Ôn tập Sinh học 11 Chương 1 Sự Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Rate this post

Giáo án Sinh học 11 Chương 1

A. Tổng quan lý thuyết

 • Sự hấp thụ và vận chuyển các chất của thực vật
 • nguyên tố khoáng
 • quang hợp
 • hô hấp
 • Tiêu hóa và tuần hoàn ở động vật
 • cân bằng nội môi

B. Một số câu hỏi ôn tập chương

Bài 1: Dưới đây là các giai đoạn tiêu hóa thức ăn ở giun giày:

1. Các chất dinh dưỡng được hấp thụ đơn giản từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Cụ thể, phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào sẽ bị loại khỏi tế bào bằng quá trình xuất bào.

2. Màng tế bào dần dần lõm xuống, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong.

3. Lysosome gắn vào không bào tiêu hóa. Enzyme lysosome đi vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản.

Chọn câu trả lời đúng về trình tự các giai đoạn của quá trình tiêu hóa:

A. 1 → 2 → 3. B. 2 → 3 → 1. C. 2 → 1 → 3. D. 3 → 2 → 1.

Hồi đáp

Bài 2: Mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn ở ống tiêu hóa? Tại sao trong ống tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục được tiêu hóa nội bào?

Hồi đáp

1. Trong túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong ống tiêu hóa, ngoài tế bào) và nội bào (tiêu hóa trong tế bào niêm mạc ống tiêu hóa).

2. Thức ăn phải tiếp tục được tiêu hóa nội bào (tiêu hóa trong không bào tiêu hóa) thành dạng đơn giản hơn để cơ thể sử dụng được.

Bài 3: Nêu chức năng của hệ tiêu hóa được chia làm mấy phần? Tại sao quá trình tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa gọi là tiêu hóa ngoại bào?

Hồi đáp

1. Ống tiêu hóa được chia thành nhiều phần khác nhau làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn.

2. Sự tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa được gọi là tiêu hóa ngoại bào vì thức ăn được tiêu hóa trong lòng ống tiêu hóa, bên ngoài tế bào.

Hồi đáp

Ưu điểm của việc tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với đường tiêu hóa là:

– Thức ăn di chuyển theo một hướng trong hệ tiêu hóa mà không lẫn với chất thải (phân); Thức ăn trong đường tiêu hóa trộn lẫn với chất thải. Nhờ thức ăn đi theo một chiều nên ống tiêu hóa hình thành các bộ phận trao đổi chất, thực hiện các chức năng khác nhau như tiêu hóa cơ học, tiêu hóa hóa học.

Trong bể phân hủy, chất lỏng dung môi không được pha loãng, trong khi ở bể phân hủy, chất lỏng dung môi được pha loãng với rất nhiều nước.

Bài 5: Nêu đặc điểm hình thái của rễ cây sống trên cạn thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hút nước và các ion khoáng?

Hồi đáp

Rễ cây trên cạn phát triển rất nhanh, đâm sâu và lan dần về phía nguồn nước. Đặc biệt, chúng được hình thành liên tục với số lượng chồi hút rất lớn, tạo nên bề mặt tiếp xúc lớn giữa rễ và đất. Do đó, quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng diễn ra thuận lợi.

Bài 6: Phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?

– Khác với hấp thụ nước, các ion khoáng di chuyển từ đất vào tế bào một cách chọn lọc theo 2 cơ chế: + Cơ chế thụ động: Các ion khoáng di chuyển từ đất (hoặc môi trường dinh dưỡng) vào rễ theo gradien nồng độ. Sau đó, nước đi từ môi trường (nơi có nồng độ ion cao) đến rễ (nơi có nồng độ của ion đó thấp). + Cơ chế chủ động: Đối với một số ion cây trồng có yêu cầu cao. Ví dụ, ion kali (K+), di chuyển ngược chiều gradien nồng độ. Sự vận động ngược nồng độ như vậy đòi hỏi phải tiêu hao năng lượng sinh học ATP từ quá trình hô hấp (phải dùng bơm ion, ví dụ: bơm natri: Na+ – ATPase, bơm kali: K+ – ATPase,…)

Bài 7: Giải thích tại sao cây trồng trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ chết?

Hồi đáp

Đối với thực vật trên cạn, khi bị ngập úng làm ngăn cách tiếp xúc không khí – đất, ôxy không thể xâm nhập vào đất làm cho rễ cây bị thiếu ôxy. Việc thiếu oxy làm rối loạn quá trình hô hấp bình thường của rễ, tích tụ chất độc hại trong tế bào và làm cho các chồi hút chết mà không tạo ra lông hút mới. Không có lông hút, cây sẽ không hút được nước, cân bằng nước bị xáo trộn, cây sẽ chết. Ngoài ra, cây bị bão hòa nước so với điều kiện khô hạn ban đầu, đây là sự thay đổi môi trường đột ngột khiến cây không kịp thích nghi với điều kiện mới.

Bài 8: Kể tên các dạng nước ở thực vật và vai trò của các dạng nước đối với đời sống thực vật?

Hồi đáp

Nêu hai dạng nước: nước tự do, nước liên kết và phân biệt đặc điểm tự do, liên kết của hai dạng nước đó. Từ đó, vai trò của nước ở dạng tự do được cho bằng vai trò hoàn toàn của nước ở dạng phân tử, còn nước liên kết chỉ có vai trò cấu trúc.

Bài 9: Đặc điểm cấu trúc và sinh lý của chất hấp thụ liên quan đến sự hấp thụ nước là gì?

Hồi đáp

 • Thành tế bào mỏng, không thấm cutin
 • Chỉ có một không bào trung tâm lớn chiếm phần lớn thể tích của tế bào
 • Áp suất thẩm thấu của tế bào lông hút rất cao vì hoạt động hô hấp luôn ở mức cao.

Trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Sự bay hơi
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tt)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 8 Quang hợp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 9 Quang hợp ở C3, C4 và CAM. nhóm thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 10 Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến quang hợp
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 Hô hấp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15 Tiêu hóa ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16 Tiêu hóa ở động vật sau
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 17 Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18 Tuần hoàn máu
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 19 Hệ tuần hoàn khác của máu
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20 Cân bằng nội môi

Người giới thiệu

Phần này có thể xem trực tuyến hoặc tải về để tham khảo, bao gồm đầy đủ câu hỏi và câu trả lời.

 • 50 Câu Ôn Tập Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Sinh Học 11 Có Đáp Án
 • 17 Sinh học 11 Câu hỏi tự luận Quang hợp và hô hấp có lời giải chi tiết
 • 22 câu hỏi ôn tập chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 có đáp án
 • 40 Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Vận Chuyển Nước Và Ion Khoáng Ở Thực Vật Sinh Học 11 Có Đáp Án
 • Bài tập lý thuyết và ôn tập chuyên đề Trao đổi nước ở thực vật Sinh học 11 có lời giải chi tiết
 • Lý thuyết và bài tập ôn tập Hấp thụ khoáng và trao đổi nitơ ở thực vật Sinh học 11 có lời giải chi tiết
 • Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11 có đáp án
 • Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11 câu hỏi ôn tập tự luận có đáp án
 • 34 Sinh trưởng và phát triển của thực vật Sinh học 11 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết
 • Hô hấp của động vật Trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm tiêu hóa động vật Sinh học 11 có đáp án
 • Phân loại bài tập Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11
 • 74 bài tập trắc nghiệm Sinh 11 chuyên đề Trao đổi nước và muối khoáng ở thực vật
 • Lý thuyết về các nhóm vi sinh vật chuyển hóa đạm Sinh học 11
 • Kiến thức chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng trong Sinh học thực vật 11
 • Tuần hoàn ở động vật Trắc nghiệm Sinh học 11 các mức độ kiến ​​thức
 • Tiêu hóa của động vật Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 các mức độ kiến ​​thức
 • Câu hỏi trắc nghiệm quang hợp ở thực vật Sinh học 11 các mức độ kiến ​​thức
 • Hô hấp của động vật Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 các mức độ kiến ​​thức
 • Cân bằng nội môi Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 Các cấp độ của ý thức
 • Hô hấp ở thực vật Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 Các cấp độ của ý thức
 • Bài tập trao đổi nước ở thực vật Sinh học 11 có đáp án và lời giải chi tiết
 • Bài tập trao đổi chất khoáng và nitơ ở thực vật Sinh học 11 có đáp án và lời giải chi tiết
 • Câu hỏi ôn tập Sinh học lớp 11 – Chủ đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
 • 255 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 11 Năng lượng sinh học và trao đổi chất có đáp án

Sinh học 11 Chương 1 Đề kiểm tra

Trắc nghiệm trực tuyến Chương 1 Sinh 11 (Thi trực tuyến)

Ở phần này, học sinh được làm bài trắc nghiệm trực tuyến với các câu hỏi trong thời gian 45 phút để kiểm tra khả năng của mình sau đó so sánh kết quả của từng câu hỏi.

 • 40 Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Sinh học lớp 11 năm học 2019-2020 THCS
 • Đề kiểm tra 1 tiết Chương chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh lớp 11 năm học 2018-2019 – THPT Yên Dũng
 • Đề kiểm tra 1 tiết chương 11 Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh lớp 11 năm 2018-2019 – THPT Ngô Gia Tự

Sinh học 11 Chương 1 Đề kiểm tra (Tải File)

Phần này có thể xem trực tuyến hoặc tải về để tham khảo, bao gồm đầy đủ câu hỏi và câu trả lời.

Lý thuyết từng chương 1 và hướng dẫn giải bài tập SGK

Lý thuyết Sinh học 11 Chương 1

 • Lý Sinh 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Lý Sinh 11 Bài 2: Vận chuyển các chất ở thực vật
 • Lý Thuyết Sinh 11 Bài 3: Sự Bay Hơi
 • Lý Sinh 11 Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Lý thuyết Sinh học 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Lý thuyết Sinh học 11 Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Lý Sinh 11 Bài 7: Luyện tập
 • Lý Sinh 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật
 • Lý Sinh 11 Bài 9: Quang hợp ở nhóm thực vật
 • Lý Sinh 11 Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến quang hợp
 • Lý Thuyết Sinh 11 Bài 11: Quang Hợp Và Năng Suất Cây Trồng
 • Lý Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Lý Thuyết Sinh 11 Bài 13: Luyện tập
 • Lý Thuyết Sinh 11 Bài 14: Luyện tập
 • Lý Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Lý Thuyết Sinh 11 Bài 16: Tiêu Hóa Ở Động Vật (tiếp theo)
 • Lý Sinh 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Lý Thuyết Sinh 11 Bài 18: Hệ Tuần Hoàn Máu
 • Lý Thuyết Sinh 11 Bài 19: Hệ tuần hoàn máu (tiếp theo)
 • Lý Thuyết Sinh 11 Bài 20: Cân bằng nội môi
 • Lý Thuyết Sinh 11 Bài 21: Luyện tập

Lời giải Sinh học 11 Chương 1

 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 1
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 2
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 3
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 4
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 5
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 6
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 7
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 8
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 9
 • Chọn bài tập Sinh 11 Bài 10
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 11
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 12
 • Chọn bài tập Sinh 11 Bài 13
 • Chọn bài tập Sinh 11 Bài 14
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 15
 • Chọn bài tập Sinh 11 Bài 16
 • Chọn bài tập Sinh 11 Bài 17
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 18
 • Chọn bài tập Sinh 11 Bài 19
 • Chọn các bài tập Sinh 11 Bài 20
 • Chọn bài tập Sinh 11 Bài 21

Đây là nội dung của tài liệu Ôn tập Sinh học 11 Chương 1 Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ ôn tập thật tốt và củng cố kiến ​​thức thật vững chắc. Để thi trực tuyến và tải file các em đăng nhập hoc247.net. Ngoài ra, các em còn có thể chia sẻ trên Facebook để giới thiệu bạn bè tham gia lớp học, tích lũy thêm điểm HP và có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà giá trị từ DISTRICT247!

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Ôn tập Sinh học 11 Chương 1 Sự Chuyển hóa vật chất và năng lượng , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *