Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Rate this post

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Bài giảng Sinh học 12 bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái diễn ra trong quần xã sinh vật và giữa quần xã sinh vật với môi trường sống của nó.

I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG CAM KẾT SINH HỌC

1. Chuỗi thức ăn

– Khái niệm: Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích trong chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích có nguồn thức ăn là mắt xích trước và nguồn thức ăn là mắt xích sau.

– Ví dụ:

+ Giun Đất → Chim → Cáo.

– Chiều dài mỗi chuỗi thức ăn thường không dài quá 5-6 mắt xích, vì chỉ một phần nhỏ năng lượng nhận được từ mắt xích trước sẽ được dự trữ trong chất hữu cơ của mắt xích sau.

– Phân loại: Có 2 loại chuỗi thức ăn: chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng và chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật thối rữa.

+ Chuỗi thức ăn bắt đầu từ sinh vật tự dưỡng: gồm sinh vật tự dưỡng → sinh vật tự dưỡng → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn cỏ.

Lý thuyết trao đổi vật chất trong hệ sinh thái |  Sinh học lớp 12 (ảnh 1)

+ Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải: gồm sinh vật phân giải → động vật ăn xác động vật → động vật ăn động vật.

Lý thuyết trao đổi vật chất trong hệ sinh thái |  Sinh học lớp 12 (ảnh 1)

2. Lưới thức ăn

Lý thuyết trao đổi vật chất trong hệ sinh thái |  Sinh học lớp 12 (ảnh 1)

Lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng

– Tính năng:

Mỗi hệ sinh thái đều có lưới thức ăn. Lưới thức ăn này thay đổi theo mùa và thay đổi khi cấu trúc của quần xã sinh vật thay đổi.

+ Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.

3. Mức độ dinh dưỡng

– Khái niệm: Bậc dinh dưỡng là loài có cùng mức năng lượng và sử dụng thức ăn ở cùng mức năng lượng trong lưới thức ăn (hay chuỗi thức ăn).

Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng có thể có nhiều loài.

+ Bậc dinh dưỡng 1: Là những sinh vật có năng suất, bao gồm những sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ trong môi trường.

+ Bậc 2: Sinh vật tiêu thụ sơ cấp gồm động vật ăn người sản xuất.

+ Bậc 3: Là sinh vật tiêu thụ thứ cấp gồm các loài ăn thịt, chúng ăn sinh vật tiêu thụ sơ cấp.

+ Bậc cuối cùng là bậc dinh dưỡng cao nhất. Một sinh vật ăn người tiêu dùng cấp một, cấp hai và cấp ba.

II. ECOTOPTO

Đầu tiên. ý tưởng

– Hình tháp sinh thái gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, các hình chữ nhật có chiều cao bằng nhau và chiều dài thể hiện quy mô của từng bậc danh hiệu.

Kích thước của các bậc dinh dưỡng được xác định bởi số lượng cá thể, sinh khối hoặc năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.

2. Phân loại

Có 3 loại tháp sinh thái: Tháp số lượng, tháp sinh khối, tháp năng lượng.

– Tháp số lượng:

+ Được xây dựng về số lượng quần thể sinh vật ở mỗi bậc danh hiệu.

Kim tự tháp số lượng có thể có hình dạng bình thường hoặc không chuẩn.

Lý thuyết trao đổi vật chất trong hệ sinh thái |  Sinh học lớp 12 (ảnh 1)

– Tháp sinh khối:

+ Được cấu tạo dựa trên tổng khối lượng của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Tháp sinh khối có thể có hình dạng chuẩn hoặc không chuẩn.

Lý thuyết trao đổi vật chất trong hệ sinh thái |  Sinh học lớp 12 (ảnh 1)

– Tháp điện:

+ Được xây dựng dựa trên lượng năng lượng dự trữ trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích trên một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Trụ điện luôn có hình dạng chuẩn.

Lý thuyết trao đổi vật chất trong hệ sinh thái |  Sinh học lớp 12 (ảnh 1)

Xem thêm tổng quan lý thuyết Sinh học lớp 12 Đầy đủ, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 42: Hệ sinh thái

Lý thuyết Bài 44: Chu trình địa hóa và sinh quyển

Lý thuyết Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Lý thuyết Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Lý thuyết Bài 47: Ôn tập về Tiến hóa và Sinh thái

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *