Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên 2023

Rate this post

1. Phiếu lấy ý kiến ​​chi ủy giải quyết vụ việc là gì?

Trách nhiệm giữ liên lạc thường xuyên với tổ chức Đảng và nhân dân nơi mình đang cư trú là một trong những trách nhiệm luôn được cán bộ, đảng viên Đảng viên thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, nơi công tác và mọi Đảng viên. . Đồng thời, Đảng viên phải luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân.

Đơn xin kiểm tra nơi cư trú Đảng viên được xác định là mẫu đơn được lập ra với mục đích chính là lấy ý kiến ​​của Chi ủy nơi cư trú Đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cũng như đánh giá việc Đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình hay không.

Phiếu lấy ý kiến ​​Đảng viên nơi cư trú của Đảng viên được quy định là mẫu phiếu dùng để xin ý kiến ​​của cấp ủy Đảng nơi cư trú với nội dung nhận xét, đóng góp cho Đảng viên nơi cư trú. nơi cư trú.cuối năm phục vụ công tác đánh giá đảng viên.

Mẫu phiếu xin ý kiến ​​cấp ủy nơi cư trú đối với Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW được biết đến là mẫu phiếu lấy ý kiến ​​cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên. Đảng bộ, Chi bộ gửi phiếu lấy ý kiến ​​đến các chi bộ và xin ý kiến ​​nhận xét về hoạt động của Đảng viên nơi cư trú. Mẫu phiếu xin ý kiến ​​cấp ủy nơi cư trú đối với Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW phải thể hiện rõ nội dung nhận xét về sinh hoạt của đảng viên và gia đình đảng viên nơi cư trú cũng như nhà nước. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Đảng viên Đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. Mẫu phiếu lấy ý kiến ​​của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW được sử dụng khá thường xuyên trong thực tiễn và có ý nghĩa, vai trò quan trọng.

Hay nhin nhiêu hơn: Quy chế tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng

2. Phiếu lấy ý kiến ​​của cấp uỷ nơi cư trú đối với Đảng viên:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ——————

…., ngày tháng năm ….

tiểu khu định cư

Kính thưa:….

Quy định số được áp dụng. 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên người lao động thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng bộ/chi bộ…. kính đề nghị Đảng ủy nhận xét đảng viên…. tại nơi cư trú (theo mẫu đính kèm).

T/M BAN ĐẢNG (BAN) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hay nhin nhiêu hơn: Mô hình giải quyết chi nhánh hàng tháng mới và chuẩn hơn

3. Hướng dẫn hoàn thành việc lấy ý kiến ​​cấp ủy nơi cư trú đối với Đảng viên:

Trên Đơn đăng ký nơi cư trú của Đảng viên, Đảng viên phải điền đầy đủ các thông tin trong đơn này, bao gồm:

– Tiêu đề:

+ Thông tin chi nhánh.

+ Gõ in đậm “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.

+ Thông tin về thời gian, địa điểm thực hiện bình luận.

– Phần chính của biên bản:

Thông tin dành cho Đảng viên.

+ Đưa ra nhận xét về Đảng viên.

+ Các ý kiến ​​khác.

– Phần cuối của biên bản: Ký, ghi rõ họ tên người đại diện thay mặt chi bộ nhận xét các thành viên trong ban công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi giải quyết.

4. Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của Đảng viên nơi cư trú:

– Là đảng viên phải nêu gương về phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống trước nhân dân nơi cư trú. Đây là một trong những phẩm chất cần thiết để một cá nhân được sống trong hàng ngũ của Đảng.

– Đảng viên cũng xuất phát từ công dân nên cũng phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, Đảng viên phải tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gia đình và nhân dân nơi cư trú và yêu cầu chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách đó.

– Là Đảng viên phải nắm được phương hướng hoạt động, tình hình khu dân cư, sau đó phải tham gia các cuộc họp, sinh hoạt do Đảng ủy khu dân cư triệu tập.

Ngoài ra, Đảng viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp nhân dân nơi cư trú.

Khi đã là Đảng viên thì xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở và giám sát cán bộ là nghĩa vụ của Đảng viên. Đồng thời, cũng phải tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở và giám sát đội ngũ cán bộ.

– Đảng viên phải xây dựng phong trào có đông đảo quần chúng tham gia bằng cách tham gia và vận động người thân tham gia các cuộc vận động, phong trào của địa phương. Ngoài ra, cần giúp người dân xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết thông qua công tác tuyên truyền, vận động của mình.

– Cuối cùng, trong trường hợp kiểm điểm, đánh giá Đảng viên phải báo cáo cấp ủy kết quả thực hiện nhiệm vụ. Khi đảng viên chuyển đến nơi cư trú khác cũng phải đánh giá và thông báo ngay cho cấp ủy nơi cư trú, nơi công tác theo quy định của pháp luật để chỉ huy nơi cư trú mới còn nắm tình hình để theo dõi. .

Trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc là nghĩa vụ quan trọng của mỗi Đảng viên công nhân và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, gần gũi và liên hệ với nhân dân. . Căn cứ Quy định số Quyết định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và quần chúng nơi cư trú, một số nhiệm vụ của đảng viên công tác Việt Nam được ghi nhận.

Thứ nhất, là Đảng viên phải luôn có ý thức tiên phong gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú là tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình, chi bộ và nhân dân nơi cư trú thực hiện đường lối, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng.

Thứ hai, là Đảng viên tốt cần tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ do Đảng ủy triệu tập, đóng góp ý kiến ​​về những vấn đề chung của địa phương, nhất là những vấn đề cấp bách của tỉnh, của thôn, làng, huyện và nhà ở. đồng thời phải là tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để quần chúng noi theo, học tập và noi theo. Trên cơ sở đó nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trước quần chúng nhân dân nơi cư trú.

Quá trình hoạt động trong công tác giải quyết, đảng viên phải tham gia đầy đủ các buổi họp dân. Thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân thông qua tổ trưởng tổ dân phố, già làng, chi ủy và các ban công tác mặt trận khác. Đây là một mắt xích vô cùng quan trọng giúp phản ánh tức thời các ý kiến ​​của người dân đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sự việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên không thể thiếu sự đóng góp ý kiến ​​của nhân dân, thông qua quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến. .

Ngoài ra, Đảng viên được coi là có các nhiệm vụ khác như gửi báo cáo lên cấp trên.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên 2023 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *