Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Rate this post

(1) – Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

– Gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Trường hợp chấp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

(2) Cơ quan thụ lý hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và nộp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân thành phố thì Ủy ban nhân dân thành phố:

* Trường hợp có đơn xin chứng nhận tài sản gắn liền với đất: Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai, đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản nếu không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản như mô tả; xác nhận thời điểm hình thành tài sản, có phải là đối tượng có giấy phép xây dựng hay không, phù hợp với quy hoạch nhà ở và công trình xây dựng đã được phê duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng khi chưa có xác nhận của pháp nhân hoạt động đo đạc, bản đồ; nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công.

* Trường hợp không phải cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì gửi hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công.

+ Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt đối với trường hợp gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu xác nhận tài sản gắn liền với đất.

+ Kiểm tra, hợp thức hóa sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. bản đồ chưa được cơ quan có tư cách pháp nhân về xây dựng hoặc hoạt động bản đồ xác nhận;

+ Gửi phiếu lấy ý kiến ​​cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản trên đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định.

(3) Cơ quan nhà nước quản lý tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời hạn 05 ngày làm việc.

(4) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

– Cập nhật thông tin vào dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

– Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật); lập hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

(5) Cơ quan Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

– Chuyển hồ sơ đã giải quyết đến Văn phòng đăng ký đất đai.

(6) Văn phòng đăng ký đất đai:

– Cập nhật, hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

– Gửi Giấy chứng nhận đến Trung tâm Hành chính công để trao cho người được hưởng đã nộp giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoặc đã ký hợp đồng thuê đất hoặc được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính) hoặc gửi Giấy chứng nhận đến địa chỉ, Ủy ban nhân dân cấp xã để giao cho người được hưởng đối với trường hợp gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Xác nhận trên các tài liệu gốc rằng Giấy chứng nhận đã được cấp như mô tả.

(7) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính các giấy tờ đã được xác nhận để cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.

Cách thực hiện:

– Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *