Phản ứng trao đổi của ion

Rate this post

[Bài 4 Hóa 11] Hướng dẫn Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 20 SGK Hóa 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Bài 1. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì? Lấy ví dụ minh họa.

Hướng dẫn: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:

  • tôi trở thành một kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

  • Tạo thành chất điện ly yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2: Tại sao phản ứng giữa dung dịch axit với hiđroxit và phản ứng giữa muối cacbonat với dung dịch axit lại dễ xảy ra?

Phản ứng giữa muối cacbonat với dung dịch axit diễn ra dễ dàng vì có tạo thành khí CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

Bài 3. Nêu một số ví dụ chứng minh rằng: bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Bài 3: Hướng dẫn: Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng ion. Thật sự:

  • NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

Bản chất Ag+ + Cl‑ → AgCl

  • MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

Tính chất: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2

Bài 4. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết: A. Những ion nào có mặt trong dung dịch B. Những ion nào có nồng độ lớn nhất trong dung dịch C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li D. Trong dung dịch các chất điện li không có sự tồn tại của các phân tử

Trả lời:Phương trình ion thu gọn của phản ứng cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch chất điện li.

Giải pháp 5:

dap-an-bai-5

Bài 6. Phản ứng nào sau đây xảy ra trong dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3 (Hình bên). trò chuyện

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 B. Fe2(SO4)3 + KI

C. Fe(NO3)3 + Fe D. Fe(NO3)3 + KOH

Đã chọn. Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KNO3

Bài 7 trang 20 Hóa học 11: Cho ví dụ và viết các phương trình hóa học ở dạng phân tử và ion thu gọn cho các phản ứng sau: a) Tạo thành chất kết tủa b) Tạo thành chất điện ly yếu c) Tạo thành chất khí

Hướng dẫn:

b) Tạo thành chất điện li yếu: NaOH + HC1 → NaCl + H2O

H+ + OH- → H2O

c) Khí tạo thành: K2CO3 + 2HC1 → 2KC1 + CO2↑ + H2O

2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phản ứng trao đổi của ion , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *