Thực đơn

Rate this post

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số Thông tư 31/2021/TT-BTTTT hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ nhà báo

Thông tư quy định người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các văn bản, giấy tờ và nội dung. xác nhận thông tin trong hồ sơ thuộc thẩm quyền của cơ quan đó; bảo đảm các đối tượng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và phát triển hoạt động báo chí theo đúng nội dung đã nêu trong hồ sơ.

Người đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các tài liệu, tác phẩm và nội dung thông tin khai trong hồ sơ của mình.

Trường hợp xác định hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo có thông tin hoặc văn bản, thư từ không chính xác, trái pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông từ chối cấp thẻ và kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan.

Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo, cụ thể như sau:

Quy định đối với hHồ sơ thủ tục cấp thẻ nhà báo

Cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi 01 bộ hồ sơ gồm: (1) Tờ trình đăng ký đề nghị cấp thẻ nhà báo theo mẫu do cơ quan đề nghị cấp; (2) Bản sao điện tử (trong trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc bản sao (trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) bằng tốt nghiệp đại học trở lên, hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên đối với trường hợp là người dân tộc thiểu số quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 của Luật Báo chí (không áp dụng đối với trường hợp cấp, đổi thẻ nhà báo có thời hạn mới); (3) Bản sao điện tử (trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc bản sao (trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động và các giấy tờ khác có liên quan (văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thể hiện thời gian đóng BHXH tại cơ quan báo chí, cơ quan lao động hoặc thể hiện việc đóng và đóng BHXH). lương/tiền công hàng tháng. /thù lao/nhuận bút) để chứng minh thời gian công tác liên tục từ hai (02) năm trở lên trong cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ nhà báo hoặc tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương; (4) Danh mục tác phẩm báo chí đã đăng, phát đối với trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 26 của Luật Báo chí; Tổng quan về danh sách các yêu cầu đối với thẻ báo chí.

Cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi hồ sơ trước ngày 01 tháng 11 và ngày 21 tháng 4 hàng năm và trước ngày 01 tháng 9 của năm cuối cùng thời hạn hiệu lực của thẻ nhà báo để xem xét, cấp thẻ nhà báo. Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo vào ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6 hàng năm; Trường hợp không cấp thẻ, các cơ quan quy định tại thông tư này sẽ thông báo và nêu rõ lý do trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc bằng văn bản.

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo vào ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6 hàng năm; trường hợp không cấp thẻ, cơ quan quy định tại điểm 2 Điều 5 Thông tư này thông báo và nêu rõ lý do trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc bằng văn bản.

Quy định đối với hHồ sơ, thủ tục đổi thẻ nhà báo: Cơ quan báo chí, cơ quan công tác mới của người đề nghị đổi thẻ nhà báo gửi 01 bộ hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí, cơ quan công tác mới của người đề nghị đổi thẻ nhà báo. . Bản sao điện tử (trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc bản sao (trường hợp nộp trực tiếp hoặc nộp qua hệ thống bưu chính) quyết định nhận việc hoặc hợp đồng lao động . ; văn bản của cơ quan trước khi điều động nêu rõ thời gian hoàn thành công việc và xác nhận người đề nghị đổi thẻ nhà báo không thuộc một hoặc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 3 Điều 27 Luật Báo chí; Danh mục tác phẩm báo chí đã đăng, phát đối với trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 26 Luật Báo chí.

Quy định đối với hHồ sơ, thủ tục cấp lại thẻ nhà báo

Cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác của người đề nghị cấp lại thẻ nhà báo gửi 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo của người đề nghị cấp lại; Bản tường trình của người đề nghị cấp lại thẻ nhà báo có xác nhận của Công an thành phố, quận, huyện nơi lập danh sách đối với trường hợp mất thẻ; Trường hợp thẻ bị hỏng phải gửi thẻ cũ về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp lại thẻ nhà báo; Trường hợp không cấp lại thẻ, các cơ quan quy định tại thông tư này sẽ thông báo và nêu rõ lý do trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc bằng văn bản.

quy địnhKhí thảivề tthẻ nhà báo bị tước: Đối với các trường hợp bị tước thẻ nhà báo quy định tại điểm 6 Điều 28 của Luật Báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định tước thẻ nhà báo.

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi thẻ nhà báo, thủ trưởng cơ quan của người bị thu hồi thẻ nhà báo có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của người bị thu hồi thẻ. trình Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 28 Luật Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lại thẻ nhà báo đã bị thu hồi sau khi nhận được hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, gồm: Văn bản đề nghị trả lại. thẻ nhà báo của cơ quan của người bị tước thẻ nhà báo quy định tại Thông tư này; Tài liệu chứng minh nhà báo đã bị thu hồi thẻ, cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra hoặc vụ án đối với nhà báo đó; bản án, quyết định tư pháp có hiệu lực pháp luật tuyên nhà báo vô tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

Thông tư quy định thời hạn cấp thẻ nhà báo là 5 năm, Bộ TT&TT sẽ cấp thẻ nhà báo thời hạn mới vào ngày 1/1 của năm bắt đầu nhiệm kỳ mới. Thẻ nhà báo hiện tại hết hạn sử dụng vào ngày 1/1/2021.

Xem chi tiết tại đây

philippines

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thực đơn , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *