Trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập chương 1 (có đáp án)

Rate this post

Trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập Chương 1 (có đáp án)

Câu hỏi 1. Đối với các tính năng sau:

(1) cần vài photon ánh sáng để cố định 1 gam phân tử CO2

(2) quang hợp xảy ra ở nồng độ CO2 thấp hơn ở thực vật C3

(3) sử dụng nước chọn lọc hơn thực vật C3

(4) cần ít chất dinh dưỡng hơn thực vật C3

(5) sử dụng ít ATP trong pha tối hơn thực vật C3

Ưu điểm của thực vật C4 là gì?

C. (2) và (3) D. (3) và (4)

Câu 2. Các nguyên tố vi lượng cần thiết cho thực vật với số lượng nhỏ, nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng vì chúng

A. cần thiết cho một số giai đoạn tăng trưởng

B. tích lũy trong hạt

C. tham gia hoạt động của enzim

D. có trong cấu trúc của mọi bào quan

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm của thực vật C3 và C4?

(1) chất nhận CO2 đầu tiên trong quang hợp là RiDP

(3) cường độ quang hợp không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxi

(4) điểm bão hòa ánh sáng là 1/3 tổng lượng ánh sáng mặt trời

(5) Điểm bù CO2 30 – 70 ppm

(6) lục lạp có ở cả tế bào thịt lá và tế bào vỏ mạch

(7) Peroxisome tham gia vào quá trình quang hợp

(8) có nhu cầu nước cao trong quá trình sinh trưởng và phát triển

Phương án trả lời đúng là:

A. Thực vật C3: (1), (4), (5), (7) và (8); Thực vật C4: (2), (3) và (6)

D. Thực vật C3: (2), (4), (6) và (7); Thực vật C4: (1), (3), (5) và (8)

Câu 4. Một cây C3 và một cây C4 được đặt trong cùng một chuông thủy tinh kín được chiếu sáng. Nồng độ CO2 sẽ

A. không thay đổi

B. cây bù giảm C3

C. giảm độ lệch cây C4

D. tăng trưởng

Câu 5. Điều không đúng về sự giống nhau giữa thực vật CAM và thực vật C4 trong quá trình cố định CO2 là

A. đều diễn ra vào ban ngày

B. quá trình hai giai đoạn (2 chu kỳ)

C. sản phẩm đầu tiên của quá trình quang hợp

D. CO2 .chất nhận

Câu 6. Chu trình cố định CO2 ở thực vật CAM được phát triển như thế nào?

A. Pha cố định CO2 đầu tiên và pha cố định CO2 của chu trình Calvin xảy ra vào ban ngày.

B. giai đoạn đầu của quá trình cố định CO2 và cả quá trình cố định CO2 theo chu trình Calvin xảy ra vào ban đêm.

C. Giai đoạn đầu của quá trình cố định CO2 diễn ra vào ban đêm và giai đoạn đầu của quá trình cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra vào ban ngày.

D. Giai đoạn đầu của quá trình cố định CO2 diễn ra vào ban ngày và giai đoạn đầu của quá trình cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra vào ban đêm.

Câu 7. Hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM có tác dụng chủ yếu là

A. Nó làm tăng khả năng quang hợp

B. hạn chế mất nước

C. tăng khả năng hút nước của rễ

D. tăng CO2 trong lá

Câu 8. Điều nào sau đây không đúng với chu trình Calvin?

A. cần ADP

B. giải phóng khí CO2

C. xảy ra vào ban đêm

D. tạo ra C6H12O6

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập chương 1 (có đáp án) , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *