Soạn vật lí 9 bài 14 trang 40 cực chất

Rate this post

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Bài 1. (Trang 40 SGK Vật Lý 9)

Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là 341 mA.

a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.

b) Đèn này dùng như trên thì trung bình 4h trong 1 ngày. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 30 ngày theo đơn vị jun và số chỉ của công tơ điện tương ứng.

Bài 2. (Trang 40 SGK Vật Lý 9)

Một mạch điện gồm một bóng đèn ghi 6V – 4,5W mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối và ampe kế rất nhỏ.

a) Đóng công tắc K, đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.

c) Tính công của dòng điện sinh ra trong biến trở và trong toàn mạch trong 10 phút.

bắt 119

Bài 3. (Trang 41 SGK Vật Lý 9)

Một đèn dây tóc 220 V – 100 W và một bàn là 220 V – 1000 W được mắc vào ổ cắm 220 V trong nhà để cả hai đều hoạt động bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện có ghi điện trở của thanh sắt và tính điện trở tương đương của mạch điện này.

b) Tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch này trong 1 giờ theo đơn vị joule và kilowatt giờ.

Phần II. Hướng dẫn trả lời ngắn

Bài 1.

a) Rden=U/I=220341.10−3=645Ω

b) A = Pt = 75.30.4.3600 = 32400000 J = 9000Wh = 9kWh

Bài 2.

a) I= P/U=4,56=0,75A

b) Ubt = U – Ud = 9 – 6 = 3 V => Pbt = Ubt.Ibt= 3.0,75 = 2,25 W.

c) Công của dòng điện sinh ra trong biến trở: Abt = Pbtt = 2,25.10,60 = 1350 J.

Công của dòng điện sinh ra trong toàn mạch là: Am = Pmt = UmImt = 9,0,75.10,60 = 4050 J.

Bài 3. Nhìn

a) RL = U_đ^2 / Pden=2202100=484Ω

Phần III. Hướng dẫn trả lời chi tiết

Bài 1.

a) Điện trở của bóng đèn là:

R=UI=220341.10−3=645Ω

Công suất của đèn là: P = UI = 220. 0,341 = 75 W.

b) Điện năng mà đèn tiêu thụ trong 30 ngày là:

A = Pt = 75.30.4.3600 = 32400000 J = 9000Wh = 9kWh

Bài 2.

a) Khi đóng công tắc K đèn vẫn sáng bình thường

=> số chỉ của ampe kế là: I=PU=4,56=0,75A

b) Ta có biến trở nối tiếp với đèn => Ubt = U – Uđ = 9 – 6 = 3 V.

Công suất tiêu thụ của biến trở khi đó là: Pbt = Ubt.Ibt= 3,0,75 = 2,25 W.

c) Trong 10 phút:

Công của dòng điện sinh ra trong biến trở: Abt = Pbtt = 2,25.10,60 = 1350 J.

Công của dòng điện sinh ra trong toàn mạch là: Am = Pmt = UmImt = 9,0,75.10,60 = 4050 J.

Bài 3.

a) Điện trở của bóng đèn là: RD = U2dPd=2202100=484Ω

Điện trở của bàn là: R = U2P=22021000=48,4Ω

Từ sơ đồ mạch điện => R mắc song song với Đèn

=> Rtm=Rd.RRd+R=484.48,4484+48.4=44Ω

b) Năng lượng A mà mạch tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = Pt = UIt = U2Rtm.t=220244=3960000J=1100W.h=1.1kW.h.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Soạn vật lí 9 bài 14 trang 40 cực chất , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *