Nhân Hai Số Nguyên Khác Dấu

Rate this post

Xem tất cả tài liệu lớp 6: đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

  • Lời giải Sách bài tập Toán lớp 6
  • SGK Toán 6 Tập 1
  • SGK Toán 6 Tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán 6 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán 6 Tập 2
  • Vở bài tập Toán 6 Tập 1
  • Vở bài tập Toán 6 Tập 2

Sách Giải Toán 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận chặt chẽ và logic, hình thành năng lực vận dụng thức toán 6 vào đời sống và các việc khác đối tượng:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 10 trang 88: Hoàn thành phép tính:

(-3). 4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = …

trả lời

(-3). 4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -6 + ( – 3) + (-3) = -9 +( – 3) = -12

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 10 trang 88: Theo cách trên, hãy tính:

(-5). 3 =…

2. (-6) =…

(-5). 3 = (-5) + (-5) + (-5) = -10 – 5 = -15

2. (-6) = (-6) + (-6) = -12

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 10 trang 89: Em có nhận xét gì về giá trị tuyệt đối và dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

trả lời

– Giá trị tuyệt đối của tích hai số nguyên khác dấu là một số nguyên dương

– Dấu của tích hai số nguyên khác dấu là dấu âm” – “

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 10 trang 89: Tính toán:

a) 5 . (-14)

b) (-25). thứ mười hai

trả lời

b) (-25). 12 = -300

Bài 73 (trang 89 SGK Toán 6 Tập 1): Thực hiện phép tính:

a) (-5).6

b) 9.(-3)

c) (-10).11

đ) 150. (-4)

trả lời

a) (-5,6 = – (|-5| . |6|) = – (5,6) = -30.

b) 9. (-3) = – (|9| . |-3|) = -(9,3) = -27.

Bài 74 (trang 89 SGK Toán 6 Tập 1): Đếm 125,4. Sau đó xuất kết quả của:

a) (-125).4

b) (-4,125.)

c) 4. (-125)

trả lời

Ta có 125,4 = 500. Do đó:

a) (-125) . 4= -(125 . 4) = -500

b) (-4).125 = -(4.125) = -500

c) 4. (-125) = -(4.125) = -500.

Bài 75 (trang 89 SGK Toán 6 tập 1): So sánh:

a) (-67,8).8 với 0

b) 15.(-3) nhân 15

c)(-7.2) với -7

trả lời

a) (-67) . 8 = – (67 . 8) = -536

b) 15 .(-3) = -(15 . 3) = -45

c) (-7). 2 = -(7 . 2) = -14 7 vậy |-14|

* Bình luận: Tích của một số nguyên âm và một số nguyên dương nhỏ hơn bất kỳ thừa số nào.

Bài 76 (trang 89 SGK Toán 6 Tập 1): Điền vào chỗ trống:

x 5 -18 -25 y -7 10 -10 x. y -180 -1000

trả lời

x 5 -18 18 -25 năm -7 10 -10 40 x. y -35 -180 -180 -1000

+ x = 5, y = -7 thì x. y = 5. ( -7) = – (5 . 7) = -35.

+ x = -18, y = 10 thì x. y = (-18) . 10 = – (18 . 10) = -180.

+ y = -10; xy = x. (-10) = – (x.10) = – 180, vậy x. 10 = 180 nên x = 18.

+ x = -25; xy = (-25).y = -(25.y) = -1000 nên 25.y = 1000 nên y = 40.

Bài 77 (trang 89 SGK Toán 6 tập 1): Một xưởng may có thể may 250 bộ quần áo mỗi ngày. Khi may theo mốt mới thì khổ vải dùng để may một số bộ quần áo tăng x dm (cùng khổ vải). Hỏi chiều dài của tấm vải được dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày sẽ tăng thêm bao nhiêu đề-xi-mét khi biết:

a) x = 3 ?

b) x = -2 ?

trả lời

1 bộ quần áo, chiều dài vải tăng x (dm)

250 bộ quần áo thì khổ vải tăng thêm 250.x (dm)

a) x = 3. Chiều dài của tấm vải tăng thêm 250. 3 = 750 (dm)

b) x = -2. Chiều dài của vải tăng thêm 250 . (-2) = -(250,2) = -500 (dm) tức là 500dm. sự giảm bớt

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nhân Hai Số Nguyên Khác Dấu , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *