Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số

Rate this post

Mục lục ẩn
1 Shikoni të gjitha dokumentet Klasa 8: këtu

Shikoni të gjitha dokumentet Klasa 8: këtu

Shihni gjithashtu librat e referencës përkatëse:

 • Zgjidhja e Fletores së matematikës së klasës së 8-të
 • Testi i matematikës së klasës së 8-të
 • Teksti mësimor i matematikës së klasës 8, vëllimi 1
 • Teksti mësimor i matematikës së klasës 8, vëllimi 2
 • Libër për mësuesin e matematikës së klasës 8, vëllimi 1
 • Fletorja e matematikës së klasës 8 Vëllimi 2

Libri 8 për zgjidhjen e problemeve matematikore Mësimi 8: Zbritja e thyesave algjebrike ju ndihmon të zgjidhni ushtrimet në tekstet e matematikës, studimi i mirë në matematikën 8 do t’ju ndihmojë të praktikoni arsyetimin logjik dhe logjik, duke formuar aftësinë tuaj për të vepruar. Zbatoni mbaresat matematikore për jetën dhe lëndët e tjera:

Përgjigjuni pyetjeve matematikore 8 Vëllimi 1 Mësimi 6 faqe 48: Bëni shtesën: Për të dalë mirë në Math 8 | Zgjidhja e problemit të matematikës në klasën e 8-të 8 Takoni 1 Mësimi 6 Page 48 1

Përgjigja

Për të dalë mirë në Math 8 | Zgjidhja e problemit të matematikës në klasën e 8-të 8 Takoni 1 Mësimi 6 Page 48 2

Përgjigjuni pyetjes së matematikës 8 Vëllimi 1 Mësimi 6 faqe 49: Gjeni thyesën e kundërt të Për të dalë mirë në Math 8 | Zgjidhja e problemave të matematikës në klasën e 8-të 8 Takoni 1 Mësimi 6 Page 49 1

Përgjigja

Pjesa e kundërt e Për të dalë mirë në Math 8 | Zgjidhja e problemit të matematikës në klasën e 8-të 8 Takoni 1 Mësimi 6 Page 49 2

Përgjigjuni pyetjes së matematikës 8 Vëllimi 1 Mësimi 6 faqe 49: Zbrit thyesat Për të dalë mirë në Math 8 | Zgjidhja e problemit të matematikës në klasën e 8-të 8 Takoni 1 Mësimi 6 Page 49 3

Përgjigja

Përgjigjuni pyetjes së matematikës 8 Vëllimi 1 Mësimi 6 faqe 49: Kryeni llogaritjen Për të dalë mirë në Math 8 | Zgjidhja e problemit të matematikës në klasën e 8-të 8 Takoni 1 Mësimi 6 Page 49 5

Përgjigja

Për të dalë mirë në Math 8 | Zgjidhja e problemit të matematikës në klasën e 8-të 8 Takoni 1 Mësimi 6 Page 49 6

Mësimi 28 (faqe 49 i Tekstit të 8-të të Matematikës, Vëllimi 1): Sipas rregullit të ndryshimit të shenjës, ne kemi Zgjidhja 28 faqe 49 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 28 Page 49 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 2

Zgjidhja 28 faqe 49 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 28 Page 49 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 5

Prandaj edhe ne kemi Zgjidhja 28 faqe 49 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 28 Page 49 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 3

Për shembull, fraksioni i kundërt i Zgjidhja 28 faqe 49 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 28 Page 49 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 4

Duke zbatuar këtë, plotësoni vendet bosh me thyesat përkatëse:

Përgjigja:

Thyesat që duhet të plotësohen janë:

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Mësimi 29 (faqe 50 e Teksti mësimor i matematikës së klasës së 8-të, vëllimi 1): Zbrisni thyesat e mëposhtme:

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 5

Përgjigja:

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidh ushtrimin e matematikës 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prek 1 6

(Plus thyesën reciproke)

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 7

(Shto dy thyesa me emërues të njëjtë)

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 8

(Shto dy thyesa me emërues të njëjtë)

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidh ushtrimet e matematikës 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Trokit 1 10

(Plus thyesën reciproke)

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 11

(Shto dy thyesa me emërues të njëjtë)

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 12

(Thjeshtoni faktorin e përbashkët 2x – 3)

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Takoni 1 13

(Plus thyesën reciproke)

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 14

(Shto dy thyesa me emërues të njëjtë)

Zgjidhja 29 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidh ushtrime matematike 8 Bai 29 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Trokit 1 15

(Thjeshtoni faktorin e përbashkët 5x – 2)

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Mësimi 30 (faqe 50 e Teksti mësimor i matematikës së klasës së 8-të, vëllimi 1): Bëni llogaritjet e mëposhtme:

Zgjidhja e problemave 30 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 30 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 2

Përgjigja:

Zgjidhja e problemave 30 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 30 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 3

Zgjidhja e problemave 30 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 30 Page 50 Fletët e matematikës 8 Prekni 1 4

Zgjidhja e problemave 30 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 30 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 5

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Mësimi 31 (faqe 50 e Teksti mësimor i matematikës së klasës së 8-të, vëllimi 1): Vërtetoni se secili nga dallimet e mëposhtme është i barabartë me një thyesë numëruesi i së cilës është 1:

Zgjidhja 31 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 31 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 2

Përgjigja:

Zgjidhja 31 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 31 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 3

Pra, rezultati i zbritjes është një thyesë, numëruesi i së cilës është 1.

Zgjidhja 31 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 31 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 4

(Thjeshtoni faktorin e përbashkët y – x)

Pra, rezultati i zbritjes është një thyesë, numëruesi i së cilës është 1.

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Mësimi 32 (faqe 50 e Teksti mësimor i matematikës së klasës së 8-të, vëllimi 1): Kuiz. Më lejoni të llogaris shpejt shumën e mëposhtme:

Zgjidhja 32 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 32 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 2

Përgjigja:

Zgjidhja 32 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 32 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 3

Zgjidhja 32 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 32 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 4

Zgjidhja 32 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 32 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 5

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Mësimi 33 (faqe 50 e Teksti mësimor i matematikës së klasës së 8-të, vëllimi 1): Bëni llogaritjet e mëposhtme:

Zgjidhja 33 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidh ushtrimin e matematikës 8 Bai 33 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Trokit 1 1

Përgjigja:

Zgjidhja 33 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidh ushtrimin e matematikës 8 Bai 33 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Trokit 1 2

Zgjidhja 33 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 33 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 3

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Mësimi 34 (faqe 50 e Teksti mësimor i matematikës së klasës së 8-të, vëllimi 1): Përdorni rregullin e ndryshimit të shenjave dhe më pas kryeni llogaritjet:

Zgjidhja 34 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidh ushtrimet e matematikës 8 Bai 34 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Trokit 1 2

Përgjigja:

Zgjidhja 34 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 34 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 3

Zgjidhja 34 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 34 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 4

Zgjidhja 34 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 34 Page 50 Fletët e punës matematikore 8 Prekni 1 5

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Mësimi 35 (faqe 50 e Teksti mësimor i matematikës së klasës së 8-të, vëllimi 1): Bëni llogaritjet:

Zgjidhja 35 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve të matematikës 8 Bai 35 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 2

Përgjigja:

Zgjidhja 35 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve të matematikës 8 Bai 35 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 3

(Redukto në MTC = (x – 3) (x + 3))

Zgjidhja 35 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve të matematikës 8 Bai 35 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 4

Zgjidhja 35 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve të matematikës 8 Bai 35 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 5

(Plus thyesën e kundërt dhe zbatoni rregullin e ndryshimit të shenjës)

Zgjidhja 35 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve të matematikës 8 Bai 35 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 6

(Redukto në MTC = (x + 1)(x – 1)2)

Zgjidhja 35 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidh ushtrime matematike 8 Bai 35 Page 50 Libër mësimi i matematikës 8 Prek 1 7

(Ndan 4x = x + 3x për të faktorizuar)

Zgjidhja 35 faqe 50 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve të matematikës 8 Bai 35 Page 50 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 8

(Thjeshtoni faktorin e përbashkët x + 1)

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Mësimi 36 (faqe 51 i Teksti mësimor i matematikës 8, vëllimi 1): Një kompani veshjesh duhet të prodhojë 10,000 copë në x ditë. Kur mbaroi, jo vetëm që përfundoi një ditë më herët, por bëri edhe 80 produkte të tjera.

a) Le të përfaqësojmë x:

– Numri i produkteve që do të prodhohen në një ditë të planifikuar.

– Numri aktual i produkteve të prodhuara në një ditë.

– Numri i produkteve të punuara jashtë orarit në ditë.

b) Llogaritni numrin e produkteve të punuara jashtë orarit në një ditë me x = 25.

Përgjigja:

a) + Numri i produkteve që do të prodhohen në 1 ditë siç është planifikuar është:

Zgjidhja 36 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 36 Page 51 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 3

+ Numri i produkteve të bëra në realitet: 10080 produkte

Numri aktual i ditëve të punës: x – 1 (ditë)

⇒ Numri aktual i produkteve të bëra në 1 ditë është:

Zgjidhja 36 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 36 Page 51 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 4

+ Numri i produkteve të punuara jashtë orarit në 1 ditë është:

Zgjidhja 36 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 36 Page 51 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 5

b) Me x = 25, numri i produkteve jashtë orarit të punuar në një ditë është i barabartë me:

Zgjidhja 36 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 36 Page 51 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 6 = 420 – 400 = 20 (produkt)

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Mësimi 37 (faqe 51 i Tekstit të 8-të të Matematikës, Vëllimi 1): Kuiz. Për thyesat

Zgjidhja 37 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 37 Page 51 Fletët e punës së matematikës 8 Trokitni lehtë mbi 1

A mund të gjeni një thyesë që kur të zbritet thyesa e dhënë nga thyesa e kërkuar, të fitohet një thyesë që është e barabartë me thyesën e kundërt të thyesës së dhënë.

Përgjigja:

Thirrni thyesën që kërkoni A.

Zbrisni thyesën e dhënë nga thyesa e dhënë për të marrë: Zgjidhja 37 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve të matematikës 8 Bai 37 Page 51 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 1

Pjesa e kundërt e thyesës së dhënë është: Zgjidhja 37 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimit të matematikës 8 Bai 37 Page 51 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 2

Sipas temës kemi: Zgjidhja 37 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve të matematikës 8 Bai 37 Page 51 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 3

Shtoni të dyja anët me Zgjidhja 37 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidhja e ushtrimeve matematikore 8 Bai 37 Page 51 Fletët e punës së matematikës 8 Prekni 1 4 Ne kemi :

Zgjidhja 37 faqe 51 Matematika 8 Vëllimi 1 | Zgjidh ushtrimin e matematikës 8 Bai 37 Page 51 Fletët e matematikës 8 Prek 1 5

Zgjidhje të tjera të matematikës 8 Mësimi 6

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *