Phiên mã và dịch mã

Rate this post

2.1.1. Cấu trúc và chức năng của các loại RNA khác nhau

Các loại RNA Cấu trúc Chức năng mRNA Bao gồm một chuỗi polynucleotide đơn, tuyến tính. Đầu 5′ có trình tự nucleotide cụ thể (chưa được dịch mã) gần codon khởi đầu để ribosome nhận biết và liên kết. Chất mang thông tin di truyền, chuỗi polypeptide cấu trúc, tRNA sợi đơn 3 thùy, thùy giữa mang anticodon. Đầu 3′ mang aa Vận chuyển axit amin đến ribôxôm để tham gia dịch mã ARN Là polynucleotide mạch đơn hoặc cuộn xoắn như tARN Là thành phần cấu trúc của ribôxôm

2.1.2. Cơ chế phiên mã

– Khái niệm phiên mã: Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn của ADN

– Đối tượng xảy ra phiên mã: Vi rút có vật chất di truyền là ADN mạch kép, vi khuẩn và sinh vật nhân thực

– Nơi diễn ra phiên mã: Phiên mã diễn ra trong nhân tế bào, ở kì trung gian giữa các lần phân bào, khi các nhiễm sắc thể phân li.

– Diễn biến của quá trình phiên mã

quá trình phiên mã

+ Bước 1​Khai thác DNA: RNA polymerase liên kết với vùng khởi động để giải phóng gen để lộ khuôn mẫu 3′-5′

+ Bước 3: Giai đoạn kết thúc: Enzim ARN pôlimeraza gặp tín hiệu kết thúc, quá trình phiên mã dừng lại, phân tử mARN mới được tổng hợp được giải phóng.

ghi chú

Ở tế bào nhân sơ, mARN được phiên mã được sử dụng trực tiếp làm khuôn để tổng hợp protein

Ở tế bào nhân thực, mARN sơ cấp được cắt bỏ đoạn intron và các đoạn exon được nối với nhau để tạo nên mARN trưởng thành.

2.2.1. Khái niệm dịch thuật

Dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit để tạo thành prôtêin

2.2.2. Cơ chế dịch

– Kích hoạt axit amin

+ Nhờ các enzym đặc hiệu và năng lượng ATP, aa được hoạt hóa và liên kết với tRNA tương ứng để tạo thành phức hợp aa-tRNA.

+ Đề án: dịch

,

– Bước 1. Khởi đầu

+ Đầu tiên, tiểu đơn vị nhỏ của ribosome tiếp xúc với mARN tại một vị trí AUG cụ thể.

+ aa-tARN mang aa mở đầu methionin (ở sinh vật nhân thực), hoặc Foocmin mêtiônin (ở sinh vật nhân sơ) đi vào mARN bằng cách bổ sung cho codon khởi đầu NTBS (AU, GX)

Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm liên kết với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh

– Bước 2. Kéo dài chuỗi polipeptit

+ Tiếp theo, aa1-tARN được gắn vào vị trí liền kề, bộ ba của nó cũng khớp với nhóm thứ 3 của axit amin thứ nhất trong mARN theo NTBS.

+ Enzim xúc tác tạo liên kết peptit giữa axit amin mở đầu với aa1 (Met-aa1). Riboxom bị thay thế bởi một bộ ba và tRNA được giải phóng khỏi ribosome.

– Bước 3. Kết thúc

+ Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc (UAA, UAG, UGA) thì quá trình dịch mã dừng lại.

Riboxom tách khỏi mARN giải phóng chuỗi polipeptit

+ Aa ban đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit để tạo ra Pr có chiều dài đầy đủ

Cơ chế di truyền phân tử

Sơ đồ cơ chế phân tử di truyền phân tử

Bản đồ tư duy của quá trình sao chép

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phiên mã và dịch mã , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *