Nhóm động vật nguyên sinh nào có chân giả ? động vật nguyên sinh

Rate this post

A. biến thái và trùng roi xanh.B. giun và giun… – Olm Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Cao đẳng–Cao đẳng Chọn môn học Tất cả Toán Lý Hóa Sinh Sinh Văn Anh Anh Sử Địa Địa Lý Sư phạm Tin học F. Thí điểm Bài tập Lịch sử và Địa lý Tiếng Anh Khoa học Tự nhiên và Xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng An ninh Tiếng Việt Khoa học Tự nhiên Toàn bộ Toán Lý Lý Hóa Sinh Văn Sử Anh Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục Công dân Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử Địa lý Bài tập Tiếng Anh Lịch sử Địa lý Tự nhiên Xã hội Quốc phòng Thủ công Đạo đức Tiếng Việt Tự nhiên Khoa học

Câu 5:Nhóm sinh vật nguyên sinh nào sau đây có chân giả?

A. biến thái và roi xanh Bạn đang xem: Động vật nguyên sinh nào có chân giả

B. trùng roi xanh và sâu tắm.

C. sán dây và kiết lị.

D. biến thái và kiết lị.

Câu 6:Vật chủ trung gian phổ biến của bệnh lỵ là gì?

A. Ốc sên. B. Con muỗi. C. Cá. D. Nó bay, nó bay.

A. Mắc màn khi đi ngủ.

B. Diệt sâu non.

C. Đóng các dụng cụ chứa nước.

D. Ăn uống hợp vệ sinh.

Câu 8:Đặc điểm nào sau đây không phổ biến ở động vật nguyên sinh?

A. Kích thước hiển vi.

B. Di chuyển bằng chân giả, vây hoặc roi bơi.

C. Sinh sản hữu tính.

sinh học lớp 7 3 Không có gì

Câu 5: Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây có chân giả?

A. trùng roi và trùng roi xanh.

B. trùng roi xanh và sâu tắm.

C. sán dây và kiết lị.

D. biến thái và kiết lị.

Câu 6:Vật chủ trung gian phổ biến của bệnh lỵ là gì?

A. Ốc sên. B. Con muỗi. C. Cá. D. Nó bay, nó bay.

B. Diệt sâu non.

C. Đóng các dụng cụ chứa nước.

D. Ăn uống hợp vệ sinh.

Câu 8:Đặc điểm nào sau đây không phổ biến ở động vật nguyên sinh?

A. Kích thước hiển vi.

B. Di chuyển bằng chân giả, vây hoặc roi bơi.

C. Sinh sản hữu tính.

D. Cơ thể gồm tế bào.

Đúng (1) Đông Hải

một cách dễ dàng

Đúng (0) Dưới đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến những gì bạn đã đăng. Có lẽ nó có câu trả lời bạn cần!

Nhóm nào sau đây bao gồm tất cả các động vật nguyên sinh có chân giả?

A. Biến thái, Sốt rét

B. Cùng biến thái, cùng lỵ

C. Kiết lị, trùng roi, biến thân.

D. Giun tay, kiết lị, sốt rét.

sinh học lớp 7 11 Bạn gái

BỎ

Đúng (3) Mặt trời…

B. Cùng biến thái, cùng lỵ

Đúng (1)

Động vật nguyên sinh nào là ký sinh trùng?

sinh học lớp 7 3 Huy Phạm

Đúng (0) Vũ Minh Đức VIP

Xin đáp án C.

Đúng (0)

Động vật nguyên sinh sống tự do là gì?

A. biến hình, sốt rét, kiết lị. B. trùng roi, kiết lỵ, giun giày.

C. trùng vòi hoa sen, biến thái, trùng roi. D. giun móc, sốt rét, kiết lị

sinh học lớp 7 6 Khang1029

Đúng (1) Đoàn Nguyên

Đúng (0) Câu 45: Động vật nguyên sinh nào sau đây có hình thức sinh sản tiếp hợp? Đôi giày phù hợp. B. Phép dời hình. C. Trùng roi xanh. D. Kiết lị Câu 46: Trong số các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất? Cái roi của con sâu. B. Phép dời hình. C. Đôi giày phù hợp. D. Giun đũa Câu 47: Trong điều kiện tự nhiên, nha bào kiết lị có khả năng… Đọc tiếp

Câu 45:Động vật nguyên sinh nào sau đây có hình thức sinh sản tiếp hợp?

A. Đôi giày phù hợp. B. Phép dời hình. C. Trùng roi xanh. D. Kiết lỵ.

Câu 46:Động vật nguyên sinh nào sau đây có cấu tạo đơn giản nhất?

A. Trùng roi. B. Phép dời hình. C. Đôi giày phù hợp. D. Bánh xe ăn khớp.

Câu 47:Trong điều kiện tự nhiên, bào tử lỵ tồn tại được bao lâu?

A. 3 tháng. B. 6 tháng. C. 9 tháng. D. 12 tháng.

Câu 48:Đặc điểm nào sau đây không phổ biến ở động vật nguyên sinh?

A. Kích thước hiển vi. B. Di chuyển bằng chân giả, vây hoặc roi bơi.

C. Sinh sản hữu tính. D. Cơ thể gồm tế bào.

Câu 49:Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

Ở san hô, trong quá trình sinh sản…(1)…, cơ thể con không tách rời mà dính vào cơ thể mẹ tạo nên…(2)… san hô là …(3)… dính vào nhau.

Nhóm sinh vật nguyên sinh nào sau đây có chân giả?

hoặc. biến thái và roi xanh.

BỎ. trùng roi xanh và giun giày.

. giun tắm và kiết lỵ.

một cách dễ dàng. biến chất và kiết lỵ.

Câu 5: Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây có chân giả? biến thái và trùng roi xanh.B. trùng roi xanh và giun giày.C. tắm giun và kiết lị.D. biến trùng và lỵ Câu 6: Vật chủ trung gian phổ biến của bệnh lỵ là gì? Ốc. B. Con muỗi. C. Cá. D. Nó bay, nó bay Câu 7: Biện pháp nào sau đây giúp chúng ta phòng tránh bệnh kiết lị? Mắc màn khi đi ngủ.B. Diệt bọ gậy.C. Đóng các dụng cụ chứa nước.D. Thực phẩm lành mạnh…

Câu 5: Nhóm sinh vật nguyên sinh nào sau đây có chân giả?

A. trùng roi và trùng roi xanh.

B. trùng roi xanh và sâu tắm.

C. sán dây và kiết lị.

D. bệnh biến hình và kiết lị.

Câu 6: Vật chủ trung gian phổ biến của bệnh lỵ là gì?

A. Ốc sên. B. Con muỗi. C. Cá. D. Nó bay, nó bay.

Câu 7: Biện pháp nào sau đây có thể giúp chúng ta phòng tránh bệnh kiết lị?

A. Mắc màn khi đi ngủ.

B. Diệt sâu non.

C. Đóng các dụng cụ chứa nước.

D. Ăn uống hợp vệ sinh.

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phổ biến ở động vật nguyên sinh?

A. Kích thước hiển vi.

B. Di chuyển bằng chân giả, vây hoặc roi bơi.

C. Sinh sản hữu tính.

D. Cơ thể gồm tế bào.

Xem chi tiết Sinh học lớp 7 3 0

Nhóm nào sau đây bao gồm tất cả các động vật nguyên sinh có chân giả?

A. Biến thái, Sốt rét

B. Cùng biến thái, cùng lỵ

C. Kiết lị, trùng roi, biến thân.

D. Giun tay, kiết lị, sốt rét.

Xem chi tiết Sinh học lớp 7 11 1

Động vật nguyên sinh ký sinh là:

A. Giun tay, kiết lị. C. Sốt rét, kiết lị.

B. Biến chứng, sốt rét. D. Trùng roi, trùng giày.

Xem chi tiết Sinh học lớp 7 8 1

Nhóm động vật nguyên sinh nào làm thức ăn cho cá?

A. Sốt rét, trùng roi, giun giày.

B. Giun tay, sốt rét và kiết lị.

C. Trùng biến hình, trùng roi, giun giày.

D. Kiết lỵ, trùng biến hình, trùng roi.

Xem chi tiết Sinh học lớp 7 5 1

Động vật nguyên sinh: Trùng roi, Giun giày, Trùng biến hình, Trùng kiết lị sống ở đâu?

Xem chi tiết Sinh học lớp 7 1 0 Câu 7: “Qua mặt” là hình thức sinh sản có ở nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây? A. Giun giày, trùng giày B. Biến trùng, kiết lị C. Sốt rét, giun giày D. Kiết lỵ, sốt rét Đọc thêm

câu 7: “Đa phân” là hình thức sinh sản có ở nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây?

A. Giun chỉ, giun giày B. Biến thái của côn trùng, trùng kiết lị

C. Sốt rét, giun giày D. Kiết lị, sốt rét

Xem chi tiết Sinh học lớp 7 7 0

Kể tên các phương thức kiếm ăn, di chuyển và sinh sản của: trùng roi, trùng giày, sốt rét, biến thái và kiết lị.

Xem chi tiết Sinh học lớp 7 1 1

Nhóm đại diện nào của động vật nguyên sinh là thức ăn cho động vật nhỏ?

1 điểm

Trùng roi xanh, ký sinh trùng sốt rét

Sốt rét, kiết lỵ

Cùng một biến thái, cùng một bệnh kiết lỵ

Trùng roi xanh, sâu giày

Xem chi tiết Sinh học lớp 7 5 0

Mô tả hình thái và hoạt động của trùng roi xanh, lỵ và giun giày

Xem chi tiết Sinh học lớp 7 1 0 Câu 45: Động vật nguyên sinh nào sau đây có hình thức sinh sản tiếp hợp?A. Đôi giày phù hợp. B. Phép dời hình. C. Trùng roi xanh. D. Kiết lị Câu 46: Trong số các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất? Cái roi của con sâu. B. Phép dời hình. C. Đôi giày phù hợp. D. Bánh xe giun Câu 47: Trong điều kiện tự nhiên, nang bào tử lỵ tồn tại được bao lâu?A. 3 tháng. B. 6… Đọc thêm

Câu 45: Động vật nguyên sinh nào sau đây có hình thức sinh sản tiếp hợp?

A. Đôi giày phù hợp. B. Phép dời hình. C. Trùng roi xanh. D. Kiết lỵ.

Câu 46: Động vật nguyên sinh nào sau đây có cấu trúc đơn giản nhất?

A. Trùng roi. B. Phép dời hình. C. Đôi giày phù hợp. D. Bánh xe ăn khớp.

Câu 47: Trong điều kiện tự nhiên, bào tử lỵ tồn tại được bao lâu?

A. 3 tháng. B. 6 tháng. C. 9 tháng. D. 12 tháng.

Câu 48: Đặc điểm nào sau đây không phổ biến ở động vật nguyên sinh?

A. Kích thước hiển vi. B. Di chuyển bằng chân giả, vây hoặc roi bơi.

C. Sinh sản hữu tính. D. Cơ thể gồm tế bào. Xem thêm: Hình Ảnh Động Vật Hài Hước Nhất 2022, Hình Ảnh Động Vật Hài Hước 2021

Câu 49: Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

Ở san hô, trong quá trình sinh sản…(1)…, cơ thể con không tách rời mà dính vào cơ thể mẹ tạo nên…(2)… san hô là …(3)… dính vào nhau.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nhóm động vật nguyên sinh nào có chân giả ? động vật nguyên sinh , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *