Sinh học 9 Bài 50: Hệ sinh thái

Rate this post

Hệ sinh thái

Ví dụ:

Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới

 • Các thành phần phi sinh học có trong hệ sinh thái: đất, nước, nhiệt độ, v.v.
 • Các thành phần hữu cơ có trong một hệ sinh thái: động vật, thực vật, vi sinh vật, v.v.
 • Lá và cây thối rữa là thức ăn cho vi khuẩn, nấm…
 • Cây rừng là thức ăn, nơi ở của các loài động vật…
 • Động vật hoang dã có tác dụng đối với thực vật như: động vật ăn thực vật, giúp thụ phấn, phát tán và động vật chết là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
 • Nếu cháy rừng thì hầu hết các loại cây cỏ lớn nhỏ sẽ bị mất đi, nguồn thức ăn, nơi ở và khí hậu, môi trường sống bị thay đổi.
 • hệ sinh thái:
  • Bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã sinh vật (habitat).
  • Các sinh vật luôn tương tác với nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường trong một thể thống nhất tương đối bền vững.
 • Hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm:
  • Thành phần phi sinh vật: đất, đá, mùn hữu cơ…
  • Thành phần hữu cơ:
   • Nhà sản xuất: thực vật
   • Tiêu thụ: động vật ăn hoặc ký sinh thực vật, động vật ăn thịt hoặc động vật ký sinh
   • sinh vật phân hủy
 • Một số ví dụ về hệ sinh thái:

ví dụ về hệ sinh thái

Các sinh vật trong hệ sinh thái liên kết dinh dưỡng với nhau tạo thành chuỗi và lưới thức ăn.

Một. Chuỗi thức ăn là gì?

 • Chuỗi thức ăn là một dãy các sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau.
 • Mỗi loài trong chuỗi thức ăn là một mắt xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích thuận vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích ngược.
 • Ví dụ về chuỗi thức ăn

Chuỗi thức ăn

Các web đồ ăn

 • Sâu ăn lá tham gia vào chuỗi thức ăn sau:
  • Cây → sâu bướm → bọ ngựa (chuột, cầy)
  • Thực vật → sâu → bọ ngựa (chuột, cầy)
 • Dựa vào chuỗi thức ăn của sâu ăn lá có thể hình thành lưới thức ăn như sau:

lưới thức ăn 1

 • Nhận xét: trong tự nhiên, một loài sinh vật không chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
 • Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn.
 • Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm 3 thành phần:
  • sinh vật sản xuất
  • Tổ chức tiêu dùng
  • sinh vật phân hủy
 • Vai trò của các sinh vật trong lưới thức ăn
  • Sinh vật sản xuất: tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (thực vật, tảo…)
  • Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn hoặc ký sinh thực vật, động vật ăn hoặc ký sinh Động vật: sử dụng chất hữu cơ
  • Sinh vật phân hủy: bao gồm các loại vi khuẩn, nấm… có tác dụng phân hủy các chất hữu cơ (xác động vật, thực vật…) thành các chất vô cơ.
 • Có sự tuần hoàn của vật chất với năng lượng trong hệ sinh thái.

Hệ sinh thái 2

* Ghi chú: Có 2 loại chuỗi thức ăn

 • Bắt đầu với một nhà sản xuất

Ví dụ: cỏ – sâu – sâu chim – cầy – đại bàng – vi khuẩn

 • Nó bắt đầu với một sinh vật đang phân hủy
 • Mùn hữu cơ – trùn quế – gà – quạ – vi khuẩn

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Sinh học 9 Bài 50: Hệ sinh thái , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *