Quy định về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Rate this post

Quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Khái niệm hàng hóa nhóm 2, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn liên quan mật thiết đến các quy định về quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Có một số mặt hàng nhập khẩu sẽ phải qua thủ tục kiểm tra chất lượng trong quá trình thông quan, một số mặt hàng sẽ phải kiểm tra chất lượng sau thông quan.

Vậy hãy cùng tìm hiểu Quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trong bài viết này nhé.

I. Danh mục quy định chung: kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

 • Luật 05/2007/QH12 21/11/2007 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
 • Nghị định 108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Quản lý chất thải
 • Nghị định 116/2017/NĐ-CP 17/10/2017 Điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, bảo hành, bảo dưỡng xe
 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
 • Nghị định 39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn dạng nước
 • Nghị định 40/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng
 • Quyết định 36/2010/QĐ-TTg 15/04/2010 Về việc công bố quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng
 • Thông tư LT 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN 30/06/2016 Phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu

II. Danh mục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:

 • Quyết định 3810/QĐ-BKHCN(2019): Công bố Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Khoa học và Công nghệ (kèm mã HS)
 • Thông tư 01/2009/TT-BKHCN 20/03/2009: Công bố Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Thông tư 07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017: Sửa đổi, hoàn thiện Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
 • Thông tư 27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 • Công văn 4557/BNN-TY(2018) 14/06/2018: Đưa thuốc thú y, nguyên liệu nhập khẩu về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng
 • Công văn 836/BVTV-KH(2018) 30/03/2018: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu
 • Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB(2018) 23/08/2018: Quy định chỉ định kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu trước thông quan
 • Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT 28/05/2017: Sửa đổi, hoàn thiện một số quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT 11/10/2017: Hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý cấp nước
 • Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014: Sửa đổi, hoàn thiện Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý loài thủy sản
 • Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016: Quy định quản lý thuốc thú y
 • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT 06/08/2015: Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
 • Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT 22/05/2013: Quản lý loài thủy sản
 • Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
 • Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017: Công bố Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Bộ Giao thông vận tải:

 • Công văn 5662/BGTVT-KHCN(2018) ngày 30/05/2018: V/v kiểm tra chất lượng xe nâng hàng nhập khẩu
 • Thông tư 03/2018/TT-BGTVT 10/01/2018: Kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu
 • Thông tư 29/2018/TT-BGTVT 14/05/2018: Kiểm soát chất lượng phương tiện giao thông đường sắt
 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT 15/04/2011: Kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhập khẩu
 • Thông tư 41/2013/TT-BGTVT 05/11/2013: Kiểm tra chất lượng xe đạp điện
 • Thông tư 41/2018/TT-BGTVT 30/07/2018: Công bố danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Giao thông vận tải (có mã HS)
 • Thông tư 42/2018/TT-BGTVT 30/07/2018: Thay đổi một số điều trong Thông tư về lĩnh vực đăng kiểm.
 • Thông tư 44/2012/TT-BGTVT 23/10/2012: Kiểm tra chất lượng mô tô, xe máy và xe mô tô nhập khẩu
 • Thông tư 86/2014/TT-BGTVT 31/12/2014: Kiểm tra chất lượng, tình trạng xe chở người 4 bánh trong phạm vi
 • Thông tư 89/2015/TT-BGTVT 31/12/2015: Kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng
 • Văn bản 02/VBHN-BGTVT(2015) 02/02/2015: Hợp nhất Thông tư kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhập khẩu
 • Văn bản 06/VBHN-BGTVT(2016) ngày 30/08/2016: Hợp nhất Thông tư kiểm tra chất lượng xe đạp điện

4. Bộ Công Thương:

 • Công văn 5662/BGTVT-KHCN(2018) ngày 30 tháng 05 năm 2018 V/v kiểm tra chất lượng xe nâng hàng nhập khẩu
 • Quyết định 4755/QĐ-BCT(2017) 21/12/2017 Danh mục hàng hóa phải kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm trước khi thông quan của Bộ Công Thương
 • Thông tư 06/2008/TT-BCT 19/05/2008 Quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp
 • Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định kinh doanh xăng dầu, ô tô, than, gạo và khoáng sản
 • Thông tư 29/2016/TT-BCT 13/12/2016 Sửa đổi, hoàn thiện Thông tư 41/2015/TT-BCT về Danh mục hàng hóa nhóm 2
 • Thông tư 33/2017/TT-BCT 28/12/2017 Sửa đổi, hoàn thiện mã số HS Danh mục hàng hóa nhóm 2 tại Thông tư 29/2016/TT-BCT
 • Thông tư 41/2015/TT-BCT 24/11/2015 V/v Công bố Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương
 • Thông tư 48/2011/TT-BCT 30/12/2011 Quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2
 • Văn bản 13/VBHN-BCT(2018) ngày 22 tháng 02 năm 2018 về việc hợp nhất Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương
 • Văn bản 22/VBHN-BCT(2018) 01/10/2018 Kiện toàn Thông tư quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương

5. Bộ Y tế:

 • Thông tư 11/2018/TT-BYT 04/05/2018 Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Thông tư 13/2018/TT-BYT 15/05/2018 Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
 • Thông tư 31/2017/TT-BYT 25/07/2017 Công bố Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Y tế

6. Bộ Công an:

 • Luật 40/2013/QH13 22/11/2013 Sửa đổi, bổ sung Luật phòng cháy và chữa cháy
 • Nghị định 79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Đầu tư Luật phòng cháy và chữa cháy
 • Thông tư 14/TT-BCA (2012) 20/03/2012 Công bố Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công an

7. Bộ Thông tin và Truyền thông:

 • Công văn 2305/BTTTT-CVT(2018) 17/07/2018 Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Công văn 2765/BTTTT-CVT(2018) 21/08/2018 Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư 04/2018/TT-BTTTT 05/08/2018 Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bài viết trên đã giới thiệu đầy đủ các quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhóm 2 của các Bộ.

Hi vọng doanh nghiệp đã tổng hợp được những thông tin phù hợp cho lô hàng của mình.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀNG

Đăng ký kinh doanh và địa chỉ trụ sở tại Hà Nội : Tầng 3, B17/D21 KĐTM Cầu Giấy (Số 7, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu), P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Vietphone Office, 64 Võ Thị Sáu Yên Thế, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Địa chỉ VP tại Móng Cái: Số nhà 85, Đường 5/8, Phường Kalong, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Điện thoại: +84. 243 200 8555 Trang web: www.goldtrans.com.vn | dichvuhaiquan.com.vn Email: [email protected]

Đường dây điện thoại: Mr. Đức 0969961312 – Mr. Hà 0985774289

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quy định về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *