Soạn Sinh 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen đầy đủ nhất

Rate this post

Kết thúc bài học, các em nắm được những kiến ​​thức cơ bản về quá trình điều hòa hoạt động gen của tế bào nhân sơ. Từ đó, vận dụng lý thuyết đã học để trả lời các câu hỏi bài tập và giải thích các hiện tượng thực tế trong đời sống có liên quan đến bài học.

Lời giải các bài tập trong SGK Sinh học lớp 12 Bài 3

Bài 1 (trang 18 SGK Sinh học 12):

quy định gen là gì?

Câu trả lời:

Điều hòa hoạt động của gen là quá trình điều chỉnh lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào nhằm đảm bảo cho hoạt động của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như với sự phát triển bình thường của sinh vật.

Bài 2 (trang 18 SGK Sinh học 12):

Opera là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli

Trong DNA của vi khuẩn, các gen cấu trúc có liên quan với nhau về mặt chức năng thường được phân bố liên tục trong các nhóm có chung một cơ chế điều hòa gọi là operon.

Cấu trúc của operon Lac ở E.coli bao gồm:

Z, Y, A: Gen cấu trúc điều khiển quá trình tổng hợp enzim tham gia phân giải đường lactôzơ trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.

– O (operator): Vùng vận hành là một trình tự nucleotide cụ thể mà prôtêin ức chế có thể liên kết để ngăn cản quá trình phiên mã.

– P (promoter): Vùng khởi động, nơi ARN polymerase liên kết và bắt đầu phiên mã.

Một gen khác không thuộc operon nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của các gen của operon là gen điều hòa R.

Khi gen điều hòa R hoạt động tổng hợp prôtêin ức chế. Protein này có khả năng liên kết với vùng vận hành dẫn đến ức chế quá trình phiên mã.

Bài 3 (trang 18 SGK Sinh học 12):

Câu trả lời:

Cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac

Khi môi trường không có lactoza:

Gen điều hòa quy định quá trình tổng hợp prôtêin ức chế. Protein này liên kết với vùng vận hành, ngăn cản quá trình phiên mã, khiến các gen cấu trúc không hoạt động.

Khi môi trường chứa lactôzơ, một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế, làm thay đổi cấu trúc không gian ba chiều của nó, làm cho prôtêin ức chế không thể liên kết với vùng vận hành và do đó ARN polymeraza có thể liên kết với vùng khởi động để phiên mã. Các phân tử mARN của các gen cấu trúc Z, Y, A sau đó được dịch mã để tạo ra enzim phân giải lactôzơ. Khi lactôzơ bị phân giải hoàn toàn, prôtêin ức chế sẽ liên kết với vùng vận hành và quá trình phiên mã dừng lại.

Bài 4 (trang 18 SGK Sinh học 12):

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì?

c) Lưu giữ thông tin về sự điều hòa của enzim ARN polymeraza.

d) Vị trí gắn với protein điều hòa.

Câu trả lời:

Trả lời: b.

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Tổng quan về gen điều hòa

Điều hòa gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra.

Quy định gen xảy ra ở một số cấp độ:

Điều hòa phiên mã: Điều hòa lượng mARN được tổng hợp trong tế bào.

+ Điều hòa dịch mã: Điều hòa lượng prôtêin được tạo thành.

Biến đổi sau dịch mã: Biến đổi protein sau khi tổng hợp để thực hiện một chức năng cụ thể.

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ

1. Cấu trúc của operon lac

* Khái niệm về operon: Trong DNA của vi khuẩn, các gen liên quan đến chức năng thường phân bố thành một cụm, có chung một cơ chế điều hòa gọi là operon.

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen |  Lý thuyết Sinh học 12 đầy đủ và chi tiết nhất

* Operon Lac gồm 3 thành phần:

– Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): Quy định tổng hợp các enzim tham gia phân giải lactôzơ.

– Vùng vận hành (O): là nơi tương tác với prôtêin ức chế để ngăn cản quá trình phiên mã.

– vùng quảng bá (P): Đây là nơi ARN polymerase liên kết và bắt đầu phiên mã.

2. Cơ chế hoạt động của operon lac ở E.Coli.

Khi môi trường không chứa lactoza:

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen |  Lý thuyết Sinh học 12 đầy đủ và chi tiết nhất

Gen điều hòa (R) tổng hợp prôtêin ức chế.

Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành.

Các gen cấu trúc không hoạt động phiên mã.

Khi môi trường chứa lactoza:

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen |  Lý thuyết Sinh học 12 đầy đủ và chi tiết nhất

Phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm thay đổi cấu trúc của prôtêin.

+ Prôtêin ức chế không liên kết với vùng vận hành (bị bất hoạt), các gen Z, Y, A mARN được tổng hợp rồi dịch mã để tổng hợp enzim phân giải lactôzơ.

+ Khi đường lactôzơ bị phân giải hoàn toàn, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành, quá trình phiên mã dừng lại.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập SGK Sinh học lớp 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh và quý thầy cô nâng cao kiến ​​thức học tập.

►►BẤM VÀO NGAY trên nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải xuống Giải pháp Sinh học 12 bài 3: Điều hòa hoạt động của gen full file pdf hoàn toàn miễn phí!

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Soạn Sinh 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen đầy đủ nhất , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *