Soạn lịch sử 7 bài 4 Kết nối tri thức

Rate this post

Chúng ta cùng đọc tài liệu để trả lời câu hỏi Soạn văn truyện 7 Nối kết kiến ​​thức Bài 4: Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các bạn chuẩn bị bài tốt nhất trước khi đến lớp.

Soạn bài Lịch sử lớp 7 bài 4 Liên kết kiến ​​thức

Giải bài tập Lịch sử 7 bài 4 Liên hệ kiến ​​thức với cuộc sống một cách chi tiết:

lời nói đầu

Câu hỏi trang 24 SGK Lịch Sử và Địa Lý 7 Kết nối kiến ​​thức

Hình bên dưới là tàn tích của Tử Cấm Thành – một cung điện khổng lồ và là một trong những biểu tượng của Trung Quốc thời phong kiến. Từ giữa thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến ​​Trung Quốc tiếp tục phát triển như thế nào về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội?

Hồi đáp

– Chính trị:

+ Bộ máy nhà nước từng bước được củng cố, kiện toàn từ Trung ương đến địa phương.

+ Gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược.

– Phát triển kinh tế toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, thủ công và thương nghiệp.

– Đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực văn hóa.

học hỏi

1. Sự phát triển của lịch sử Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX

Câu hỏi trang 25 SGK Lịch Sử và Địa Lý 7 Kết nối kiến ​​thức

Từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX, lịch sử Trung Quốc trải qua những triều đại phong kiến ​​nào? Hãy thể hiện quá trình lịch sử đó theo trình tự thời gian theo ý của em.

Hồi đáp

Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 19, lịch sử Trung Quốc tiếp tục trải qua các triều đại phong kiến ​​như:

+ Nhà Đường (618 – 907)

+ Nhà Tống (960 – 1279)

+ Nhà Nguyễn (1271 – 1368)

+ Nhà Minh (1368 – 1644)

+ Nhà Thanh (1644-1911)

Hình minh họa

2. Trung Quốc dưới thời nhà Đường

Câu hỏi trang 25 SGK Lịch Sử và Địa Lý 7 Kết nối kiến ​​thức

Nêu những biểu hiện chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

Hồi đáp

+ Dưới Phố, bộ máy nhà nước được hoàn thiện. Lập khoa thi để chọn người đỗ đạt làm quan, cử người thân tín cai quản các địa phương.

+ Chính sách xâm lược mở rộng lãnh thổ như chinh phục Nội Mông, chinh phạt Tây Vực, Triều Tiên và củng cố bộ máy cai trị trong bộ máy thống trị An Nam (Việt Nam lúc bấy giờ),…

– Thuộc kinh tế:

+ Nông nghiệp: chính sách giảm thuế, chế độ quân điền. Kỹ thuật nông nghiệp mới được áp dụng nên nông nghiệp đã tiến một bước.

+ Thủ công nghiệp: luyện gang, đóng tàu, v.v. và các ngành nghề thủ công khác ngày càng phát triển với những xưởng sử dụng hàng chục lao động.

+ Thương mại: có quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á. Các tuyến giao thông truyền thống khác cho đến thời nhà Đường trở thành “Con đường tơ lụa”.

3. Sự phát triển kinh tế của nhà Minh và nhà Thanh

Câu 1 trang 27 SGK Lịch sử và Địa lý 7

Nêu những biểu hiện phi thường về sự phát triển kinh tế của các triều đại Minh – Thanh.

Hồi đáp

Những biểu hiện phi thường của sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh:

– Nông nghiệp:

+ Có những tiến bộ về kỹ thuật trồng.

+ Diện tích gieo trồng vượt xa lần trước, sản lượng lương thực tăng nhiều.

+ Tình trạng địa chủ bị thu hồi đất ngày càng gia tăng.

– Thủ công và thương nghiệp: trong các nghề dệt, làm giấy, đúc sứ đã xuất hiện các hình thức xưởng thủ công.

– Ngoại thương:

+ Đến thế kỷ XVII, có một số thương nhân châu Âu đến Trung Quốc buôn bán.

+ Từ thời nhà Thanh, do thực hiện chính sách đóng cửa biển, người châu Âu bị hạn chế vào Trung Quốc.

+ Kinh tế công thương nghiệp phát triển nhanh, kinh tế tự nhiên luôn chiếm địa vị chủ đạo, kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển.

Câu 2 trang 27 SGK Lịch Sử và Địa Lí 7 Nối kiến ​​thức

Thành tích nào bạn cho là sa sút nhất? Tại sao?

Hồi đáp

Thành tựu lớn nhất của sự phát triển kinh tế của các triều đại Minh – Thanh là sự phát triển mạnh mẽ của thương mại.

Trong hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh, thương mại phát triển mạnh mẽ và có dấu hiệu tách khỏi nông nghiệp. Giao thương giữa các nước được đẩy mạnh, cùng với sự xuất hiện của các đô thị phát triển mạnh như Bắc Kinh, Nam Kinh, v.v.

– “Con đường tơ lụa” vẫn được phát triển trong thời gian này. Sự phát triển của công thương nghiệp đã tạo điều kiện cho mầm mống tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng quy mô còn nhỏ và chưa đủ mạnh để tác động đến nền kinh tế – xã hội của Trung Quốc và Trung Quốc.

4. Những thành tựu chính của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ VI đến giữa thế kỷ XIX.

Câu 1 trang 28 SGK Lịch Sử và Địa Lí 7 Kết nối kiến ​​thức

Hãy giới thiệu những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.

Hồi đáp

Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX

– Hệ tư tưởng – tôn giáo:

Nho giáo: hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến ​​Trung Quốc.

+ Phật giáo: phát triển và rộng rãi nhất dưới thời Đường, nhiều chùa chiền, tượng Phật được xây dựng.

– Lịch sử và văn học:

+ Nhiều bộ sử lớn được biên soạn như Minh Sử, Thành Thực Sử, Tứ Khố Toàn Thư, v.v.

+ Nhiều nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. Thể thơ phổ biến nhất là thơ Đường luật.

+ Tiểu thuyết chương hồi: Thủy Hử (Thi Nại Am), Tam Quốc Diễn Nghĩa (La Quán Trung), Tây Du Ký (Ngô Thừa Ân), Mộng Hồng Lâu (Tào Tuyết Cần),…

– Kiến trúc, điêu khắc:

+ Nhiều cung điện cổ kính như Cố Cung, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành.

+ Nhiều bức tranh đạt đến đỉnh cao, tượng Phật tinh xảo, sống động như thật,…

– Công nghệ:

+ Bốn phát minh vĩ đại: thuốc súng, kỹ thuật in, la bàn và giấy.

+ Khoa học khác: 9 chương về thuật, đá, ngoại khoa, châm cứu trong y học.

Câu 2 trang 28 SGK Lịch Sử và Địa Lí 7 Nối kiến ​​thức

Em hãy nhận xét những thành tựu văn hóa của Trung Quốc.

Hồi đáp

Bình luận:

Kế thừa những di sản văn hóa cổ đại, thời trung đại, trên cơ sở những điều kiện kinh tế – xã hội mới và sự giao lưu văn học với nước ngoài, nhân dân Trung Quốc đã tạo nên những thành tựu văn hóa hết sức xuất sắc và độc đáo, trong đó nổi bật nhất là các mặt tư tưởng, văn học, lịch sử, nghệ thuật và một số lĩnh vực khoa học công nghệ.

Những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực đã đưa Trung Quốc trở thành một trung tâm văn minh quan trọng của Viễn Đông và thế giới.

Luyện tập – Vận dụng

Câu 1 trang 28 SGK Lịch Sử và Địa Lí 7 Kết nối kiến ​​thức

Tại sao nói nhà Đường là thời kỳ cực thịnh của chế độ phong kiến ​​Trung Quốc?

Hồi đáp

– Chính trị:

+ Chế độ quân chủ chuyên chế đạt đến đỉnh cao.

+ Đối ngoại: Tiến hành chiến tranh xâm chiếm, mở rộng lãnh thổ.

– Thuộc kinh tế:

+ Nông nghiệp: chính sách quân điền (lấy ruộng chia cho dân)

+ Công thương nghiệp: gốm sứ, tơ lụa, luyện kim.

– Thuộc văn hóa:

+ Thơ Đường để lại một khối lượng tác phẩm khá đồ sộ (khoảng 50.000 bài thơ), đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật thơ ca và có ảnh hưởng lớn đến văn học nhiều nước.

– Tôn giáo: Nho giáo và Phật giáo phát triển hài hòa

=> Lãnh thổ được mở rộng, đất nước giàu mạnh, phát triển.

Câu 2 trang 28 SGK Lịch Sử và Địa Lý 7 Liên kết kiến ​​thức

Nền kinh tế thời Minh, Thanh có gì mới so với thời Đường?

Hồi đáp

Nền kinh tế thời Minh – Thanh có điểm mới so với thời Đường:

– Đầu thế kỷ XVI, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Các thành phố Bắc Kinh và Nam Kinh không chỉ là trung tâm chính trị, mà còn là trung tâm kinh tế lớn.

– Từ thời Minh – Thanh, thương nghiệp phát triển mạnh và có dấu hiệu tách khỏi nông nghiệp.

Công thương nghiệp phát triển đã tạo điều kiện cho mầm mống tư bản chủ nghĩa nảy sinh ở Trung Quốc.

Câu 3 trang 28 SGK Lịch Sử và Địa Lý 7 Liên kết kiến ​​thức

Trong số những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 19, bạn ấn tượng với điều gì nhất? Tại sao?

Hồi đáp

Trong số những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 19, tôi rất ấn tượng về thành tựu thuốc súng.

Bởi vì thuốc súng ở Trung Quốc chỉ được sử dụng để sản xuất pháo hoa, nên ở phương Tây, họ đã biến nó thành một bộ phận của đại bác và súng trường – thứ đã giúp họ rất nhiều trong công cuộc chinh phục thuộc địa.

Câu 4 trang 28 SGK Lịch Sử và Địa Lí 7 Nối kết kiến ​​thức

Về lịch sử Việt Nam, tìm hiểu thêm và chia sẻ: Từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 19, các triều đại phong kiến ​​Trung Quốc nào xâm chiếm Việt Nam?

Hồi đáp

Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, các triều đại phong kiến ​​Trung Quốc nào xâm chiếm Việt Nam:

– Nhà Tống chinh phục Đại Cồ Việt năm 981.

– Nhà Tống đàn áp Đại Việt (1075-1077)

– Quân Mông-Nguyên chinh phục Đại Việt (1258-1288)

– Nhà Minh chinh phục Đại Ngu (1406-1407)

– Nhà Minh áp ách đô hộ nước ta (1407-1427).

– Nhà Thanh chinh phục Đại Việt (1789)

– BIỂU TƯỢNG PA-

Đây là nội dung đầy đủ Sơ lược lịch sử 7 bài 4 liên kết kiến ​​thức : Trung Quốc từ thế kỷ 7 đến giữa thế kỷ 19. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các bạn chuẩn bị bài tốt nhất trước khi đến lớp.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Soạn lịch sử 7 bài 4 Kết nối tri thức , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *