Tiếng Anh 7 Unit 3: Language Focus trang 37

Rate this post

Giải bài tập Language focus Unit 3 lớp 7 trang 37 Chapter 3: Past English 7 Friends cộng với sách Creative Horizon hay và chi tiết giúp các em học sinh giải bài tập Tiếng Anh 7 Chương 3 dễ dàng.

Tiếng Anh 7 Unit 3: Language Focus trang 37 – Friends plus (Creative Horizon)

English Video 7 Chương 3 Language Focus trang 37 – Creative Horizon – Ms. Phạm Huyền (giáo viên VietJack)

1 (trang 37 SGK Tiếng Anh 7 Friends plus)Hoàn thành các câu với “was, were, didn’t, aren’t”. Sau đó kiểm tra câu trả lời của bạn trong văn bản ở trang 36. (Hoàn thành các câu với “was, were, didn’t, aren’t.” Sau đó kiểm tra câu trả lời của bạn trong văn bản ở trang 36.)

Hướng dẫn giải:

1. Tuần trước tôi đó là với bạn bè của tôi tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quần áo họ không thoải mái chút nào.

3. Chuyến đi học đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên nó không phải là nhạt nhẽo.

5. đó là Con chim xanh kỳ lạ?

có hay không đó là rất to và dài.

Hướng dẫn dịch:

1. Tuần trước tôi đã đi với bạn bè của tôi đến Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quần áo không thoải mái chút nào.

3. Một chuyến đi học đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên không hề nhàm chán.

4. Các cuộc triển lãm thực sự thú vị.

5. Bluebird có kỳ lạ không?

2 (trang 37 SGK Tiếng Anh 7 Friends plus)Xem các câu trong bài tập 1. Sau đó hoàn thành Quy tắc sử dụng dạng đúng của ‘was’ và ‘were’. đã và đang”)

Hướng dẫn giải:

1. đã

2. nó không phải là

3. là

4. là

Hướng dẫn dịch:

1. Trong câu khẳng định sử dụng was/were.

3. Trong câu hỏi Yes/No, chúng ta sử dụng cụm từ was + S +.

4. Trong các câu trả lời ngắn, chúng ta sử dụng Yes/No + đại từ + was/was not hoặc were/en’t.

3 (trang 37 SGK Tiếng Anh 7 Friends plus)Hoàn thành các câu với “was, were, didn’t”.

Hướng dẫn giải:

1. Triển lãm quần áo nó không phải là nhạt nhẽo.

2. Con chim xanh nó không phải là một chiếc xe máy.

3. Triều Nguyễn đó là từ 1802 đến 1945.

4. đó là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thú vị? – Vâng vâng đó là.

5. Đã từng Khủng long không ngon? – Không, họ họ không.

Hướng dẫn dịch:

1. Triển lãm quần áo không nhàm chán

2. Bluebird không phải là một chiếc mô tô.

3. Triều Nguyễn 1802-1945.

4. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên có thú vị không? – Chính xác.

5. Có phải khủng long không phổ biến? – Không nó không giống thế.

4 (trang 37 SGK Tiếng Anh 7 Friends plus)Viết câu hỏi và câu trả lời ngắn cho các câu trong Bài tập 3. (Viết câu hỏi và câu trả lời ngắn cho các câu trong Bài tập 3.)

Hướng dẫn giải:

1. Trình diễn thời trang có nhàm chán không? – Không, nó không được.

2. Bluebird có phải là xe máy không? – Không, nó không được.

3. Triều Nguyễn từ 1802 đến 1945? – Đúng.

4. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên có thú vị không? – Đúng.

5. Có phải khủng long là không thể thích? – Không, không phải đâu.

Hướng dẫn dịch:

1. Trưng bày quần áo có nhàm chán không? – Không nó không giống thế.

Xem thêm:: Nhánh tiếng Anh là gì: Định nghĩa, Ví dụ tiếng Anh Việt

2. Bluebird có phải là xe máy không? – Không nó không giống thế.

3. Nhà Nguyễn từ 1802 đến 1945 hay không? – Chính xác.

4. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên có thú vị không? – Chính xác.

5. Có phải khủng long không phổ biến? – Không nó không giống thế.

5 (trang 37 SGK Tiếng Anh 7 Friends plus)Chọn từ đúng. (Chọn từ đúng)

Hướng dẫn giải:

1. Có một chiếc xe đời 1964.

2. Có rất nhiều ô tô.

3. Không có cà phê ngon.

4. Không có động vật thú vị.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có một chiếc xe đời 1964.

2. Có rất nhiều ô tô.

3. Không có quán cà phê nào ngon.

4. Không có con vật nào thú vị.

6 (trang 37 SGK Tiếng Anh 7 Friends plus)Viết câu về một sự kiện trong thành phố/thị trấn của bạn năm ngoái. Sử dụng “Had” và “Had.” Hãy suy nghĩ về: (Viết một câu về một sự kiện trong thành phố/thị trấn của bạn vào năm ngoái. Sử dụng “There was” và “There were.” Hãy suy nghĩ 🙂

Gợi ý:

– Tháng Giêng có lễ hội ở Hà Nội. Hàng ngàn người đã tham gia cùng anh ấy.

– Đã có rất nhiều lễ hội âm nhạc được tổ chức hàng năm tại Việt Nam. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã xuất hiện trong các lễ hội đó.

Hướng dẫn dịch:

– Tháng Giêng có lễ hội ở Hà Nội. Hàng ngàn người đã tham gia.

– Hàng năm ở Việt Nam có rất nhiều lễ hội âm nhạc. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã xuất hiện trong các lễ hội đó.

7 (trang 37 SGK Tiếng Anh 7 Friends plus)SỬ DỤNG NÓ!

Viết câu hỏi với “was/were” và các từ trong khung. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với đối tác của bạn. (Viết các câu hỏi với “was / were” và các từ trong khung. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

Hướng dẫn giải:

Xem thêm:: “Upload” tiếng Anh là gì: Định nghĩa, Ví dụ Anh-Việt

1. Bạn đã ở đâu lúc 8 giờ sáng? – Tôi đã ở trường.

2. Ai là giáo viên đầu tiên của bạn? – Anh Dương.

3. Lê Quý Đôn là ai? – Một người Việt Nam rất nổi tiếng.

4. Bài kiểm tra tiếng Anh cuối cùng của bạn là khi nào? – Thứ sáu trước.

5. Lần đầu tiên bạn đến bảo tàng là khi nào? – Năm ngoái.

6. SEA Games cuối cùng diễn ra khi nào? – Năm 2019.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã ở đâu lúc 8 giờ sáng nay? – Tôi đã ở trường.

2. Ai là giáo viên đầu tiên của bạn? – Anh Dương.

3. Lê Quý Đôn là ai? – Một người Việt Nam rất nổi tiếng.

4. Bài kiểm tra tiếng Anh cuối cùng của bạn là khi nào? – Thứ sáu trước.

5. Lần đầu tiên bạn đến bảo tàng là khi nào? – Năm ngoái.

6. SEA Games cuối cùng diễn ra khi nào? – Năm 2019.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends cùng các sách Creative Horizons hay khác:

 • Từ vựng unit 3 lớp 7

 • Từ vựng (trang 34, 35 sgk Tiếng Anh lớp 7): 1. Xem một câu chuyện ngắn về thiên niên kỷ và hoàn thành dòng thời gian với các đoạn AE … 2. Hoàn thành câu chuyện ngắn với các tính từ màu xanh chính xác. Nghe và kiểm tra. …

 • Bài đọc (trang 36): 1. Nhìn vào những bức ảnh trên trang này. Trả lời các câu hỏi. Sau đó đọc báo cáo và kiểm tra câu trả lời của bạn… 2. Đọc và nghe báo cáo. Hoàn thành các câu với thông tin từ văn bản…

 • Vocabulary and listening (trang 38 sgk Tiếng Anh lớp 7): 1. Đọc nhật ký du hành thời gian của Jade. Chọn các động từ đúng. Sau đó nghe và kiểm tra…2. ) Tìm dạng quá khứ của những động từ này trong nhật ký. Động từ nào là bất quy tắc? Nghe và kiểm tra…

 • Language focus (trang 39 sgk Tiếng Anh lớp 7): 1. Chọn phương án đúng a hoặc b. Sau đó kiểm tra câu trả lời của bạn trong văn bản ở trang 38 … 2..Học các câu trong Bài tập 1. Sau đó chọn từ đúng trong Quy tắc…

 • Speaking (trang 40 sgk Tiếng Anh lớp 7): 1. Chọn từ thích hợp trong đoạn hội thoại. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Mark đã làm gì? Sarah có một ngày cuối tuần vui vẻ chứ? … 2. Che đoạn hội thoại và cụm từ chính. Hoàn thành các cuộc đối thoại nhỏ. Nghe và kiểm tra. Thực hành chúng với đối tác của bạn…

 • Viết (trang 41 sgk Tiếng Anh lớp 7): 1. Đọc văn bản. Tại sao cha mẹ của Jack có một bữa tiệc? Ai đã không thưởng thức bữa tiệc? … 2. Hoàn thành các cụm từ chính với các từ trong văn bản…

 • Culture (trang 42 sgk Tiếng Anh lớp 7): 1. Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó nhìn tranh và trả lời câu hỏi… 2. Đọc và nghe đoạn văn và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 1…

 • Puzzles and games (trang 43 sgk Tiếng Anh lớp 7): 1. Sử dụng mật mã để tìm các chữ cái đầu tiên và cuối cùng của tính từ chỉ người và địa điểm. Viết các tính từ và sau đó nối chúng với các từ đối lập của chúng… 2. TRÒ CHƠI TRÒ CHƠI TRÍ NHỚ Làm việc theo nhóm. Làm theo chỉ dẫn…

 • (trang 118) 1. Nghe mọi người nói về một đám cưới. Nối loa 1-4 với những thứ trong hình AD …2. Hãy nghe Megan nói về một đám cưới. Cô ấy đang nói về thứ gì trong hộp? …

 • Bài hát: Before I Meet You (trang 115) 1. Nhìn hình và nghe bài hát. Chuỗi nào A, B hoặc C phù hợp với hình ảnh? … 2. Hoàn thành bài hát với những từ trong khung. Sau đó nghe lại và kiểm tra…

ngân hàng đề thi lớp 7 trong Khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm toán, văn, anh lớp 7 có đáp án

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tiếng Anh 7 Unit 3: Language Focus trang 37 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *