Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 8 trang 22 23 24 sgk Vật lí 9

Rate this post

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn SGK Vật Lý 9. Nội dung bài học Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 8 trang 22 23 24 sgk Vật Lý 9 bao gồm đầy đủ các lý thuyết, công thức, các định luật, các chuyên đề trong sách giáo khoa giúp học sinh học tốt Vật lý 9, luyện thi vào lớp 10.

Học thuyết

Danh sach thuoc duoc dung trong lop hoc lop 1 trong sgk va lop 9

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 8 trang 22 23 24 SGK Vật Lý 9. Đọc kỹ đầu bài trước khi chọn!

câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, bài giải bài tập Vật Lý 9 kèm đáp án chi tiết câu C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 8 trang 22 23 24 sgk Vật Lý 9 để tham khảo. Chi tiết đáp án cho từng câu hỏi xem bên dưới:

1. Trả lời câu C1 Bài 8 trang 22 SGK Vật Lý 9

Tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ 8.1b và điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ 8.1c.

Trả lời:

Trong hình 8.1b, các điện trở được mắc song song nên điện trở R2 được xác định theo biểu thức:

Trong hình 8.1c, các điện trở được mắc song song nên điện trở R3 được xác định theo biểu thức:

(kiểu hiển thị{1 trên {{R_3}}} = {1 trên R} + {1 trên R} + {1 trên R} = {3 trên R} \in {R_3} = kiểu hiển thị{R trên 3 })

2. Trả lời câu C2 Bài 8 trang 23 SGK Lý 9

Vì các dây dẫn có tiết diện (2S) và (3S) có điện trở tương đương (R_2) và (R_3) như đã tính trong bài, hãy dự đoán mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây dẫn. điện thoại

Từ đó suy ra rằng nếu hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm bằng cùng một loại vật liệu, thì có một mối quan hệ như vậy giữa tiết diện của chúng (S_1,S_2) và điện trở tương ứng của chúng (R_1,R_2).

Trả lời:

Người ta dự đoán rằng nếu diện tích mặt cắt ngang tăng lên gấp đôi thì điện trở của dây sẽ giảm đi hai lần:

({R_2} = kiểu hiển thị{R trên 2}.)

Diện tích tiết diện tăng 3 lần thì điện trở của dây giảm 3 lần: ({R_3} = kiểu màn hình{R trên 3}).

3. Trả lời câu C3 Bài 8 trang 24 SGK Lý 9

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2 mm2, dây thứ hai có tiết diện 6 mm2. So sánh điện trở của hai dây này.

Trả lời:

Vì tiết diện dây thứ nhất là S1 = 2mm2 bằng 1/3 tiết diện dây thứ hai S2 = 6mm2

→ Điện trở của dây thứ hai nhỏ hơn điện trở của dây thứ nhất 3 lần.

4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 8 trang 24 SGK Lý 9

Hai sợi dây nhôm cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mm2 và có điện trở R1= 5,5 Ω. Nếu dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm2 thì điện trở R2 là bao nhiêu?

Trả lời:

Điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây nên ta có (dfrac{S_{1}}{S_{2}}=dfrac{R_{2}}{R_{1}})

Kết luận: ({R_2} = kiểu hiển thị{R_1}. {{{S_1}} trên {{S_2}}} = 5,5. {{0,5} trên {2,5}} = 1,1 Omega .)

5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 8 trang 24 SGK Lý 9

Chúng ta có,

+ Dây thứ nhất có: ({l_1} = 100m;{S_1} = 0,1m{m^2},{R_1} = 500Omega )

+ Hàng thứ hai có: ({l_2} = 50m,{S_2} = 0,5m{m^2},{R_2} = ?)

Xét chuỗi thứ ba (cũng là hằng số) với: ({l_3} = 100m,{S_3} = 0,5m{m^2},{R_3} = ?)

Tìm thấy rằng:

– Dây 1 và dây 3 làm cùng chất liệu, cùng chiều dài, tiết diện khác nhau

(bắt đầu{array}{l} Mũi tên phải dfrac{{{R_3}}}{{{R_1}}} = dfrac{{{S_1}}}{{{S_3}}} = dfrac{{0,1}} { {0,5}} = dfrac{1}{5}\ Mũi tên phải {R_3} = dfrac{{{R_1}}}{5} = dfrac{{500}}{5} = 100 đầu Omega{string} )

– Dây 2 và dây 3 làm cùng chất liệu, cùng tiết diện, khác chiều dài

(bắt đầu{array}{l} Mũi tên phải dfrac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = dfrac{{{l_2}}}{{{l_3}}} = dfrac{{50}}{{ 100 ) }} = dfrac{1}{2}\ Mũi tên phải {R_2} = dfrac{{{R_3}}}{2} = dfrac{{100}}{2} = 50 đầu Omega{array})

Vậy điện trở ({R_2}) có giá trị là (50 Omega)

6. Trả lời câu C6 Bài 8 trang 24 SGK Lý 9

Một sợi dây sắt dài l1 = 200 mi, tiết diện S1 = 0,2 mm2 và có điện trở R1 = 120 Ω. Hỏi một sợi dây sắt khác dài l2 = 50 m, điện trở R2 = 45 Ω, tiết diện S2 bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Chúng ta có:

+ Dây thứ nhất có: ({l_1} = 200m, {S_1} = 0,2m{m^2}, {R_1} = 120Omega )

+ Dây thứ hai có: ({l_2} = 50 m, {S_2} = ?, {R_2} = 45 Omega )

Xét sợi dây thứ ba (cũng bằng sắt) có: ({l_3} = 50m,{S_3} = 0,2m{m^2},{R_3} = ?)

Tìm thấy rằng:

– Dây 1 và dây 3 cùng chất liệu, cùng tiết diện, khác chiều dài ta có:

(begin{array}{l}dfrac{{{R_1}}}{{{R_3}}} = dfrac{{{l_1}}}{{{l_3}}} = dfrac{{200}}{{50} ) } = 4\ Mũi tên phải {R_3} = dfrac{{{R_1}}}{4} = dfrac{{120}}{4} = 30 Kết thúc omega{chuỗi})

– Dây 2 và dây 3 cùng chất liệu, cùng chiều dài, khác tiết diện, ta có:

(begin{array}{l}dfrac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = dfrac{{{S_3}}}{{{S_2}}} Mũi tên trái dfrac{{45}}{{30 } ) } = dfrac{{0.2}}{{{S_2}}}\ Mũi tên phải {S_2} = dfrac{2}{{15}}m{m^2} xấp xỉ 0,133 m{m^2}end } )

Câu trước:

 • Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 Bài 7 trang 19 21 SGK Vật Lý 9

Câu tiếp theo:

 • Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 9 trang 25 26 27 SGK Vật Lý 9

Hay nhin nhiêu hơn:

 • Chọn bài tập vật lý lớp 9 khác
 • Để học tốt môn toán lớp 9
 • Để học tốt hóa học lớp 9
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 9
 • Học tốt Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lý lớp 9
 • Để học tốt tiếng Anh lớp 9
 • Học tốt tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Học tốt Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Trên đây là phần Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 8 trang 22 23 24 SGK Vật Lý 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc bạn học tốt môn vật lý lớp 9!

“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 8 trang 22 23 24 sgk Vật lí 9 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *