Thiết quân luật là gì? Quy định về lệnh giới nghiêm và thiết quân luật?

Rate this post

Luật quân sự là một loại luật đặc biệt. Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm hại nghiêm trọng đến mức chính quyền ở đó không thể kiểm soát được tình hình thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra lệnh quân sự. Trong bài viết này, Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản theo quy định của Luật Quốc phòng về thiết quân luật và giới nghiêm.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Quốc phòng 2018.

Luật sư Tư vấn pháp lý Trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Thiết quân luật là gì?

Căn cứ Điều 21 Luật Quốc phòng 2018 xác định:

Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do Quân đội thực hiện.

Như vậy, thiết quân luật là việc áp đặt sự kiểm soát quân sự trực tiếp đối với các chức năng dân sự thông thường hoặc đình chỉ luật dân sự của chính phủ, đặc biệt là để đối phó với tình trạng khẩn cấp tạm thời khi lực lượng áp đảo dân thường hoặc trong lãnh thổ bị chiếm đóng.

2. Giờ giới nghiêm là gì?

Lệnh giới nghiêm Hạn chế hoặc cấm tự do đi lại vào thời gian, ngày, giờ nhất định để tăng cường kiểm soát tình hình nhằm ngăn chặn nguy cơ gây mất an toàn xã hội hoặc lập lại an ninh trật tự khi có sự cố. Lịch trình được thiết lập bởi căn bệnh của quan chức có thẩm quyền, được thông báo bởi các phương tiện thông tin đại chúng và được duy trì bởi các lực lượng vũ trang đặc biệt.

mệnh lệnh lệnh giới nghiêm là mệnh lệnh quy định khoảng thời gian áp dụng các quy định nhất định. Thông thường, nó đề cập đến thời gian khi các cá nhân được yêu cầu trở về và ở trong nhà của họ. Lệnh như vậy có thể được ban hành bởi các cơ quan công quyền, nhưng cũng có thể bởi chủ sở hữu của một ngôi nhà đối với những người sống trong ngôi nhà.

thời khóa biểu tiếng anh là “Khoảng giờ giới nghiêm”.

3. Quy định giới nghiêm, thiết quân luật:

3.1. Quy định về lệnh giới nghiêm:

Lệnh giới nghiêm được áp dụng trong trường hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây mất ổn định nghiêm trọng và được thông báo liên tục trên mạng Internet.

Chính phủ quyết định trình tự công bố lệnh giới nghiêm; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thi hành lệnh giới nghiêm.

Thẩm quyền ra lệnh

Thẩm quyền ra lệnh giới nghiêm được quy định như sau:

– Thủ tướng Chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số tỉnh ở cấp tỉnh.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa bàn cấp xã.

– Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ban hành lệnh giới nghiêm ở một hoặc một số khu vực trên địa bàn.

nội dung giới nghiêm

Lịch trình nên chỉ định như sau:

– Khu vực giới nghiêm.

– Đơn vị chịu trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện lệnh giới nghiêm.

– Thời hạn bắt đầu và kết thúc thời hạn hiệu lực không được vượt quá tối đa 24 giờ; Khi hết điện, nếu cần tiếp tục giới nghiêm thì phải ban hành lệnh mới.

– Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khu vực giới nghiêm.

Các biện pháp được áp dụng trong thời gian giới nghiêm bao gồm:

– Cấm tụ tập đông người.

– Cấm người và phương tiện di chuyển vào một số giờ nhất định, trong một số khu vực nhất định.

– Đình chỉ hoặc hạn chế các hoạt động ở một số nơi công cộng trong thời gian nhất định.

– Lập trạm gác và kiểm tra khu vực, kiểm tra tư trang, hành lý, phương tiện, giấy tờ của người qua lại trạm gác, kiểm soát.

Bắt giữ, xử lý kịp thời người, phương tiện vi phạm điều lệnh lệnh giới nghiêm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Những thay đổi về quy định giới nghiêm theo Đạo luật Quốc phòng 2005 và 2018

– Luật Quốc phòng 2018 đã bổ sung quy định đối với trường hợp ban bố lệnh giới nghiêm so với Luật Quốc phòng năm 2005, cụ thể bổ sung trường hợp có diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. mối đe dọa mất ổn định nghiêm trọng liên tục được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng

– Luật Quốc phòng 2018 quy định lệnh giới nghiêm có hiệu lực trong 24 giờ, nhưng nếu cần kéo dài lệnh giới nghiêm thì lệnh cũ hết hiệu lực phải có lệnh mới.

– Bổ sung thẩm quyền áp dụng lệnh giới nghiêm, cụ thể Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt áp dụng lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số khu vực trên địa bàn.

– Hoàn thiện các quy định về các biện pháp thi hành trong thời gian giới nghiêm và nội dung của lệnh giới nghiêm; trong đó, các biện pháp áp dụng trong thời gian giới nghiêm bao gồm:

+ Cấm tụ tập đông người.

+ Cấm người và phương tiện di chuyển vào một số giờ nhất định và trong một số khu vực nhất định.

+ Đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động ở một số nơi công cộng trong thời gian nhất định.

+ Lập trạm gác, kiểm soát khu vực, kiểm tra vật dụng, hành lý, phương tiện, giấy tờ của người qua lại trạm gác, kiểm soát.

+ Kịp thời bắt giữ, xử lý người, phương tiện vi phạm lệnh giới nghiêm và các quy định pháp luật khác.

Trước tình hình thế giới hiện nay khi dịch bệnh viêm phổi Covid-19 đang lan rộng, đã có nhiều quốc gia như Mỹ hay Iraq ban bố lệnh giới nghiêm như một biện pháp phòng chống dịch bệnh. Mong rằng Việt Nam sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh cũng như tình hình hiện nay để không cần ban bố lệnh giới nghiêm.

3.2. Quy định của thiết quân luật:

– Khi an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm hại nghiêm trọng đến mức các cơ quan chức năng ở đó không thể kiểm soát được tình hình thì Chủ tịch nước ra lệnh thiết quân luật theo quy định của luật này, khuyến nghị của Chính phủ.

Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy đơn vị quân đội, cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc thi hành lệnh thiết quân luật và lệnh bãi bỏ lệnh thiết quân luật.

– Lệnh thiết quân luật phải xác định địa bàn cụ thể cấp tỉnh, huyện, thành phố trực thuộc trung ương, cấp hành chính, kinh tế đặc biệt là thiết quân luật, biện pháp và hiệu lực thi hành; mô tả nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân; các quy tắc cần thiết của trật tự xã hội trong thiết quân luật trong nước và liên tục được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Thi hành Lệnh của Chủ tịch nước về thiết quân luật và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Lệnh thiết quân luật, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, chỉ huy các ngành Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ. Lực Lượng Phòng Vệ. được chỉ định thi hành nhiệm vụ tại địa phương có thiết quân luật, thực hiện các biện pháp thi hành lệnh thiết quân luật theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian thiết quân luật, việc quản lý nhà nước về thiết quân luật ở địa phương được giao cho đơn vị quân đội thực hiện. Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa bàn thiết quân luật có quyền ra lệnh thi hành các biện pháp đặc biệt quy định tại khoản 6 Điều này và các biện pháp cần thiết khác để thi hành lệnh thiết quân luật và chịu trách nhiệm về việc thi hành các biện pháp đó. chiến tranh. trình tự pháp luật.chịu trách nhiệm về việc thi hành các biện pháp đó. Chỉ huy đơn vị quân đội được phân công quản lý địa phương trong tình trạng thiết quân luật có quyền khám xét, trưng dụng tài sản. Việc trưng mua tài sản phải theo quy định của pháp luật về trưng dụng tài sản.

Các biện pháp đặc biệt sẽ được thực hiện trong quá trình thi hành thiết quân luật bao gồm:

+ Cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông; đình chỉ hoặc hạn chế các hoạt động ở nơi công cộng.

+ Cấm biểu tình, đình công, họp hành chính, phong tỏa, tụ tập đông người.

+ Bắt hoặc buộc cá nhân, tổ chức có hoạt động phá hoại quốc phòng, an ninh phải rời khỏi nơi cư trú, khu vực nhất định.

+ Huy động người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Quản lý đặc biệt vũ khí, vật liệu nổ, khí tài, nhiên liệu, chất độc, chất phóng xạ; kiểm soát chặt chẽ hạ tầng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin, hoạt động báo chí, cơ quan xuất bản, in, sao, thu thập và sử dụng thông tin.

– Mọi hoạt động trong vùng thiết quân luật phải tuân theo lệnh thiết quân luật và các biện pháp đặc biệt.

– Xét xử các tội phạm xảy ra trên địa bàn trong thời gian thi hành thiết quân luật theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

– Khi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương có thiết quân luật đã ổn định, Chủ tịch nước theo đề nghị của Chính phủ ra lệnh bãi bỏ tình trạng thiết quân luật.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thiết quân luật là gì? Quy định về lệnh giới nghiêm và thiết quân luật? , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *