Phân tích đa thức thành nhân tử bằng

Rate this post

Giải vở bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử với tích chung

Video Giải vở bài tập Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử với tích chung

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 Trang 18 – Video Solutions lúc 3:20 : Nhân các đa thức sau thành nhân tử

a) x 2–x;

b) 5x 2(x – 2y) – 15x(x – 2y);

c) 3(x – y) – 5x(y – x).

trả lời

a) x 2 – x = xx – x.1 = x(x – 1)

= (x – 3).5x(x – 2y)

c) 3(x – y)- 5x(y – x) = 3(x – y) + 5x(x – y)

= (3 + 5x)(x – y)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 Trang 18 – Video giải pháp lúc 8:00 : Tìm x sao cho 3x 2 – 6x = 0.

trả lời

3x 2 – 6x = 0 3x.x – 3x.2 = 0

3x.(x – 2) = 0

3x = 0 hoặc x – 2 = 0

x – 2 = 0 x = 0 + 2 = 2

Bài 39 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1 – Video giải pháp lúc 10:22) Nhân tử các đa thức sau:

Câu trả lời:

a) 3x – 6 năm

= 3.x – 3.2v

(Nhân tử chung là 3)

= 3 (x – 2v)

c) 14x 2 y – 21xy 2 + 28x 2 y 2

= 7xy (2x – 3y + 4xy)

e) 10x(x – y) – 8y(y – x)

(Thấy x – y = -(y – x) nên ta đổi y – x thành x – y)

= 10x(x – y) – 8y[-(x – y)]

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y).5x + 2(x – y).4y

(Xuất hiện nhân tử chung 2 (x – y))

= 2 (x – y) (5x + 4y)

* Ghi chú: Nhiều khi để chỉ ra nhân tử chung ta cần biến đổi A = -(-A)

Bài 40 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1 – Video Solutions 17:03) Tính giá trị của biểu thức:

a) 15.91.5 + 150.0.85

b) x(x – 1) – y(1 – x) tại x = 2001 và y = 1999

Câu trả lời:

a) 15.91.5 + 150.0.85

= 15.91.5 + 15.10.0.85

= 15.91.5 + 15.8.5

= 15 (91,5 + 8,5)

= 15.100

= 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x)

= x(x – 1) – y[-(x – 1)]

= x(x – 1) + y(x – 1)

= (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999 thì giá trị của biểu thức bằng:

(2001 – 1) (2001 + 1999) = 2000.4000 = 8000000

Bài 41 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1 – Video Solutions 22:01) Tìm x, biết:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

b) x 3 – 13x = 0

Câu trả lời:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

⇔ 5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0

(Bạn có x – 2000 là nhân tử chung)

(x – 2000).(5x – 1) = 0

⇔ x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0

+ x – 2000 = 0 x = 2000

+ 5x – 1 = 0 ⇔ 5x = 1 ⇔ x = 1/5.

Vậy có hai giá trị có thể có của x là x = 2000 và x = 1/5.

b) x 3 = 13x

x 3 – 13x = 0

xx 2 – x.13 = 0

(Có nhân tử chung là x)

⇔ x(x 2 – 13) = 0

⇔ x = 0 hoặc x 2 – 13 = 0

+ x 2 – 13 = 0 x 2 = 13 x = √13 hoặc x = -√13

Vậy có ba giá trị có thể có của x là x = 0, x = √13 và x = -√13.

Bài 42 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1 – Video giải 26:43) Chứng minh 55 n + 1 – 55 n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên).

Câu trả lời:

Có : 55n + 1 – 55n

= 55 n .55 – 55 n

= 55 n (55 – 1)

= 55 n .54

Vì 54 chia hết cho 54 nên 55 n .54 luôn chia hết cho 54 với mọi số tự nhiên n.

Vậy 55 n + 1 – 55 n chia hết cho 54.

Xem thêm các video giải bài tập toán lớp 8 hay và chi tiết:

  • Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử sử dụng hằng chẵn lẻ
  • Bài 8: Chia nhân tử cho đa thức bằng phương pháp nhóm hạng tử
  • Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách kết hợp nhiều phương pháp
  • Luyện tập trang 25)

ngân hàng đề thi lớp 8 trong Khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm toán, văn, tiếng anh lớp 8 có đáp án

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *