Soạn Sử 9 trang 141 – Giải bài tập Lịch sử 9

Rate this post

Truyện 9 Bài 28 giúp học sinh lớp 9 nắm vững kiến ​​thức về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam. Đồng thời, giải nhanh các bài tập trang 141 Lịch sử.

Kể chuyện 9 Bài 28 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh tham khảo, so sánh với những cách giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Truyện 9 Bài 28

I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH CHUNG ĐÔNG DƯƠNG

– Việt Nam nghiêm chỉnh thi hành các điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về ngừng bắn, tập kết quân, chuyển quân và chuyển vùng tiến tới tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thống nhất đất nước.

– Thực dân Pháp chỉ thi hành các điều khoản ngừng bắn, rút ​​quân, chuyển địa bàn – tức là rút toàn bộ quân đội ra khỏi miền Bắc sau thời hạn quy định là 300 ngày (đến ngày 22/5/1955) rồi rút quân của tất cả quân đội từ miền Bắc. Nam sau thời gian quy định 2 năm (5/1956). Nhưng Pháp đã không thực hiện các điều khoản còn lại, kể cả việc tổ chức hiệp thương về tổng tuyển cử ở cả hai miền Nam – Bắc Việt Nam.

– Chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam (do Mỹ thành lập và do Mỹ trực tiếp điều hành) ra sức phá hoại Hiệp định Genève. Thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam thành hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự ở Đông Nam Á.

II. CẢI CÁCH MIỀN BẮC KẾT THÚC CẢI CÁCH ĐẤT ĐAI

– Chúng ta đã phạm một số sai lầm trong cuộc cải cách ruộng đất. Những sai phạm đó đã được Đảng và Chính phủ phát hiện và chấn chỉnh ngay. Công việc khắc phục hậu quả được thực hiện trong suốt năm 1957.

III. MIỀN NAM CÔNG TÁC CHỐNG MỸ – DIỆM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN QUÂN LỰC CÁCH MẠNG, LIÊN KẾT “Đồng khởi” (1954 – 1960)

1. Cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)

– Tháng 8-1954, ở Sài Gòn – Chợ Lớn diễn ra “Diễn biến hoà bình”.

– Tháng 11/1954, Mỹ – Diệm tiến hành đàn áp, đàn áp nhưng phong trào vẫn tiếp tục phát triển, lan rộng ra các thành phố Huế, Đà Nẵng… và các vùng nông thôn. Phong trào đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các đảng phái và đồng bào các dân tộc tham gia.

– Từ 1958-1959, mục tiêu chuyển từ chính trị ôn hoà sang bạo động.

2. Phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)

– Lý do:

+ Đầu năm 1959, Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xác định con đường cách mạng ở miền Nam là: Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng chính trị của quần chúng, kết hợp với nhân dân là chủ yếu. lực lượng vũ trang. .

– Diễn biến:

+ Được nghị quyết của Đảng soi sáng, phong trào nổi dậy của quần chúng từ lẻ tẻ ở các địa phương: Bác Ái (02/02/1959), Trà Bồng (08/08/1959) ở Quảng Ngãi đã lan rộng ra khắp Nam Kỳ Cao Bằng. . phong trào cách mạng từ “Đồng Khởi” với tiêu biểu là cuộc nổi dậy ở Bến Tre (17-01-1960).

+ Từ Bến Tre, phong trào “Đồng khởi” như tức nước vỡ bờ lan rộng ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

– Nghĩa:

+ Phong trào “Đồng Khởi” đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay chính quyền của Quốc trưởng Ngô Đình Diệm.

+ Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế bảo toàn lực lượng sang thế tiến công.

+ Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời nhằm tập hợp quần chúng đấu tranh chống Mỹ – Ngụy.

– Từ ngày 5 đến 12-9-1960, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội.

– Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của từng miền:

+ Miền Bắc: cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Miền Nam: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

– Mục tiêu, nhiệm vụ chung của cách mạng hai miền: hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà và quan hệ giữa cách mạng hai miền.

– Đối với miền bắc:

+ Đại hội đề ra đường lối tổng quát của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ.

+ Xác định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1961-1965)

2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961-1965)

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất nhằm mục tiêu trước hết là xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

– Công nghiệp nặng: Xây dựng khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy điện Uông Bí, nhà máy thủy điện Thác Bà…

– Công nghiệp nhẹ: KCN Việt Trì, Dệt 8-3, KCN Thượng Đình (Hà Nội).

– Nông nghiệp: Xây dựng trang trại, lâm trường, công trình thủy lợi, ứng dụng khoa học kỹ thuật => năng suất nông nghiệp cao.

– Thương mại thuộc sở hữu nhà nước: được nhà nước ưu tiên phát triển.

– Giao thông: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển phát triển.

– Văn hóa, giáo dục, y tế: phát triển.

+ Giáo dục: 1960-1961 đến 1964-1965.

  • Số học sinh THCS tăng từ 1,9 triệu lên 2,7 triệu.
  • Số sinh viên đại học tăng từ 17.000 lên 27.000

+ Y tế: ngành y tế mở rộng mạng lưới đến các huyện, thành phố trực thuộc trung ương.

– Miền Bắc làm nhiệm vụ hậu phương: vận chuyển một khối lượng lớn đạn dược, vũ khí, thuốc men cho chiến trường miền Nam.

– Tháng 3-1964, tại Hội nghị Chính trị đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước tiến chưa từng có. Đất nước, xã hội và con người đều được đổi mới.

– Ngày 7/2/1965, Mỹ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện thời chiến.

V. CUỘC CHIẾN CHỐNG “CUỘC CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MIỀN NAM (1961 – 1965)

1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam

Sau thất bại trong phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960), Mỹ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

– Phương thức thực hiện:

+ Quân đội Sài Gòn, cố vấn Mỹ trang bị và chỉ huy.

+ Sự lớn mạnh của quân đội Sài Gòn: từ 170.000 người (1961) lên 560.000 người (1964).

+ Lập “làng chiến lược” để tập trung 10 triệu dân trong 16.000 làng chiến lược (trong tổng số 7.000 làng toàn Nam Bộ).

+ Mỹ và chính quyền Sài Gòn tiến hành các hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, biên giới ngăn chặn nguồn tiếp tế vào miền Nam.

2. Cuộc đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

– Năm 1962, quân giải phóng đánh bại cuộc thanh trừng của quân đội Sài Gòn tấn công chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh,….

– Ngày 02/01/1963, ta giành thắng lợi vang dội ở Ấp Bắc (Thọ im), thổi bùng phong trào “Nuôi làng Bắc, giết giặc lập công”.

– Từ ngày 8-5-1963, phong trào diễn ra sôi nổi ở các thành phố lớn.

– 1-11-1963: Mỹ đảo chính lật đổ chính quyền Diệm – Nhu.

– 1964 -1965: Tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam. Quân đội ta đã làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 9 bài 28

câu hỏi 1

Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 – 1957 và 1958 – 1960, miền Bắc có những chuyển biến gì?

câu trả lời gợi ý

– Qua 5 đợt cải cách ruộng đất (tiến hành từ cuối năm 1953 đến năm 1956), khoảng 810.000 ha ruộng đất, 100.000 con trâu bò, 1,8 triệu nông cụ đã bị lấy từ tay giai cấp địa chủ chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân. .

– Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã trở thành hiện thực. Giai cấp chúa phong kiến ​​bị đánh đổ. Giai cấp nông dân được giải phóng và trở thành địa chủ ở nông thôn.

– Sau cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn Bắc Bộ thay đổi hẳn, giai cấp địa chủ phong kiến ​​bị đánh đổ, khối liên minh công nông được củng cố. Thắng lợi của cải cách ruộng đất đã góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

– Trong ba năm tiếp theo (1958 – 1960), miền Bắc tiến hành đổi mới quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp, xí nghiệp tư bản tư nhân vận động nông dân cá thể, thợ thủ công , thương gia và tầng lớp tư sản tham gia lao động tập thể trong hợp tác xã, nhà nước hoặc công tư hợp doanh. Giai đoạn chính là hợp tác hóa nông nghiệp.

– Kết quả của cải tạo là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, ảnh hưởng đến việc thúc đẩy sản xuất và phát triển, nhất là trong điều kiện có chiến tranh. Hợp tác xã đã bảo đảm đời sống của người lao động, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho người ra trận và phục vụ chiến đấu.

câu 2

Hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965 như thế nào?

câu trả lời gợi ý

– Về chất liệu:

+ Miền Bắc tổ chức tiếp nhận hàng triệu tấn vật chất, vũ khí, kỹ thuật do nước ngoài viện trợ; tổ chức nghiên cứu, thiết kế, cải biến, cải tiến nhiều loại vũ khí, trang bị; tổ chức vận chuyển hàng nghìn km dưới sự bắn phá của địch đến các chiến trường và vùng giải phóng.

+ Miền Bắc đưa vào miền Nam vật chất gấp 10 lần so với những năm 1961-1964. Con số này trong những năm chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” tăng lên gấp nhiều lần.

Tinh thần:

Miền Bắc thực sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người đã từng ra trận, cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu ở miền Nam, nhất là trong những lúc cách mạng miền Nam bị gian khổ, đối đầu và thất bại, thử thách. và nhiều khó khăn. …

câu 3

Lập bảng niên đại và sự kiện diễn ra thắng lợi của quân và dân ta ở miền Nam trong chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của Mỹ.

câu trả lời gợi ý

Bảng niên đại và sự kiện

FrontTimeSự kiệnChống “bình định”Năm 1962, Quân Giải phóng đã cùng nhân dân đánh thắng nhiều cuộc hành quân toàn diện vào chiến khu Đ, căn cứ U Minh, Tây Ninh,… Đến cuối năm 1962, trên một nửa tổng số làng và 70% dân làng bị vẫn. do cách mạng kiểm soát.chính trị6/11/1963 Trên đường phố Sài Gòn, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm. Từ ngày 16-6-1963, nhân dân Sài Gòn biểu tình đòi lật đổ chế độ Sài Gòn. Ngày 1-11-1963 Mỹ đảo chính lật đổ chính quyền Diệm-Nhu với mong muốn ổn định tình hình.quân độiNgày 2 – 1 – 1963 Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) Đông – Xuân 1964 – 1965 Chiến dịch Đông – Xuân 1964 – 1965 ở chiến trường Nam Bộ và Trung Bộ.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Soạn Sử 9 trang 141 – Giải bài tập Lịch sử 9 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *