SBT Hóa học 10 trang 28 | Kết nối tri thức

Rate this post

Với phần Giải SBT Hóa học 10 trang 28 bài 10: Quy tắc bát tử Sách bài tập Hóa học lớp 10 hay và chi tiết nhất sẽ giúp các em học sinh giải các bài tập trong SBT Hóa học 10 trang 28 một cách dễ dàng.

SBT Hóa học 10 trang 28

Bài 10.1 trang 28 SBT Hóa học 10: Liên kết hóa học là

A. sự kết hợp của các hạt cơ bản để tạo thành nguyên tử bền vững.

B. kết hợp các nguyên tử để tạo thành phân tử hoặc tinh thể bền vững hơn.

C. kết hợp các phân tử để tạo thành chất bền vững.

D. kết hợp các chất để tạo thành vật bền vững.

Dựa vào định nghĩa liên kết hóa học: liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn.

Câu trả lời:

– Đáp án: MANG LẠI

Bài 10.2 trang 28 Hóa học 10: Theo quy tắc bát tử, khi hình thành liên kết hóa học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc dùng chung electron để đạt được cấu hình electron bền vững như

A. các kim loại kiềm kế cận nhau.

B. các kim loại kiềm thổ kế cận nhau.

C. nguyên tử halogen ở gần.

D. ở gần nguyên tử khí hiếm.

Dựa trên

– Quy tắc bát tử: Trong quá trình hình thành liên kết hóa học, nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ ngoài cùng với 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất (hoặc 2 electron với khí hiếm Heli).

Câu trả lời:

– Đáp án: DỄ

Bài 10.3 trang 28 Hóa học 10: Khi liên kết hóa học được hình thành, nguyên tử nào sau đây có xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron bền theo quy tắc bát tử?

A. (Z = 12).

B. (Z = 9).

C. (Z=11).

Bước 1: Tìm nguyên tử của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

– Bước 2: Tìm khí hiếm gần nguyên tố đó nhất

+ Nếu khí hiếm đứng đối diện với nguyên tử của nguyên tố trong câu hỏi => cho (trừ) số lượng electron = sự khác biệt về vị trí giữa hai nguyên tố

+ Nếu khí hiếm đứng sau nguyên tử của nguyên tố đang xét => nhận (cộng) số electron = hiệu số vị trí giữa 2 nguyên tố

Câu trả lời:

– Bước 1: Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

NHÓM

Xe đạp

II

IIIA

Đúng

ford

THÔNG QUA

VIIA

VIIIA

Đầu tiên

2

Z=9

z=10

3

z=11

z=12

4

5

6

– Bước 2:

Nguyên tố này có xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron ổn định

+ Khí hiếm đứng cạnh 4 nguyên tố trong bài toán đã cho là Z=10

=> Nguyên tử này sẽ ở ô số 10 + 2 = 12

=> Đáp án: A

Bài 10.4 trang 28 Hóa học 10: Công thức cấu tạo nào sau đây không có đủ electron theo quy tắc bát tử?

Phương pháp giải:

Dựa trên

– Quy tắc bát tử: Trong quá trình hình thành liên kết hóa học, nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ ngoài cùng với 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất (hoặc 2 electron với khí hiếm Heli).

Câu trả lời:

– Đáp án: B vì lớp ngoài cùng của nguyên tử B chỉ có 6 electron

Bài 10.5 trang 28 Hóa học 10: Trong công thức CS2, tổng số cặp electron lớp ngoài cùng chưa liên kết của C và S là

A.2.

B.3.

C.4.

D.5.

Phương pháp giải:

Dựa trên

– Quy tắc bát tử: Trong quá trình hình thành liên kết hóa học, nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ ngoài cùng với 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất (hoặc 2 electron với khí hiếm Heli).

– Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Viết cấu hình electron của nguyên tử

+ Bước 2: Xác định số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

+ Bước 3: Viết công thức hình thành liên kết trong phân tử

+ Bước 4: Xác định tổng số cặp electron lớp ngoài cùng của C và S không tham gia liên kết

Câu trả lời:

ảnh chụp màn hình 42 1665644152

=> Đáp án C

Bài 10.6 trang 28 Hóa học 10: Phân tử nào sau đây có tất cả các nguyên tử ở cấu hình electron bão hòa theo quy tắc bát tử?

A. BeH2.

B. AlCl3.

C.PCl5.

D. SiF4

Phương pháp giải:

Dựa trên

– Quy tắc bát tử: Trong quá trình hình thành liên kết hóa học, nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ ngoài cùng với 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất (hoặc 2 electron với khí hiếm Heli).

– Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Viết cấu hình electron của nguyên tử

+ Bước 2: Xác định số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

+ Bước 3: Viết công thức hình thành liên kết trong phân tử

+ Bước 4: Xác định nguyên tử trong phân tử loại trừ bằng quy tắc bát tử

Câu trả lời:

ảnh chụp màn hình 44 1665644275

=> Đáp án: DỄ

Bài 10.7 trang 28 Hóa học 10: Quy tắc bát tử không đúng với phân tử nào sau đây?

A. H2O.

B. NO2.

C. CO2.

D.Cl2.

Phương pháp giải:

Dựa trên

– Quy tắc bát tử: Trong quá trình hình thành liên kết hóa học, nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ ngoài cùng với 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất (hoặc 2 electron với khí hiếm Heli).

– Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Viết cấu hình electron của nguyên tử

+ Bước 2: Xác định số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

+ Bước 3: Viết công thức hình thành liên kết trong phân tử

+ Bước 4: Xác định nguyên tử trong phân tử loại trừ bằng quy tắc bát tử

Câu trả lời:

ảnh chụp màn hình 45 1665644438

=> Trả lời: KHÔNG

Xem thêm đáp án bài tập Hóa học lớp 10 Liên hệ kiến ​​thức với cuộc sống hoặc các chi tiết khác:

SBT Hóa học 10 trang 29…

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết SBT Hóa học 10 trang 28 | Kết nối tri thức , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *