THÔNG BÁO Về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ

Rate this post

THÔNG BÁO

Về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học

của Học viện Ngoại giao năm 2019

Căn cứ Quy chế đăng ký hệ chính quy của trường; đăng ký học tại khoa trong nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy công bố kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Quy chế đăng ký hệ chính quy tại trường; Đăng ký tại khoa trong nhóm các khóa đào tạo giáo viên chính quy công bố kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quy chế đăng ký hệ chính quy tại trường đại học; Đăng ký học cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy công bố kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số. Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 03/06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo công tác đăng ký hệ chính quy của trường; đăng ký vào khoa, trung cấp đăng ký vào nhóm ngành đào tạo giáo viên định hướng chính quy năm 2019;

I. Quy định xét tuyển thẳng

1. Đối tượng tuyển thẳng

a) Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Người đã trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao nhưng cùng năm đó có lệnh gọi đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi bộ đội thanh niên xung phong đã phục viên, phục viên, xuất ngũ nhưng không được tiếp nhận thì không được đăng ký. học chính quy dài hạn ở trường nào, được cấp trung đoàn xuất trình tại quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn sức khỏe, có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. tỷ lệ, sẽ được tính đến để nhập học theo lĩnh vực trúng tuyển trước đó;

c) Thí sinh dự thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, học sinh tốt nghiệp năm 2019 được tuyển thẳng vào các trường đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung môn học của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa học hết trung học phổ thông thì được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp;

d) Thí sinh đoạt giải Thứ nhất thứ hai thứ ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn văn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2019 và được tuyển thẳng vào Học viện ở môn mà thí sinh đạt giải (chuyên ngành tiếng Anh);

đ) Đối với thí sinh là người nước ngoài, đã tốt nghiệp THPT có nguyện vọng học tại Học viện Ngoại giao, Hội đồng xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT, kết quả bài kiểm tra kiến ​​thức, kỹ năng sử dụng tiếng Việt theo quy định. quy định của Học viện xét, quyết định xét tuyển;

g) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, đã học đủ 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. tuyển dụng (theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-CP ) TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao để thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng quy định tại Nghị quyết số và giảm nghèo bền vững cho 61 huyện nghèo); thí sinh là người dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh ở 20 huyện biên giới, hải đảo nghèo Tây Nam Bộ, Lớp 10, 11, 12 Đạt từ khá trở lên, đã được Học viện xem xét và quyết định tuyển thẳng vào ngành Quan hệ quốc tế. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo đối tượng này: Max 10 thí sinh.

2. Hồ sơ BƯU KIỆN Đăng ký xét tuyển thẳng

2.1. Hồ sơ đăng ký thụ lý trực tiếp của các đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, e bao gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo phụ lục 3 công văn số 796/BGDĐT-GDDH ngày 06/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo công tác đăng ký hệ chính quy bậc đại học; đăng ký hệ cao cấp). khoa, đăng ký trung cấp. trong nhóm bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2019);

– Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế hoặc giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế (kèm bản sao hợp lệ). có tên trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Giấy chứng nhận đạt kỳ thi chọn HSG Quốc gia; Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; hoặc các giấy chứng nhận trực tiếp nghiệm thu khác;

– 02 phong bì dán kín, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– 02 ảnh chân dung cỡ 4×6.

2.2. Hồ sơ đăng ký thụ lý trực tiếp của các đối tượng quy định tại điểm g bao gồm:

– Mẫu đơn đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 4 Công văn số 796/BGDĐT-GDDH ngày 06/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo công tác đăng ký hệ chính quy tại trường; đăng ký cao). khoa, đăng ký trung cấp. trong nhóm bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2019);

– 02 phong bì dán kín, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– 02 ảnh chân dung cỡ 4×6.

3. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thẳng

– Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 5 năm 2019.

– Sau khi có thông báo tuyển thẳng của Học viện Ngoại giao (trước ngày 18/7/2019), thí sinh nộp bản chính giấy xác nhận đã được tuyển thẳng cho Học viện Ngoại giao để xác nhận nhập học. trước ngày 23 tháng 7 năm 2019 (Thời gian tính theo dấu bưu điện nếu gửi chuyển phát nhanh). Sau thời hạn trên, thí sinh không nộp các giấy tờ theo quy định xem như từ chối nhập học.

II. quy chế ưu tiên xét tuyển

1. Ưu tiên đối tượng xét tuyển

Đối với những người chiến thắng Tốt nhất, thứ hai bố trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia xét tốt nghiệp THPT sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng xét tuyển do Học viện Ngoại giao quy định, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và quyết định việc xét tuyển vào Học viện Ngoại giao. Như sau:

STTTên bài thi đạt giải học sinh giỏiTên của đào tạoMã ngành1 môn Toán

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quôc tê

truyền thông quốc tế

7310206

7310106

7380108

7320107

2 ngôn ngữ

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quôc tê

truyền thông quốc tế

7310206

7310106

7380108

7320107

3 tiếng anh

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quôc tê

truyền thông quốc tế

7310206

7310106

7380108

7320107

4 Vật lý

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quôc tê

truyền thông quốc tế

7310206

7310106

7380108

7320107

5 tiếng Pháp

Quan hệ quốc tế

truyền thông quốc tế

7310206

7320107

6 Hóa học

Kinh tế quốc tế

7310106

Đối với những người chiến thắng giây đầu tiênbố trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia xét tốt nghiệp THPT sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét, quyết định. xét tuyển theo môn mà thí sinh đạt giải.

2. Hồ sơ ưu tiên xét tuyển

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo Phụ lục 5 Công văn số 796/BGDĐT-GDDH ngày 06/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý công tác đăng ký hệ chính quy tại trường; đăng ký của sinh viên). khoa, trung học. đăng ký nhóm bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2019);

– Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

3. Thời gian nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển

– Thí sinh phải nộp đơn đăng ký ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 5 năm 2019.

– Sau khi nhận được giấy báo nhập học của Học viện Ngoại giao (trước ngày 18/7/2019), thí sinh phải nộp cho Học viện Bản chính Bằng khen thí sinh và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi. trước ngày 23 tháng 7 năm 2019 (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu gửi chuyển phát nhanh). Sau thời hạn trên, thí sinh không nộp các giấy tờ theo quy định xem như từ chối nhập học.

III. Thông tin chung:

– Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Tối đa 10% tổng chỉ tiêu.

– Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển phải theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thông tin liên lạc: Học viện Ngoại giao, số. 69, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội – ĐT: (84-24) 3834 4540 (máy lẻ 2202 hoặc 2203); ĐT: 0943.482.840; Fax: (84-24) 3834 3543.

– Email: [email protected]; Trang mạng:

PDF

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết THÔNG BÁO Về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *