bài nhưng cần mạnh dạn hơn.

24. Cần áp dụng tốt hơn các hành vi đạo đức trong thực tiễn.

Mẫu nhận xét học kì 1 môn Đạo đức

 • Em biết đánh giá tính chất đúng/sai của những thái độ và hành vi đạo đức đã học.
 • Em biết tự giác thực hiện những việc làm ở trường.
 • Em nêu được những việc tự giác làm ở nhà.
 • Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở trường.
 • Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở nhà.
 • Em biết quan tâm giúp đỡ bạn bè tự giác trong học tập và sinh hoạt ở trường.
 • Em biết thể hiện thái độ đồng tình với những hành vi đạo đức tốt.
 • Em nêu được những biểu hiện của sự quan tâm và chăm sóc ông bà, cha mẹ.
 • Em biết điều chỉnh thái độ và hành vi đạo đức phù hợp.
 • Em biết nhắc nhở bạn bè điều chỉnh thái độ và hành phi đạo đức phù hợp
 • Em biếp áp dụng các hành vi đạo đức đã học vào thực tiễn.
 • Em biết tự giác tham gia các hoạt động nhóm.

Lời nhận xét môn Hoạt động trải nghiệm theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm

1. Tham gia thảo luận tích cực, nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết.

2. Mô tả được hình thức bên ngoài của bản thân.

3. Mạnh dạn làm quen và thân thiện với bạn bè mới.

4. Thể hiện sự thân thiện với thầy cô, bạn bè.

5. Nhận biết được những việc nên làm vào giờ học, những việc nên làm vào giờ chơi và thực hiện được những việc đó.

6. Nhận biết được những việc nên làm vào giờ học, những việc nên làm vào giờ chơi và biết cách điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.

7. Tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

8. Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

9. Hiểu được tác dụng của việc lắng nghe tích cực: rèn luyện sự tập trung, các kĩ năng học tập….

10. Tự tin khi tham gia hoạt động tập thể.

11. Biết thể hiện sự quan tâm đến mọi người xung quanh.

12. Hiểu nguyên tắc của lời khen.

13. Biết cách tạo cảm xúc tích cực cho mình, cho người khác.

14. Biết cách vượt qua cảm xúc không vui.

15. Kĩ năng giao tiếp khá tốt.

16. Biết nói lời nói đẹp.

17. Có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.

18. Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình.

19. Biết sắp xếp nhà cửa, góc học tập gọn gàng, ngăn nắp.

20. Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi vui chơi.

21. Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân.

22. Chưa có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.

23. Cần sắp xếp góc học tập gọn gàng, ngăn nắp hơn.

24. Cần mạnh dạn thể hiện tình thương yêu với các thành viên trong gia đình.

25. Chưa mạnh dạn khi giao tiếp, nêu ý kiến bản thân.

26. Cần tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể.

27. Cần rèn khả năng lắng nghe, tập trung.

28. Hoàn thành môn học.

29. Chưa biết tự chăm sóc bản thân.

30. Cần sắp xếp thời gian học tập, vui chơi khoa học hơn.

Mẫu nhận xét học kì 1 môn Hoạt động trải nghiệm

 • Em biết khám phá thế giới bản thân và thế giới xung quanh.
 • Em mô tả được hình dáng của em bên ngoài và của bạn.
 • Em biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến với các bạn trong nhóm.
 • Em nêu được hành vi an toàn và không an toàn khi vui chơi.
 • Em biết xử lí tình huống, phân biệt đúng/sai trong chủ đề vừa học.
 • Em biết yêu thương giúp đỡ bạn bè phù hợp với hoàn cảnh.
 • Em biết tự chăm sóc bản thân và trang phục phù hợp khi dến trường,lớp.
 • Em nhận biết được hành vi nên và không nên làm ở lớp.
 • Em biết vận dụng bài học vào cuộc sống hằng ngày.
 • Em tham gia tích cực phát biểu trong hoạt động nhóm.
 • Em chỉ ra được hành vi nên làm và không nên làm ở lớp,ở nhà.
 • Em biết giới thiệu tên, sở thích, điểm nổi bật của các bạn.
 • Em ứng xử thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy cô.

Lời nhận xét môn Âm nhạc theo Thông tư 27

Cách ghi nhận xét môn Âm nhạc

 • Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, biết thể hiện sắc thái bài hát
 • Biết biểu diễn kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát.
 • Biết đọc cao độ, trường độ của các bài Tập đọc nhạc.
 • Ghép được lời ca bào Tập đọc nhạc, gõ đệm nhịp nhàng.
 • Mạnh dạn , tự tin thể hiện được cảm xúc của mình qua bài hát.
 • Hát rõ lời, đúng giai điệu các bài hát, biết kết hợp vận động phụ hoạ.
 • Đọc được đúng cao độ và tiết tấu của các bài Tập đọc nhạc.
 • Biết đọc cao độ, trường độ, ghép lời ca và kết hợp gõ đệm bài TĐN.
 • Hát đúng giai điệu, thuộc lời các bài hát,
 • Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách.
 • Biết gọi tên nốt, kết hợp nốt trên khuôn nhạc, hát đúng giai điệu.
 • Thuộc lời ca và hát lại được các bài hát đã học kết hợp vận động phụ hoạ.
 • Biết giá trị độ dài của hình nốt đã học, biết thể hiện hình tiết tấu có các nốt đã học.
 • Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, nhớ tên và vị trí các nốt nhạc qua trò chơi.
 • Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng.
 • Biết thể hiện tình cảm của mình vào bài hát.
 • Hoàn thành các nội dung của môn học.
 • Mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.
 • Hát đúng lời các bài hát, biết kết hợp vận động phụ hoạ.
 • Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng.
 • Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác.
 • Hoàn thành các nội dung của môn học. Hát đúng giai điệu và cảm thụ âm nhạc tốt.

Lời nhận xét môn Âm nhạc theo Thông tư 27

Mẫu 1

Hoàn thành tốt

– Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu các bài hát

– Biết thể hiện tình cảm của mình vào bài hát.

– Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.

– Biết biểu diễn kết hợp vận động bằng bộ gõ cơ thể cho bài hát.

– Hát hay, biểu diễn tự nhiên.

– Hát đúng lời các bài hát, kết hợp vận động phụ hoạ.

– Cảm nhận được cảnh đẹp có trong bài hát.

– Có năng khiếu hát và biểu diễn đẹp.

– Giọng hát khỏe, trong. Biểu diễn tự tin.

– Hát đúng giai điệu và cảm thụ âm nhạc tốt.

– Biết yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.

– Mạnh dạn, tự tin thể hiện được cảm xúc của mình qua bài hát.

– Mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.

– Tự tin thể hiện được sắc thái của bài hát

– Hát hay và kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác.

– Hát đúng giai điệu kết hợp trò chơi âm nhạc.

– Hát lại được các bài hát đã học kết hợp vận động phụ hoạ.

– Ghép được lời ca bài Tập đọc nhạc, gõ đệm nhịp nhàng.

– Đọc đúng cao độ và tiết tấu của các bài Tập đọc nhạc.

– Đọc đúng cao độ, trường độ của các bài Tập đọc nhạc

Hoàn thành

– Biết hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát.

– Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca

– Biết hát bằng nhiều hình thức đơn ca, song ca, tốp ca

– Hoàn thành các nội dung của môn học.

– Biết hát kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác

– Hát đúng lời các bài hát, biết kết hợp gõ đệm.

– Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng.

– Thuộc lời ca, hát được các bài hát đã học

– Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách.

– Hát to rõ lời, đúng giai điệu các bài hát.

– Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu bài hát.

– Biết tên và vị trí các nốt nhạc qua trò chơi.

– Biết giá trị độ dài của hình nốt đã học

– Biết thể hiện hình tiết tấu có các nốt đã học.

– Biết gọi tên nốt, kết hợp nốt trên khuôn nhạc

– Biết đọc nhạc ghép lời ca và kết hợp gõ đệm bài TĐN.

– Biết đọc cao độ, trường độ của các bài Tập đọc nhạc.

Mẫu 2

Hoàn thành tốt

– Hát hay, biểu diễn tự nhiên.

– Có năng khiếu hát và biểu diễn đẹp.

– Giọng hát khỏe, trong. Biểu diễn tự tin.

– Hát đúng giai điệu và cảm thụ âm nhạc tốt.

– Mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.

– Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.

– Hát hay và kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác.

– Hát đúng giai điệu kết hợp trò chơi âm nhạc.

– Hát hay, biểu diễn tự nhiên.

– Có năng khiếu hát và biểu diễn đẹp.

– Giọng hát khỏe, trong. Biểu diễn tự tin.

– Hát đúng giai điệu và cảm thụ âm nhạc tốt.

– Mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.

– Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.

– Thuộc lời, hát được các bài hát đã học

– Hát đúng giai điệu kết hợp trò chơi âm nhạc.

Hoàn thành

– Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu bài hát.

– Biết hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát.

– Hoàn thành các nội dung của môn học.

– Hát đúng lời các bài hát, biết kết hợp gõ đệm.

– Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng.

– Thuộc lời, hát được các bài hát đã học

– Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách.

– Hát rõ lời, đúng giai điệu các bài hát.

– Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu bài hát.

– Biết hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát.

– Hoàn thành các nội dung của môn học.

– Hát đúng lời các bài hát, biết kết hợp gõ đệm.

– Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng.

– Thuộc lời, hát được các bài hát đã học

– Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách.

– Hát rõ lời, đúng giai điệu các bài hát.

Lời nhận xét môn Mĩ thuật theo Thông tư 27

 • Em có ý thức chuẩn bị bài học
 • Em chuẩn bị bài học rất tốt/tốt.
 • Em tự giác tham gia các hoạt động học tập: cá nhân, nhóm.
 • Em có khả năng tự học một mình.
 • Em có ý thức bảo quản sản phẩm sáng tạo của mình/của bạn.
 • Em giữ gìn, bảo quản đồ dùng học tập rất tốt
 • Em biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học.
 • Em luôn tập trung quan sát, trả lời đúng câu hỏi về nhận biết kiến thức.
 • Em biết liên hệ hình ảnh quan sát với hình ảnh trong thực tế
 • Em biết liên hệ hình, khối cơ bản với một số đồ vật ở xung quanh
 • Em nắm được cách thực hành và biết vận dụng để tạo sản phẩm.
 • Em nắm được nội dung bài học và biết liên hệ với cuộc sống
 • Em biết liên hệ ứng dụng sản phẩm vào cuộc sống
 • Em biết phối hợp cùng bạn trong thực hiện nhiệm vụ học tập
 • Em biết sử dụng đồ dùng, công cụ an toàn trong thực hành
 • Em biết sử dụng vật liệu sẵn có để sáng tạo sản phẩm
 • Em thể hiện sự thích thú sáng tạo với vật liệu sẵn có
 • Em biết giới thiệu sản phẩm của mình và chia sẻ cảm nhận về bài học
 • Em biết mô tả sản phẩm theo cảm nhận
 • Em biết mô tả hình ảnh chính ở tác phẩm mĩ thuật
 • Em biết trao đổi cùng bạn bè trong các hoạt động học tập
 • Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.
 • Em giới thiệu sản phẩm rõ ràng, tự tin
 • Em biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.
 • Em biết tôn trọng ý kiến, câu trả lời và sản phẩm của bạn
 • Em bước đầu biết tự học.
 • Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng còn chậm.
 • Em chưa có ý thức tự học, tự chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập.
 • Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi với bạn.
 • Em nên mạnh dạn, tự tin trả lời câu hỏi, giới thiệu sản phẩm.

Lời nhận xét môn Giáo dục thể chất theo Thông tư 27

MỨC HTNĂNG LỰC THỂ CHẤTTThực hiện tốt vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyệnThực hiện tốt các chủ đề của môn học, phát huy tốt năng khiếu Thể dục nhịp điệu.Thực hiện tốt bài thể dục, tham gia tích cực các trò chơi được họcMạnh dạn trong các hoạt động cũng như biết cách điều khiển nhóm tập luyệnHoàn thành tốt lượng vận động của bài tập tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.Tham gia tốt các trò chơi và chơi tích cực, đúng luật cùng nhómNhanh nhẹn trong các trò chơi, tham gia các hoạt động của nhóm một cách tích cực, có hiệu quảTích cực, trung thực trong tập luyện và hoạt động tập thểHThực hiện được một số chủ đề của môn học nhưng em cần mạnh dạn hơn trong quá trình hoạt động theo căp đôi, nhómCó tham gia vào các trò chơi vận động nhưng chưa tích cựcBước đầu biết thực hiện vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.Em đã thực hiện cơ bản nội dung, động tác đã học, cần cố gắng hơn trong tập luyệnEm đã biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giaoEm biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.Em biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.Em biết chọn lựa các hoạt động phù hợp với sức khoẻ.Hoàn thành được kỹ thuật, động tác nội dung đã họcHoàn thành lượng vận động của bài tậpCEm chưa mạnh dạn trao đổi ý kiến trong quá trình học tập và rèn luyện.Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.Em chưa có tinh thần tự giác trong rèn luyện, còn nói chuyện riêng và hay đùa nghịch trong giờ học.Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và hợp tác.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu nhận xét học bạ lớp 1, 2, 3 theo Thông tư 27 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *