Soạn Sử 8 trang 69 – Giải bài tập Lịch sử 8

Rate this post

Truyện 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX giúp học sinh lớp 8 tổng hợp toàn bộ kiến ​​thức lý thuyết quan trọng, biết cách trả lời các câu hỏi SGK trang 67, 68, 69.

Giúp các em củng cố kiến ​​thức về cuộc Duy tân Minh Trị, cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản. Đồng thời, cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài 12 Tìm hiểu tiếng Nhật giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 cho học sinh của mình. Vì vậy, dưới đây là nội dung chi tiết của tài liệu Lịch Sử 8 Bài 12 trang 69, mời các bạn cùng tham khảo.

Lý thuyết Lịch Sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

I. Minh Trị Duy Tân

1. Tình hình kinh tế trước đổi mới

– Đầu thế kỉ XIX, chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản do Tướng quân đứng đầu đã gây ra sự khủng hoảng về sự suy yếu.

– * Nền kinh tế:

– Nông nghiệp lạc hậu, sưu thuế nặng nề, mất mùa đói kém thường xuyên.

– Công nghiệp: kinh tế hàng hoá phát triển, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều, kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.

* Chính trị: Xung đột nảy sinh giữa Thiên hoàng và Tướng quân.

– Giữa lúc Nhật Bản đang khủng hoảng và suy yếu, các nước tư bản Âu Mỹ tìm mọi cách thâm nhập.

 • Đi đầu là Mỹ dùng vũ lực buộc Nhật “mở cửa”, sau đó Anh, Pháp, Nga, Đức cũng đàn áp Tạp chí Hiệp ước bất bình đẳng.
 • Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, Nhật Bản phải lựa chọn một trong hai con đường: bảo thủ duy trì chế độ phong kiến ​​lạc hậu, hoặc cải cách.

2. Minh Trị Duy Tân

Tháng 1 năm 1868 Sogun bị lật đổ. Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) trở lại nắm quyền và thực hiện hàng loạt cải cách;

 • Về chính trị, Thiên hoàng tuyên bố hủy bỏ chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới và thực hiện bình đẳng và tự do.
 • Về kinh tế: xóa bỏ độc quyền ruộng đất phong kiến, thực hiện cải tạo tư bản chủ nghĩa.
 • Quân sự: Tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, tập trung vào đóng tàu, sản xuất vũ khí, đạn dược.
 • Giáo dục: chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật. Gửi học sinh giỏi sang Tây học.

* Tính chất – ý nghĩa:

Xem thêm:: Tổng hợp 11 phim siêu anh hùng mới hấp dẫn nhất của Nhật Bản – POPS

Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật Bản.

II. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

– Trong khoảng 30 năm cuối thế kỷ 19, quá trình tập trung hóa công thương nghiệp với ngân hàng đã dẫn đến sự ra đời của các công ty độc quyền.

 • Năm 1874 Nhật chiếm Đài Loan
 • Năm 1894-1895 chiến tranh với Trung Quốc
 • Chiến tranh 1904-1905 với Nga

– Kết luận: Nhật Bản đã trở thành một nước đế quốc

III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản

 • Công nhân Nhật Bản bị bóc lột nặng nề. Công nhân phải làm việc từ 12 đến 14 giờ một ngày với mức lương thấp.
 • Phong trào công nhân đã có những bước tiến mới: công đoàn ra đời, Cataiama Xen truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin ở Nhật Bản và thành lập Đảng Dân chủ Xã hội năm 1901.
 • Từ năm 1906, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ hơn. Phong trào võ trang của các tầng lớp nhân dân cũng được đẩy mạnh.

Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 bài 12

(trang 67 SGK Lịch sử 8)

– Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị.

Trả lời:

– Công cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự:

Về mặt kinh tế, chính phủ thực hiện nhiều cải cách như thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông. , cầu… phục vụ giao thông, thông tin liên lạc.

+ Về chính trị – xã hội: Chế độ chiếm hữu nô lệ bị xóa bỏ, tầng lớp quý tộc tư sản và đại tư sản lên cầm quyền, thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng hàm lượng khoa học kỹ thuật trong chương trình giáo dục, cử học sinh giỏi sang phương Tây học tập.

+ Về quân đội: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ nghĩa vụ quân sự. Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng…

Giải bài tập truyện 8 Bài 12 trang 69

Bài 1 (trang 69 SGK Lịch Sử 8)

Xem thêm:: Lý thuyết Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn hay và chi tiết

Câu trả lời gợi ý:

đề xuất 1

* Nội dung cải cách Minh Trị:

– Thuộc về chính trị:

 • Hoàng đế tuyên bố tiêu diệt Mạc phủ, thành lập chính phủ mới và thực hiện các quyền bình đẳng và tự do.
 • Tuyên bố Hiến pháp năm 1889.

– Thuộc kinh tế:

 • Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, xoá bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.
 • Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu đường, phục vụ giao thông, thông tin liên lạc.

– Về giáo dục:

 • Thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc.
 • Bằng cách tập trung vào nội dung khoa học và kỹ thuật trong chương trình giảng dạy…
 • Đưa học sinh giỏi du học Tây…

– Đối với quân đội:

 • Tổ chức đào tạo theo phong cách phương Tây.
 • Nghĩa vụ quân sự thay cho nghĩa vụ quân sự.
 • Tập trung đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí, đạn dược.

* Nghĩa:

– Giúp Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

– Đưa Nhật Bản phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Mẹo số 2

* Nội dung Cải cách Minh Trị

Tháng 1 năm 1868, sau khi lật đổ tướng quân Shogun và lên ngôi, nhận thấy tình trạng suy yếu của đất nước, Thiên hoàng Minh Trị đã bắt đầu một loạt cải cách tiến bộ lúc bấy giờ (cuộc cải cách này (còn gọi là Minh Trị Duy Tân) nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi chế độ phong kiến. lạc hậu và để phát triển hơn nữa nền kinh tế Nhật Bản.

Xem thêm:: Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Học Kỳ II (P1) – ConKec.com

Cuộc cải cách được thực hiện trên mọi lĩnh vực.

+ Về chính trị: sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị tuyên bố tiêu diệt chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng, tuyên bố tự do, đưa giai cấp quý tộc tư sản và đại tư sản lên cầm quyền. sự cho phép. Sau đó đến năm 1889, Thiên hoàng tuyên bố ban hành Hiến pháp mới (năm 1889), từ đây chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

Về kinh tế: Trong điều kiện thị trường buôn bán còn lạc hậu, để thống nhất thị trường, Thiên hoàng ra lệnh thống nhất tiền tệ để thống nhất thị trường, đẩy nhanh quá trình mua bán để ổn định và phát triển kinh tế. Hiểu được nhu cầu của người dân trong việc phát triển kinh tế, Hoàng đế đã cho phép mua bán ruộng đất, làm tăng sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

Tồn tại nhiều năm dưới chế độ phong kiến ​​khiến Nhật Bản lạc hậu cả về kinh tế lẫn cơ sở vật chất, nhận thấy cơ sở hạ tầng là nền tảng phát triển kinh tế Thiên hoàng đã tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng. hạ tầng, cầu đường, phục vụ giao thông, thông tin liên lạc, mở rộng thị trường mua bán phương tiện.

+ Về quân sự: là người tiến bộ, có học thức, tư tưởng tiến bộ từ phương tây, Hoàng đế đã tiến hành cải cách quân sự theo kiểu phương tây, đặc biệt là huấn luyện quân sự phương tây. Thay vì chế độ nghĩa vụ quân sự như thời phong kiến, Hoàng đế thực hiện chính sách nghĩa vụ quân sự, nghĩa là mọi công dân đủ điều kiện đều phải tham gia quân đội để rèn luyện. Ngoài ra, Nhật hoàng còn chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí, khí tài để phát triển quân sự.

+ Về giáo dục: để nâng cao dân trí sau một thời gian dài rơi vào chế độ phong kiến, lạc hậu, Thiên hoàng đã thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. Điều này đảm bảo rằng hầu hết mọi người đều được tiếp cận với các chương trình xóa mù chữ bắt buộc tối thiểu.

Nhận thấy phải coi trọng giáo dục, không chỉ việc thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc mà hoàng đế còn chú trọng đến chất lượng giáo dục, đặc biệt chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật trong chương trình giảng dạy. Hoàng hôn. Đặc biệt hơn, họ còn gửi những sinh viên giỏi sang du học phương Tây để học hỏi những kiến ​​thức sâu rộng hơn từ phương Tây để phục vụ cho đất nước của họ.

*Ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị:

Cuộc Duy tân năm 1868 của Thiên hoàng Minh Trị diễn ra vào thời điểm đất nước đang suy yếu bởi chế độ Mạc phủ, đứng trước nguy cơ bị các nước phương Tây đô hộ, khi Mạc phủ trước đó đã ký nhiều hiệp ước với các nước phương Tây. Nhờ công cuộc đổi mới này, Nhật Bản đã giữ vững được độc lập và chủ quyền quốc gia, đưa kinh tế, văn hóa và giáo dục của Nhật Bản phát triển vượt bậc; được thực hiện trong mọi lĩnh vực cải cách khác, cuộc đổi mới này đã mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản, vì nó thực chất là một cuộc cách mạng tư bản chủ nghĩa, và cuộc cải cách này đã dẫn đến việc tạo ra một Hiến pháp mới. Từ đây chủ nghĩa tư bản phát triển và sau này đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc.

Bài 2 (trang 69 SGK Lịch Sử 8)

Những sự kiện nào chứng tỏ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20, Nhật Bản trở thành nước đế quốc?

Xem thêm:: Lý thuyết Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn hay và chi tiết

Câu trả lời gợi ý:

– Đẩy mạnh công nghiệp hóa đòi hỏi phải tập trung vào sản xuất, thương mại và ngân hàng.

– Nhiều công ty độc quyền như Mitsubishi, Mitsubishi… giữ vai trò chủ yếu, bao trùm đời sống kinh tế, chính trị của Nhật Bản.

Đầu thế kỷ XX, Nhật Bản đẩy mạnh chính sách xâm chiếm và bành trướng thuộc địa.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Soạn Sử 8 trang 69 – Giải bài tập Lịch sử 8 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *