Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 26

Rate this post

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 26

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 26 gồm các câu hỏi có đáp án giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập bài học và kiến ​​thức Sinh học 11.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật gồm các câu hỏi bám sát kiến ​​thức trọng tâm của bài học kết hợp với kiến ​​thức mở rộng, nâng cao. Học sinh có thể thực hành tự chọn câu trả lời cho từng câu hỏi, đánh giá kết quả và kỹ năng của mình thông qua số lượng câu trả lời đúng được chọn. Ở cuối bài kiểm tra, có một phần kết quả để xem công việc của bạn.

Câu 1: Hệ thần kinh dạng lưới được cấu tạo từ các tế bào thần kinh

 • A. phân bố khắp các khoang cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng nơron
 • B. phân bố đều trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng nơron
 • C. phân bố khắp cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng nơron
 • D. phân bố tập trung ở một số vùng trên cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng tế bào thần kinh

Câu 2: Ở động vật đa bào:

 • A. chỉ có hệ thần kinh dạng lưới
 • B. chỉ có hệ thần kinh dạng hạch
 • C. chỉ hệ thần kinh ống
 • D. hoặc A, hoặc B, hoặc C

Câu 3: Tính cảm ứng của động vật là khả năng của cơ thể động vật trả lời lại các tác nhân kích thích

 • A. của hàng loạt tác nhân môi trường, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của sinh vật
 • B. của môi trường sống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của sinh vật
 • C. định hướng môi trường sống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thể
 • D. của môi trường (trong và ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển

Câu 4: Dựa vào chức năng, hệ thần kinh dạng ống được chia thành các phần:

 • A. Hệ thần kinh trung ương gồm não, tuỷ sống, hệ thần kinh ngoại biên gồm các dây thần kinh và hạch
 • B. Thần kinh vận động điều khiển hoạt động có chủ ý và thần kinh thân thể điều khiển hoạt động không tự nguyện
 • C. Dây thần kinh thân điều khiển các hoạt động hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết và vận động.
 • D. Trung ương thần kinh gồm não, tuỷ sống chia làm 2 phần gồm thần kinh cảm giác thân thể và thần kinh vận động; Thần kinh ngoại vi bao gồm các dây thần kinh, các hạch

Câu 5: Cung phản xạ phát triển theo trình tự sau:

 • A. bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin
 • B. bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận trả lời → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin
 • C. vật nhận kích thích → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → vật thực hiện phản ứng
 • D. vật nhận kích thích → bộ phận hưởng ứng kích thích → phản ứng

Câu 7: Ở các loài động vật sau:

(1) giun dẹp (2) nước tức là (3) đỉa

(4) trùng roi (5) giun tròn (6) gián (7) châu chấu

Có bao nhiêu loài có hệ thần kinh giống hạch?

Câu 8: Cảm ứng ở động vật có đặc điểm nào sau đây?

 1. phản ứng chậm
 2. phản ứng hầu như không đáng chú ý
 3. trả lời nhanh
 4. hình thức trả lời ít đa dạng hơn
 5. các hình thức phản hồi khác nhau
 6. câu trả lời rõ ràng

Phương án trả lời đúng là:

 • A. (1), (4) và (5)
 • B. (3), (4) và (5)
 • C. (2), (4) và (5)
 • D. (3), (5) và (6)

Câu 9: Trong các phát biểu sau:

 1. phản xạ chỉ có ở sinh vật có hệ thần kinh
 2. Phản xạ được thực hiện bởi cung phản xạ
 3. Phản xạ được coi là một hình thức cảm ứng điển hình
 4. Phản xạ là một khái niệm rộng hơn so với cảm ứng

Các phát biểu đúng về phản xạ là:

 • A. (1), (2) và (4)
 • B. (1), (2), (3) và (4)
 • C. (2), (3) và (4)
 • D. 1), (2) và (3)
 1. Tất cả các bề mặt của cơ thể nhận được kích thích
 2. Tế bào thần kinh phân bố khắp cơ thể
 3. Toàn bộ cơ thể đáp ứng với kích thích
 4. Câu trả lời chưa chính xác

Câu 11: Động vật có hệ thần kinh dạng hạch có thể phản ứng cục bộ khi bị kích thích vì

 • A. số lượng tế bào thần kinh tăng lên
 • B. mỗi khớp là một trung tâm điều khiển một vùng cụ thể của cơ thể
 • C. các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau
 • D. các hạch liên kết với nhau

Câu 12: Nhóm thực vật nào sau đây có thể phản ứng cục bộ với vùng kích thích?

 • A. Biến thái côn trùng, giáp xác
 • B. Đế giày, sứa
 • C. San hô, mực
 • D. Giun đất, giáp xác

Câu 13: Động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là

 • A. chỉ đạo cơ thể
 • B. co rút toàn thân
 • C. rời đi
 • D. phần cơ bị kích thích co lại

Câu 14: Hệ thần kinh chuỗi hạch được hình thành do các tế bào thần kinh tập hợp trong các hạch thần kinh và liên kết với nhau tạo thành chuỗi hạch.

 • A. nằm dọc theo chiều dài cơ thể
 • B. nằm dọc lưng và bụng
 • C. nằm dọc theo lưng
 • D. phân bố ở một số nơi trên cơ thể

Câu 15: Ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới, các phản xạ phát triển theo trình tự sau:

 • A. Tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích, tổng hợp thông tin → cơ và các cơ quan phản ứng
 • B. các giác quan tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các cơ quan nội tạng thực hiện phản ứng
 • C. tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → tế bào biểu mô cơ
 • D. chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → giác quan tiếp nhận kích thích → cơ và các cơ quan thực hiện phản ứng

Câu 16: Tại sao khi mổ tim ếch, người ta phải phá hủy tủy sống?

 • A. Con người phá huỷ tuỷ sống để giảm điện cảm của ếch nên nhịp tim ít thay đổi.
 • B. Vì tuỷ sống điều khiển tốc độ máu chảy trong mạch máu, huỷ tuỷ sống làm máu chảy chậm, vết mổ ít bẩn nên dễ thao tác.
 • C. Vì tủy sống điều khiển các hoạt động vận động của cơ thể nên khi tủy sống bị phá hủy ếch sẽ đứng yên, dễ vận động, dễ quan sát.
 • D. Vì có tuỷ sống làm cho ếch khi bị va đập ít đau hơn, ít vùng vẫy hơn nên thao tác và quan sát dễ dàng hơn.

Câu 17: Điều nào sau đây:

 1. máy chiết xuất động vật nguyên sinh
 2. chuyển động toàn thân
 3. tiêu thụ năng lượng
 4. hình thành cung phản xạ

Những phát biểu đúng về cảm ứng ở động vật nguyên sinh là:

 • A. (1), (2) và (4)
 • B. (1), (2) và (3)
 • C. (2), (3) và (4)
 • D. (1), (3) và (4)
 • A. Phản xạ được thực hiện bằng cung phản xạ và vòng phản xạ
 • B. Phản xạ bao gồm tất cả các loại cảm ứng khác nhau
 • C. Hệ thần kinh của động vật càng phát triển thì càng phức tạp
 • D. Động vật khi mới sinh ra có nhiều phản xạ
 • A. tăng số lượng nơron so với nơron dạng lưới
 • B. tăng cường phối hợp giữa các nơron
 • C. phản hồi cục bộ, tiêu tốn ít năng lượng hơn so với mạng nơ ron dạng lưới
 • D. phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với thần kinh lưới

Câu 20: So với cảm ứng ở thực vật, đặc điểm nào sau đây của cảm ứng ở động vật đa bào?

 1. nó xảy ra nhanh chóng
 2. phản ứng có thể nhìn thấy
 3. luôn luôn có một hệ thống thần kinh kiểm soát
 4. Các hình thức tiếp xúc khác nhau
 • A. 1, 2, 3, 4
 • B. 1, 2, 4
 • C.1, 3, 4
 • D. 1, 2, 3

Câu 21: Các phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới diễn ra theo thứ tự sau:

 • A. tế bào cảm giác → mạng lưới thần kinh → tế bào biểu mô cơ
 • B. tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ → mạng lưới thần kinh
 • C. mạng lưới thần kinh → tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ
 • D. tế bào biểu mô cơ → mạng thần kinh → tế bào cảm giác

Câu 22: Khi nói về tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Nhện có hệ thống thần kinh giống hạch
 • B. Mực có hệ thần kinh dạng chuỗi
 • C. Con sứa có mạng lưới thần kinh
 • D. Cá có mạng lưới thần kinh

Câu 23: Hệ thần kinh của sâu bọ gồm hạch đầu,

 • A. hạch bạch huyết ngực và lưng
 • B. hạch thân, hạch lưng
 • C. hạch bụng, hạch lưng
 • D. hạch ngực và hạch bụng

Câu 24: Cho các mệnh đề sau:

 1. Các tế bào thần kinh phân bố khắp cơ thể và nối với nhau bằng các sợi thần kinh
 2. động vật đối xứng hai bên: giun dẹp, giun tròn, chân khớp
 3. địa phương hóa, phản ứng chính xác hơn
 4. phản ứng với các kích thích bằng cách co bóp toàn bộ cơ thể
 5. Tách ruột
 6. Các tế bào thần kinh được nhóm lại với nhau thành các hạch nằm dọc theo chiều dài của cơ thể
 7. tiêu tốn rất nhiều năng lượng
 8. (8) tiết kiệm năng lượng hơn

Liên hệ cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh lưới với hệ thần kinh hạch bằng cách so sánh các đặc điểm tương ứng với từng nhóm động vật.

 • A. hệ thần kinh lưới: (1), (4), (6) và (7); Hệ thần kinh dạng hạch: (2), (3), (5) và (8)
 • B. Hệ thần kinh lưới: (1), (4), (5) và (8); Hệ thần kinh dạng hạch: (2), (3), (6) và (7)
 • C. hệ thần kinh lưới: (1), (4), (5) và (7); Hệ thần kinh dạng hạch: (2), (3), (6) và (8)
 • D. hệ thần kinh dạng lưới: (4), (5), (6) và (7); Hệ thần kinh dạng hạch: (1), (2), (3) và (8)

Câu 25: Ở côn trùng, hạch thần kinh có kích thước lớn hơn nhiều so với các hạch thần kinh khác

 • Phía trước
 • B. trở lại
 • C. bụng
 • D. ngực

Xem câu trả lời

=> Giải kiến ​​thức Bài 26 Sinh 11: Cảm ứng ở động vật

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 26 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *