Nêu các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật trong bùn vi sinh

Rate this post

Các vi sinh vật trong bùn vi sinh có thể sử dụng các nguồn cơ chất rất khác nhau để tồn tại và phát triển. Vì vậy, có nhiều kiểu dinh dưỡng khác nhau dựa trên nguồn cung cấp chất dinh dưỡng hoặc dựa vào kiểu chuyển hóa năng lượng. Vì thế Vi sinh vật có những loại chất dinh dưỡng nào?? Đây là câu hỏi của rất nhiều người mua bán và sử dụng các đơn vị bùn vi sinh. Hôm nay chúng ta sẽ mô tả các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật trong bùn vi sinh.

Vi sinh vật là gì??

Vi sinh vật là những sinh vật nhỏ rơi vào nhiều nhóm phân loại khác nhau. Vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa vật chất nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ.

Quá trình cho ăn là gì?

Chất dinh dưỡng cho vi sinh vật là bất kỳ chất nào được vi sinh vật hấp thụ từ môi trường xung quanh. Và chúng được chúng sử dụng làm nguyên liệu cung cấp cho quá trình sinh tổng hợp để tạo nên các thành phần của tế bào hoặc cung cấp cho quá trình trao đổi năng lượng.

Quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng để thoả mãn mọi nhu cầu cho sinh trưởng và phát triển gọi là quá trình dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng phải là hợp chất tham gia vào quá trình trao đổi chất nội bào.

Thành phần tế bào và dinh dưỡng của vi sinh vật

Thành phần hóa học của tế bào vi sinh vật quyết định nhu cầu dinh dưỡng của chúng. Thành phần hoá học của chất dinh dưỡng gồm các nguyên tố C, H, O, N, chất khoáng và nguyên tố vi lượng.

Thành phần tế bào và dinh dưỡng của vi sinh vật

Lượng các nguyên tố chứa trong các vi sinh vật khác nhau là không giống nhau. Trong những điều kiện văn hóa khác nhau, tương ứng với những giai đoạn phát triển khác nhau. Lượng các nguyên tố chứa trong cùng một loài vi sinh vật cũng không giống nhau.

Nước

Muối khoáng

Muối khoáng chiếm khoảng 2-5% khối lượng khô của tế bào. Chúng thường tồn tại ở dạng sunfat, phốt phát, cacbonat, clorua, v.v.

Trong tế bào chúng thường ở dạng ion. Các ion trong tế bào vi sinh vật luôn tồn tại theo một tỷ lệ nhất định. Duy trì pH và áp suất thẩm thấu phù hợp với từng loại vi sinh vật.

chất hữu cơ

Chất hữu cơ trong tế bào vi sinh vật chủ yếu gồm các nguyên tố: C, H, O, N, P, S…

Trong đó các nguyên tố C, H, O, N chiếm 90-97% toàn bộ chất khô của tế bào. Đây là những nguyên tố chính cấu tạo nên prôtêin, axit nuclêic, lipit và cacbohydrat. Trong tế bào vi khuẩn, các hợp chất cao phân tử chỉ chiếm 3,5% và các ion vô cơ chỉ chiếm 1%.

Vitamin

Các vitamin cũng rất khác nhau về nhu cầu của vi sinh vật. Có những vi sinh vật tự dưỡng sinh trưởng, chúng có khả năng tự tổng hợp các loại vitamin cần thiết. Nhưng cũng có nhiều vi sinh vật dị dưỡng phát triển. Họ yêu cầu các loại vitamin khác nhau với liều lượng khác nhau.

Nguồn thức ăn cacbon của vi sinh vật

Dựa vào nguồn carbon, sinh vật được chia thành sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng. Giá trị dinh dưỡng và khả năng hấp thụ của các nguồn thực phẩm khác nhau phụ thuộc vào hai yếu tố: một là thành phần hóa học và đặc tính sinh lý của nguồn thực phẩm này. Thứ hai là đặc tính sinh lý của từng loại vi sinh vật.

THAM KHẢO: 2 NGUỒN THỰC PHẨM CỦA THAN VI SINH

Nguồn thức ăn nitơ của vi sinh vật

Nguồn nitơ dễ dàng nhất cho vi sinh vật là NH3 và NH+4.

Nguồn thức ăn nitơ của vi sinh vật

NH+4.muối nitrat

NH3

Dự trữ nitơ phong phú nhất trong tự nhiên là khí nitơ tự do (N2) trong khí quyển. Ngoài ra, vi sinh vật còn có khả năng đồng hóa đạm chứa trong thức ăn hữu cơ rất tốt.

Nguồn nitơ hữu cơ thường được sử dụng cho nó nuôi cấy vi sinh bùn vi sinh Nó là một peptone, là quá trình thủy phân không hoàn toàn của nguồn protein. Nhu cầu axit amin của các vi sinh vật khác nhau là rất khác nhau.

Nguồn thức ăn khoáng của vi sinh vật

Khi tạo môi trường tổng hợp (dùng nguyên liệu hóa học) bắt buộc phải bổ sung đủ các nguyên tố khoáng cần thiết. Nồng độ cần thiết của mỗi nguyên tố vi lượng trong môi trường thường chỉ khoảng 10-6-10-8 M. Nhu cầu khoáng của vi sinh vật cũng không giống nhau ở mọi loài, mọi giai đoạn phát triển.

Cách bổ sung chất dinh dưỡng cho vi sinh vật

Vi sinh vật trong bùn vi sinh để phát triển phải được cung cấp các chất phù hợp để phát triển. Thông thường các chất được coi là chất sinh trưởng cho một loại vi sinh vật nào đó. Nó có thể là một trong những chất sau: các gốc kiềm purine, pyrimidine và các dẫn xuất của chúng. Hay các axit béo và các thành phần của màng tế bào, các loại vitamin thông thường…

Các dạng dinh dưỡng của vi sinh vật

1. Dựa vào nguồn dinh dưỡng + nguồn dinh dưỡng cacbon

Một. carbon tự dưỡng

Vi sinh vật thuộc kiểu dinh dưỡng này có khả năng đồng hóa CO2 hoặc muối cacbonat để tạo thành hợp chất cacbon hữu cơ trong cơ thể. Một số loài, chẳng hạn như vi khuẩn nitrat hóa, chỉ có thể sống nhờ nguồn cacbon vô cơ như CO2 hoặc muối cacbonat được gọi là sinh vật tự dưỡng bắt buộc.

sinh vật tự dưỡng

Một số có thể sống nhờ các nguồn carbon vô cơ hoặc hữu cơ được gọi là sinh vật tự dưỡng tùy ý.

b. vi sinh vật dị dưỡng carbon

Vi sinh vật kiểu dinh dưỡng này không có khả năng đồng hóa các hợp chất cacbon vô cơ như CO2, muối cacbonat. Nguồn carbon cần thiết cho chúng phải là các hợp chất hữu cơ, thường là các loại đường đơn giản. Nhóm này lại được chia thành 2 nhóm dựa trên nhu cầu về chất hữu cơ:

c. Tự dinh dưỡng amin

Vi sinh vật thuộc nhóm tự dưỡng amino có khả năng tổng hợp axit amin trong cơ thể từ nguồn nitơ vô cơ hoặc hữu cơ. Muối amoni của axit hữu cơ được ưu tiên hơn muối amoni của axit vô cơ. Vì ở dạng muối amoni vô cơ, sau khi một phần NH4+ được vi sinh vật hấp thụ, các anion còn lại như SO42-, Cl- sẽ kết hợp với ion H+ có trong môi trường tạo thành axit, làm pH môi trường giảm. Nó thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng amino, bao gồm một số nhóm như vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn amon hóa, vi khuẩn nitrat hóa, v.v.

d. amin dị dưỡng

Vi sinh vật thuộc kiểu dinh dưỡng này không có khả năng tự tổng hợp axit amin cho cơ thể mà phải hấp thụ axit amin có sẵn từ môi trường. Nhóm này bao gồm vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn thối rữa hiếu khí. Chúng có khả năng tiết ra enzym potaza để phân giải các phân tử protein thành các axit amin rồi hấp thụ vào tế bào.

2. Nêu các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật theo nguồn năng lượng

Các hình thức dinh dưỡng của vi sinh vật theo nguồn năng lượng.

Nêu các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

Thức ăn quang dưỡng (chất dinh dưỡng quang)

Các vi sinh vật thuộc nhóm này có thể sử dụng trực tiếp năng lượng của ánh sáng mặt trời. Bao gồm:

  • Thức ăn quang dưỡng vô cơ – quang tự dưỡng. Vi sinh vật thuộc nhóm này có khả năng sử dụng các chất vô cơ ngoại bào. Để làm nguồn cung cấp electron cho quá trình sinh năng lượng trong tế bào. Nhóm này bao gồm vi khuẩn lưu huỳnh. Chúng sử dụng các hợp chất lưu huỳnh làm nguồn cung cấp điện tử trong các phản ứng của cơ thể tạo thành ATP.
  • Thực phẩm hữu cơ quang điện. Các vi sinh vật thuộc nhóm này có khả năng sử dụng các chất hữu cơ làm nguồn điện tử để hình thành ATP của tế bào. Vi sinh vật thuộc 2 nhóm trên đều có sắc tố quang hợp. Chính nhờ các sắc tố quang hợp mà các vi sinh vật thuộc nhóm này có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời. Nó được chuyển đổi thành năng lượng hóa học được lưu trữ trong phân tử ATP. Sắc tố quang hợp của vi khuẩn không phải là diệp lục như ở cây xanh mà bao gồm các loại khác nhau như Bacterylchlorophyll. Mỗi loại có quang phổ hấp thụ ánh sáng riêng.

Dinh dưỡng hóa học (chemo-dinh dưỡng)

Các vi sinh vật thuộc loại hóa dưỡng có thể sử dụng năng lượng có trong các hợp chất hóa học. Ở trong môi trường để hình thành nguồn năng lượng của riêng bạn.

  • Thức ăn hóa dưỡng vô cơ: Vi sinh vật thuộc loại hóa dưỡng vô cơ hay còn gọi là nhóm hóa tự dưỡng. Nó có khả năng sử dụng năng lượng được tạo ra trong quá trình oxy hóa một chất vô cơ. Để đồng hóa CO2 trong không khí tạo thành chất hữu cơ của tế bào. Trong trường hợp này chất cho điện tử là chất vô cơ, chất nhận điện tử là oxi hoặc một chất vô cơ khác.
  • Dinh dưỡng hữu cơ hóa dưỡng: Vi sinh vật thuộc kiểu dinh dưỡng này còn được gọi là nhóm hóa dị dưỡng. Chúng sử dụng các hợp chất hữu cơ trong môi trường làm chất nền oxy hóa để tạo ra năng lượng. Trong trường hợp này, chất cho điện tử là một chất hữu cơ. Chất nhận điện tử của vi sinh vật hiếu khí là oxy. Ở vi sinh vật kỵ khí là chất hữu cơ hoặc chất vô cơ.

Trên đây chúng ta đã đề cập đến các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Nếu bạn cần một nhu cầu mua bùn vi sinh hoặc tư vấn chi tiết hơn về cách nuôi cấy. Vui lòng liên hệ hotline công ty dịch vụ vệ sinh môi trường số 1 Hà Nội.

0963. 313 181

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nêu các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật trong bùn vi sinh , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *