Top 18+ Cách viết chữ trên máy tính Casio FX-580VN Plus [Video]

Rate this post

Nhắc đến máy tính cầm tay hay máy tính bỏ túi chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đó chỉ là phép tính cộng trừ nhân chia phải không nào? Thực tế thì máy tính cũng có thể giúp bạn gõ chữ, hãy cùng tìm hiểu bài viết cách gõ chữ trên máy tính casio sau đây nhé.

Video hướng dẫn cách viết chữ trên máy tính Casio FX-580VN Plus cực đơn giản

Cách gõ chữ trên máy tính Casio FX-580VN Plus

1. Chữ A

Phương pháp 1: Nhấn ALPHA > Báo chí hoặc.

Nhấn phím ALPHA và nhấn A

Nhấn phím ALPHA và nhấn A

Phương pháp 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Quay số 7 > Nhập 10.

Nhấn phím SHIFT nhấn số 7 và nhập 10

Nhấn phím SHIFT nhấn số 7 và nhập 10

Bước 1: Nhấn THỜI TRANG > Gọi số 3 > Chọn số 3 > Báo chí Tích cực.

Bấm phím MODE bấm số 3 2 lần rồi bấm ON

Bấm phím MODE bấm số 3 2 lần rồi bấm ON

Bước 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Chọn số Đầu tiên > Chọn số 5.

Nhấn phím SHIFT Chọn số 1 và chọn số 5

Nhấn phím SHIFT Chọn số 1 và chọn số 5

Bước 3: Chọn số Đầu tiên.

Chọn số 1

2. Chữ BỎ

Phương pháp 1: Nhấn ALPHA > Báo chí BỎ.

Nhấn phím ALPHA và nhấn CANCEL

Nhấn phím ALPHA và nhấn CANCEL

Phương pháp 2

Bước 1: Nhấn THỜI TRANG > Gọi số 3 > Chọn số 3 > Báo chí Tích cực.

Bước 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Chọn số Đầu tiên > Chọn số 5.

Bước 3: Chọn số 2.

Chọn số 2

Bước 1: Nhấn THỜI TRANG > Gọi số 4.

Nhấn phím MODE và nhấn phím số 4

Nhấn phím MODE và nhấn phím số 4

Bước 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Chọn số 3 > Báo chí mũi tên xuống.

Nhấn phím SHIFT Chọn số 3 và nhấn mũi tên xuống

Nhấn phím SHIFT Chọn số 3 và nhấn mũi tên xuống

Bước 3: Gọi số 3.

Nhấn số 3

Nhấn số 3

3. Những lá thư cũ

Phương pháp 1: Nhấn ALPHA > Báo chí .

Nhấn phím ALPHA và nhấn

Nhấn phím ALPHA và nhấn

Phương pháp 2

Bước 1: Nhấn THỜI TRANG > Gọi số 3 > Chọn số 3 > Báo chí Tích cực.

Bước 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Chọn số 1 > Chọn số 5.

Bước 3: Chọn số 3.

4. Giấy DỄ DÀNG

Phương pháp 1: Nhấn ALPHA > Báo chí một cách dễ dàng.

Nhấn phím ALPHA và nhấn EASY

Nhấn phím ALPHA và nhấn EASY

Phương pháp 2

Bước 1: Nhấn THỜI TRANG > Gọi số 4.

Bước 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Chọn số 3 > Báo chí mũi tên xuống > Gọi số Đầu tiên.

5. Chữ E

Phương pháp 1: Nhấn ALPHA > Báo chí e.

Nhấn phím ALPHA và nhấn E

Nhấn phím ALPHA và nhấn E

Phương pháp 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 23.

Phương pháp 3: Nhấn ALPHA > Chọn x10.

Nhấn phím SHIFT nhấn số 7 và nhập 23

Nhấn phím SHIFT nhấn số 7 và nhập 23

6. Chữ F

Phương pháp 1: Nhấn ALPHA > Báo chí F.

Nhấn phím ALPHA và nhấn A

Nhấn phím ALPHA và nhấn A

Phương pháp 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 22.

7. GỖ

Phương pháp 1: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 35.

Phương pháp 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 39.

Phương pháp 3: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Báo chí Trả lời > Chọn số 3.

Nhấn phím SHIFT Nhấn Ans và chọn số 3

Nhấn phím SHIFT Nhấn Ans và chọn số 3

8. Họ

Phương pháp 1: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 06.

Phương pháp 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 09.

Phương pháp 3

Bước 1: Nhấn THỜI TRANG > Gọi số 4.

Bước 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Chọn số 3 > Báo chí mũi tên xuống.

Bước 3: Gọi số 2.

Nhấn phím số 2

Nhấn phím số 2

9. Chữ I

NHẤP CHUỘT THỜI TRANG > Chọn số 2 > Phím chọn ENG.

Nhấn phím MODE Chọn số 2 và chọn phím ENG

Nhấn phím MODE Chọn số 2 và chọn phím ENG

10. CHỮ KÝ

NHẤP CHUỘT SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 25.

11. Chữ L

Phương pháp 1: Gọi số Đầu tiên.

Nhấn số 1

Nhấn số 1

Phương pháp 2: Nhấn THỜI TRANG > Chọn số 2 > Nhấn phím SỰ THAY ĐỔI > Đánh dấu (-).

Nhấn phím MODE Chọn số 2 và nhấn SHIFT để chọn dấu (-).

Nhấn phím MODE Chọn số 2 và nhấn SHIFT để chọn dấu (-).

12. MÃ SỐ

NHẤP CHUỘT ALPHA > Báo chí CHÚNG TA.

Nhấn phím ALPHA và nhấn CODE

Nhấn phím ALPHA và nhấn CODE

13. NỮ

Phương pháp 1:

Bước 1: Nhấn THỜI TRANG > Gọi số 3 > Chọn số 3 > Báo chí Tích cực.

Bước 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Chọn số Đầu tiên > Chọn số 4.

Bước 3: Chọn số Đầu tiên.

Chọn số 1

Chọn số 1

Phương pháp 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Chọn x10.

Nhấn phím SHIFT và chọn x10

Nhấn phím SHIFT và chọn x10

14. Chữ O

Phương pháp 1: Gọi số 0.

Nhấn số 0

Nhấn số 0

Phương pháp 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Nhấn phím Trả lời > Chọn số Đầu tiên.

Nhấn phím SHIFT Nhấn phím Ans và chọn số 1

Nhấn phím SHIFT Nhấn phím Ans và chọn số 1

Phương pháp 3: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số ba mươi đầu tiên.

Phương pháp 4

Bước 1: Nhấn THỜI TRANG > Gọi số 4.

Bước 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Chọn số 3 > Báo chí mũi tên xuống.

Bước 3: Gọi số 4.

Nhấn số 4

Nhấn số 4

15. Chữ P

NHẤP CHUỘT SỰ THAY ĐỔI > Nhấn dấu nhân (X).

Nhấn phím SHIFT và nhấn dấu nhân (X)

Nhấn phím SHIFT và nhấn dấu nhân (X)

16. Chữ Q

NHẤP CHUỘT SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 34.

17. MIỄN PHÍ phát biểu

Phương pháp 1: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 16.

Phương pháp 2: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 27.

Phương pháp 3: Nhấn SỰ THAY ĐỔI > Nhấn phím Trả lời > Chọn số 2.

Nhấn phím SHIFT Nhấn phím Ans và Chọn số 2

Nhấn phím SHIFT Nhấn phím Ans và Chọn số 2

18. MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Phương pháp 1

Bước 1: Nhấn THỜI TRANG > Gọi số 3 lần > Nhấn phím Tích cực.

Bước 2: Chọn phím SỰ THAY ĐỔI > Gọi số Đầu tiên > Gọi số 4.

Bước 3: Gọi số 4.

Nhấn số 4

Nhấn số 4

Phương pháp 2: Chọn số 5.

Nhấn số 5

Nhấn số 5

19. Chữ T

NHẤP CHUỘT SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 38.

20. Bạn

NHẤP CHUỘT SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 17.

21. VẼ

NHẤP CHUỘT SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 26.

22. Chữ X

NHẤP CHUỘT ALPHA > Báo chí X.

Nhấn phím ALPHA và nhấn X

Nhấn phím ALPHA và nhấn X

23. Chữ Y

NHẤP CHUỘT ALPHA > Báo chí Y.

Nhấn phím ALPHA và nhấn Y

Nhấn phím ALPHA và nhấn Y

24. Chữ Z

NHẤP CHUỘT SỰ THAY ĐỔI > Gọi số 7 > Nhập số 37.

2. Một số lưu ý khi viết chữ trên máy tính Casio

– Do cấu tạo của máy tính Casio chủ yếu phục vụ cho việc giải quyết các vấn đềnên các chữ cái được tổng hợp hoàn toàn dựa trên ký hiệu toán học hoặc những đơn vị đo, hằng số thông dụng trong toán họcvì vậy những thẻ này được an toàn không phải là một bảng chữ cái hoàn chỉnh.

– Có thể sử dụng bảng chữ cái trong thực hành ghi nhớ vị trí phím để sử dụng thành thạo hơn máy tính Casio.

– Nếu bạn nhập một chuỗi ký tự dài, bạn bạn có thể sử dụng phím trừ – để tách các ký tự.

– Trong quá trình soạn chữ trên máy tính Casio, trên màn hình có thể xuất hiện các ký hiệu CHÚNG TA, CMPLX, BẮT ĐẦUbạn muốn tắt các biểu tượng này chỉ một Khôi phục máy tính Casio về trạng thái ban đầu.

Một số lưu ý khi viết chữ trên máy tính Casio

Một số lưu ý khi viết chữ trên máy tính Casio

3. Anh yêu em trên máy tính Casio được không?

Hồi đáp: Các em thân mến, viết i love u trên máy tính Casio cũng được nhưng viết sai chính tả không đúng với bảng chữ cái tiếng Việt, mong các em thông cảm.

Đang làm:

Bước 1: Chuyển máy tính sang chế độ CMPLX: Nhấn MODE > Chọn số 2.

Bước 2: Nhập từ Các (Nhấn SHIFT > Chọn phím ANH).

Bước 3: Nhập từ ưu đãi (Nhấn SHIFT > Chọn chữ A).

Bước 4: Nhập từ o (Bấm phím số 0).

Bước 5: Nhập từ ce (Nhấn dấu căn bậc hai > Nhấn ALPHA > Nhấn x10x.

Bước 6: Nhập từ bạn (Nhấn SHIFT > Chọn số 7 > Chọn số 17).

Viết chữ love trên máy tính Casio thật đơn giản

Viết chữ love trên máy tính Casio thật đơn giản

Vậy là mình đã làm được chữ I love you rồi, chúc các bạn thành công.

Trên đây là hướng dẫn cách gõ chữ trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản. Chúc may mắn. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo!

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Top 18+ Cách viết chữ trên máy tính Casio FX-580VN Plus [Video] , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *