Mối quan hệ giữa gen và ARN SGK trang 51, 52, 53

Rate this post

Trong bài học, các em sẽ tìm hiểu về phân tử ARN về cấu trúc, quá trình tổng hợp ARN, mối quan hệ giữa gen và ARN. Từ đó, vận dụng kiến ​​thức đã học để trả lời câu hỏi, vận dụng làm bài tập, chứng minh các hiện tượng có liên quan trong thực tiễn cuộc sống.

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 17 trang 51:

Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu trúc của ARN và ADN qua bảng 17.

Trả lời:

Bảng 17. So sánh RNA và DNA

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 17 trang 52:

Quan sát hình 17.2 và trả lời các câu hỏi sau:

Những loại nuclêôtit nào liên kết với nhau tạo thành từng cặp trong quá trình hình thành mạch ARN?

– Có nhận xét gì về trình tự sắp xếp các đơn phân trong mạch ARN so với từng mạch đơn của gen?

Trả lời:

ARN được tổng hợp từ một sợi đơn của gen. Mạch này được gọi là mạch khuôn.

– Trong quá trình hình thành mạch ARN, các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN và trong môi trường nội bào liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS: AU; TA; GX; XG.

Trình tự các đơn phân trong chuỗi RNA tương tự như trình tự các đơn phân trong chuỗi bổ sung của chuỗi mẫu, với T được thay thế bằng U.

Chọn Bài tập SGK Sinh 9 Bài 17: Mối Quan Hệ Giữa Gen Và ARN

Bài 1 (trang 53 SGK Sinh học 9):

Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Bài 2 (trang 53 SGK Sinh học 9):

ARN được tổng hợp như thế nào? Nêu bản chất liên kết theo sơ đồ gen → ARN

Câu trả lời:

ARN được tổng hợp dựa trên các nguyên tắc sau:

+ Nguyên tắc khuôn mẫu: quá trình tổng hợp dựa trên một sợi gen duy nhất làm khuôn mẫu.

+ Nguyên tắc bổ sung: trong đó A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G.

– Bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen – ARN: Trình tự các nuclêôtit trong mạch gen quyết định trình tự các nuclêôtit trong mạch ARN.

Bài 3 (trang 53 SGK Sinh học 9):

Câu trả lời:

Liệt kê các đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch thứ hai như sau:

A- U – G – X – U – X – G

Bài 4 (trang 53 SGK Sinh học 9):

Một mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A- U – G – X – U – U – G – A – X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ARN mạch trên.

Câu trả lời:

Mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A- U – G – X – U – U – G – A – X

Vậy trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp nên mạch ARN là:

Bài 5 (trang 53 SGK Sinh học 9):

Loại ARN nào sau đây làm nhiệm vụ truyền đạt thông tin?

a) ARN mang

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả ba loại ARN trên.

Câu trả lời:

Trả lời: b.

Lý Thuyết Sinh 9 Bài 17: Mối Quan Hệ Giữa Gen Và ARN

I. ARN

ARN là đại phân tử hữu cơ, nhưng có kích thước và khối lượng nhỏ hơn nhiều so với ADN.

– Gồm các nguyên tố: C, H, O, N và P, theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là ribonucleotide:

+ 1 phân tử đường C5H10O5

+ 1 phân tử axit photphoric (H3PO4)

+ Bazơ nitơ: A, U, G, X

Lý thuyết Sinh học 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN được giải chi tiết

– Tùy theo chức năng mà chia làm 3 loại khác nhau

Messenger RNA (mRNA): mang thông tin về cấu trúc của protein được tổng hợp.

RNA vận chuyển (tRNA): vận chuyển axit amin tương ứng đến nơi tổng hợp protein.

ARN ribôxôm (rARN): đơn vị cấu tạo nên ribôxôm, nơi tổng hợp prôtêin

Lý thuyết Sinh học 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN được giải chi tiết

II. ARN được tổng hợp như thế nào?

– Xảy ra trong nhân, ở kì giữa các nhiễm sắc thể dưới dạng sợi mảnh không xoắn.

– Tổng hợp theo khuôn mẫu là ADN dưới tác dụng của enzim

– Diễn biến:

Lý thuyết Sinh học 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN được giải chi tiết

+ Tìm chỗ đứt và chia dần 2 hình tròn.

+ Các nuclêôtit tự do trong môi trường liên kết với các nuclêôtit trong mạch ADN ban đầu theo từng cặp nuclêôtit tạo thành mạch ARN

+ Hoàn thành quá trình tách ARN ra khỏi gen, ra khỏi tế bào chất để thực hiện quá trình tổng hợp prôtêin.

+ Phân tử ARN được tổng hợp được gọi là mARN vì: nó được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là gen mang thông tin cấu trúc của prôtêin.

+ Quá trình tổng hợp tRNA và rRNA theo cùng một nguyên tắc.

Quá trình tổng hợp RNA dựa trên một sợi đơn của gen.

– Liên kết giữa các nuclêôtít tuân theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, G – X, X – G (Khác với sao chép ADN là A – T)

►►BẤM VÀO NGAY trên nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải xuống SGK Sinh 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN trang 51, 52, 53 SGK Sinh 9 bài 17 hoàn toàn miễn phí!

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mối quan hệ giữa gen và ARN SGK trang 51, 52, 53 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *