Một số bazơ quan trọng Giải Hoá học lớp 9 trang 27, 30

Rate this post

Hóa học 9 Bài 8: Một số kiến ​​thức cơ bản quan trọng giúp học sinh lớp 9 nắm vững kiến ​​thức về phân loại, tính chất hóa học, nhận biết bazơ. Đồng thời, giải nhanh bài tập hóa học 9 chương 1 trang 27, 30.

đang làm việc Giải bài tập Hóa học 9 8 Trước khi đến lớp, các em tiếp thu nhanh những gì sẽ học trên lớp vào ngày hôm sau và hiểu sơ qua nội dung. Đồng thời giúp quý thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình một cách nhanh chóng. Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn tham khảo tại đây.

Lý thuyết Hóa học 9 Bài 8 Một số vấn đề cơ bản quan trọng

A. Natri hiđroxit NaOH

I. Tính chất vật lý

Natri hydroxit là một chất rắn không màu, hút ẩm cao, hòa tan cao trong nước và tỏa nhiệt.

– Dung dịch NaOH gây nhờn, làm đứt vải giấy và ăn mòn da. Phải thật cẩn thận khi dùng NaOH.

II. Tính chất hóa học

Natri hydroxit có tất cả các tính chất của một bazơ (kiềm) hòa tan.

Dung dịch NaOH làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, dung dịch phenolphtalein không màu chuyển sang màu đỏ.

2. Phản ứng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

3. Phản ứng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Ví dụ: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

(khi NaOH tác dụng với CO2, SO2 còn có thể tạo muối axit NaHCO3, NHSO3)

Ví dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

III. Ứng dụng

Natri hiđroxit có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong sản xuất. Nó được sử dụng trong:

– Sản xuất xà phòng, bột giặt, bột giặt.

– Sản xuất giấy, sợi tổng hợp, chế biến dầu mỏ.

– Sản xuất nhôm (làm sạch quặng nhôm trước khi sản xuất).

IV. Sản xuất natri hydroxit

Trong công nghiệp, NaOH được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch NaCl bão hòa. Bể điện phân có màng ngăn giữa cực âm và cực dương.

B. Canxi hiđroxit Ca(OH)2

Để có dung dịch canxi hiđroxit (hoặc nước vôi trong) ta hòa tan một ít vôi tôi Ca(OH)2 vào nước thu được nước vôi trong (hoặc sữa vôi). Lọc nước vôi trong, chất lỏng thu được là dung dịch Ca(OH)2.

II. Tính chất hóa học

Dung dịch canxi hiđroxit: Ca(OH)2 có tính chất của bazơ tan.

1. Làm đổi màu quỳ tím thành xanh, dung dịch phenolphtalein không màu thành đỏ.

2. Phản ứng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Ví dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

3. Phản ứng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Ví dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

4. Phản ứng với dung dịch muối.

Ví dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

III. Ứng dụng

Canxi hydroxit được sử dụng:

– Làm vật liệu xây dựng.

– Khử chua đất canh tác.

– Khử nhiễm chất thải công nghiệp, khử trùng chất thải sinh hoạt, xác động vật…

Giải bài tập Hóa học 9 Bài 8 trang 27

câu hỏi 1

Có 3 lọ không dán nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có.

câu trả lời gợi ý

Lấy một mẫu của từng chất và đếm theo trình tự. Hòa tan mẫu thử trong H2O rồi tiến hành thử các dung dịch:

– Dùng giấy quỳ tím cho vào từng mẫu thử

+ Chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là NaOH và Ba(OH)2.

+ Còn lại là NaCl không có hiện tượng gì.

– Cho H2SO4 vào mẫu NaOH và Ba(OH)2

+ Mẫu nào có kết tủa trắng là sản phẩm của Ba(OH)2

PTHH: Ba(OH)2 + H2SO4 → trắng BaSO4↓ + 2H2O

Còn lại là NaOH.

câu 2

Đó là các chất: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl. Hoàn thành sơ đồ phản ứng dưới đây với các chất thích hợp và viết phương trình hóa học.

Một) … → Fe2O3 + H2O

b) H2SO4 + … → Na2SO4 + H2

c) H2SO4 + … → ZnSO4 + H2O

d) NaOH + … → NaCl + H2O

e) … + CO2 → Na2CO3 + H2O.

câu trả lời gợi ý

Một) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

b) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

c) H2SO4 + Zn(OH)2 → ZnSO4 + 2H2O

d) NaOH + HCl → NaCl + H2O

e) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O.

câu 3

Dẫn từ từ 1,568 lít CO2 (dktc) vào dung dịch có hòa tan 6,4g NaOH.

Một) Chất nào đã được lấy dư và bao nhiêu (lít hoặc gam)?

b) Xác định muối thu được sau phản ứng.

câu trả lời gợi ý

nCO2 =1,568/22,4 = 0,07 mol; nNaOH = 6,4/40 = 0,16 mol

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Bd: 0,16 0,07 (mol)

Có: 0,14 0,07 → 0,07 0,07

Miếng bọt biển: 0,02 0 0,07

a) Theo phương trình phản ứng NaOH dư, CO2 phản ứng hết, khối lượng NaOH dư: 0,02 × 40 = 0,8 g

b) Khối lượng muối Na2CO3 tạo thành là: 0,07 × 106 = 7,42 g.

Giải bài tập Hóa học 9 Bài 8 trang 30

câu hỏi 1

Viết các phương trình hóa học thực hiện các chuyển hóa hóa học sau:

câu trả lời gợi ý

Phương trình hóa học của phản ứng:

(Đầu tiên) CaCO3 CaO + CO2

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

câu 2

Có ba lọ không dán nhãn, mỗi lọ chứa một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, Ca(OH)2, CaO. Xác định nội dung của mỗi lọ hóa chất. Viết phương trình hóa học.

câu trả lời gợi ý

Lấy một ít mỗi chất rắn làm mẫu thử và đếm

– Cho ba chất rắn vào nước:

Chất không tan trong nước là CaCO3.

+ Chất nào phản ứng với nước nóng đun nóng ống nghiệm là CaO

PTHH: CaO + H2O → Ca(OH)2

+ Chất chỉ tan một phần tạo thành chất lỏng màu trắng và có kết tủa Ca(OH)2 ở đáy

câu 3

Viết các phương trình hóa học khi cho dung dịch NaOH phản ứng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hiđrosunfat.

b) Muối natri sunfat.

câu trả lời gợi ý

a) Muối natri hiđrosunfat: NaHSO4

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

b) Muối natri sunfat: Na2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

câu 4

Một dung dịch bão hoà CO2 trong nước có pH = 4. Giải thích và viết phương trình hoá học của CO2 tác dụng với nước.

câu trả lời gợi ý

Dung dịch bão hòa CO2 trong nước tạo ra dung dịch axit cacbonic (H2CO3) là một axit yếu, có pH=4.

CO2 + H2O ⇌ H2CO3.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Một số bazơ quan trọng Giải Hoá học lớp 9 trang 27, 30 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *