Sinh trưởng ở thực vật

Rate this post

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 34 (có đáp án): Sinh trưởng ở thực vật

Bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 bài 34: Sinh trưởng ở thực vật có đáp án và các câu hỏi trắc nghiệm các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra trắc nghiệm. Củng cố kiến ​​thức để bài thi trắc nghiệm Sinh 11 đạt điểm cao.

Câu hỏi 1.Quan sát mặt cắt ngang thân, sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong là

A. Lớp bần → lớp bần → mạch rây thứ cấp → mô phân sinh bên → gỗ xà phòng → lõi gỗ

B. Tầng bần → lớp bần → sàng sơ cấp → mạch gỗ → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp

C. Tầng bần → lớp bần → mạch sơ cấp → mạch thứ cấp → mạch gỗ → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp

D. Lớp bần → bần → mạch rây sơ cấp → mạch gỗ → gỗ thứ sinh → lõi gỗ

Câu 2. Một tính năng bị thiếu trong tăng trưởng sơ cấp là

B. hoạt động của người nghèo được phát triển

C. xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. hoạt động của mô phân sinh ngọn

Câu 3. Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh kẽ là

A. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm

B. Mô phân sinh bên có ở thân một lá mầm, còn mô phân sinh liên lá mầm có ở thân hai lá mầm.

C. Mô phân sinh bên có ở cây hai lá mầm, còn ở cây một lá mầm có mô phân sinh bên.

D. mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở cây hai lá mầm

mẹo dễ dàng

THÂN HÌNH

chồi nách

⦁ bóng nụ

hoa

lá cây

Mô phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) và (3)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5. Ở cây hai lá mầm, kể từ ngọn đến gốc, các loại mô phân sinh xếp theo thứ tự:

A. Mô phân sinh ngọn → Mô phân sinh bên → Mô phân sinh ngọn gốc

B. Mô phân sinh ngọn → Mô phân sinh ngọn → Mô phân sinh bên

C. mô phân sinh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh bên

D. mô phân sinh bên → mô phân sinh ngọn → mô phân sinh ngọn rễ

Câu 6. Hãy xem xét các tính năng sau:

⦁ tăng kích thước ngang của cây

Nó được tìm thấy chủ yếu ở thực vật một lá mầm và giới hạn ở thực vật hai lá mầm

hoạt động của lớp mạch máu phát triển

⦁ hoạt động của lớp sừng (vỏ) phát triển.

⦁ chỉ làm tăng chiều dài của dây

Các tính năng trên không có trong tăng trưởng thứ cấp

A. (1) và (4) B. (2) và (5)

C. (1), (3) và (5) D. (2), (3) và (5)

Câu 7. Đưa ra các nhận xét sau:

⦁ sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dày (đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh bên (tầng phát sinh), trong khi sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh đỉnh của mô rễ phân chia để hình thành

⦁ Sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dài của cây do hoạt động của các mô phân sinh ngọn (phytogenesis), trong khi sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dày của cây do các mô phân sinh ngọn và sự phân chia của các mô phân sinh ngọn của rễ tạo thành.

⦁ sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dày của cây do hoạt động của các mô phân sinh ngọn, trong khi sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do sự tách rời của mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ.

⦁ Sinh trưởng thứ cấp làm tăng độ dày của cây do hoạt động của các mô phân sinh ngọn, trong khi sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây bằng cách phân chia các mô phân sinh bên

⦁ Sinh trưởng sơ cấp trên thân non và sinh trưởng thứ cấp trên thân trưởng thành

⦁ Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở cây một lá mầm và mai, sinh trưởng thứ cấp chủ yếu xảy ra ở cây hai lá mầm.

Phát biểu đúng về sự khác nhau giữa sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp là

A. (2), (3) à (4) B. (1), (2) và (4)

C. (3), (4) và (6) D. (1), (5) và (6)

Câu 8. Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo chiều ngang của cây

A. do mô phân sinh bên của cây thân thảo sinh ra

B. do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra

C. do mô phân sinh bên của cây một lá mầm sinh ra

D. do mô phân sinh lóng của cây tạo ra

Câu 9. Chọn tiêu đề đúng cho bức tranh dưới đây:

Một. Lá non b. Mắt c. lớp thế hệ

d. Dài e. Mô phân sinh đỉnh

Đáp án đúng là

A. 1c, 2e, 3a, 4b, 5d B. 1c, 2a, 3e, 4b, 5d

C. 1e, 2c, 3a, 4b, 5d D. 1b, 2e, 3a, 4c, 5d

Câu 10. Xác định xem tiêu đề sau là đúng hay sai

1 – lõi gỗ

2 – mô phân sinh bên

3 – hạt gỗ

4 – mạch rây thứ cấp

5 – nghèo

6 – sàn nghèo

Phương án trả lời đúng là:

A. 1D, 2S, 3S, 4D, 5D, 6S

B. 1D, 2S, 3S, 4D, 5S, 6S

C. 1D, 2S, 3S, 4D, 5S, 6 ĐỎ

D. 1D, 2S, 3D, 4D, 5S, 6S

Câu 11: Ở cây hai lá mầm, kể từ ngọn đến gốc, các loại mô phân sinh theo thứ tự là:

A. Mô phân sinh ngọn → Mô phân sinh bên → Mô phân sinh ngọn gốc

B. Mô phân sinh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh lóng → mô phân sinh ngọn rễ

C. mô phân sinh ngọn → mô phân sinh ngọn rễ

D. Mô phân sinh ngọn → Mô phân sinh ngọn → Mô phân sinh bên

Câu 12: Thứ tự các loại mô phân sinh từ ngọn đến gốc của cây hai lá mầm là:

A. Mô phân sinh ngọn → Mô phân sinh bên → Mô phân sinh ngọn gốc

B. Mô phân sinh ngọn → Mô phân sinh ngọn → Mô phân sinh bên

C. mô phân sinh ngọn → mô phân sinh ngọn → mô phân sinh bên

D. mô phân sinh bên → mô phân sinh ngọn → mô phân sinh ngọn rễ

Câu 13: Sinh trưởng sơ cấp là gì?

A. Là quá trình biến đổi về chất cấu tạo và chức năng sinh địa của tế bào làm cho cây ra hoa, kết trái, kết hạt.

B. Là quá trình tăng số lượng tế bào

C. Quá trình tăng khối lượng tế bào

D. Quá trình cây phân chia và lớn lên

Câu 14: Sinh trưởng chủ yếu của cây là:

A. Sự sinh trưởng về chiều dài của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

B. Tăng chiều cao cây do phân hóa mô phân sinh ngọn thân và rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

C. Tăng chiều dài cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh ngọn và đỉnh rễ chỉ có ở cây hai lá mầm.

D. Chiều dài cây tăng do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và rễ chỉ có ở cây một lá mầm.

Câu 15: Tính trạng nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

A. Làm tăng chiều cao của cây

B. Hoạt động của tầng lớp nghèo phát triển

C. Xảy ra ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm

D. Hoạt động của mô phân sinh ngọn

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án ôn thi THPT quốc gia khác:

  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 35: Hoocmôn ở thực vật
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 36: Sinh trưởng ở thực vật có hoa
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
  • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Và Phát Triển Của Động Vật (tiếp theo)

Ngân hàng đề thi lớp 11 tại Khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 11 có đáp án
  • Kho của đơn vị khác

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Sinh trưởng ở thực vật , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *