Unit 2 lớp 12: Looking back

Rate this post

Bài 2 lớp 12: Nhìn Lại

kết xuất

1 (trang 28-SGK Tiếng Anh 12). Nghe các từ có chứa nguyên âm đôi và đặt chúng vào đúng ô. (Nghe những từ có chứa nguyên âm đôi và đặt chúng vào đúng ô.)

Nghe:

/eɪ/

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

/aɪ/

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

/ɔɪ/

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

/əʊ/

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

/aʊ/

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

/ɪə/

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

/ee/

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

/ʊə/

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

Xem thêm:: Ex có nghĩa là gì? Ex trong tiếng anh nghĩa là gì? – META.vn

Trả lời:

/ei//ai//oi//əu//au//iə//eə//ʊə/ agestyledestroygrowpopulationtimenghèo quốc gia minenoisehy vọngproudnearsurre

2 (trang 28-SGK Tiếng Anh 12). Nghe và đánh dấu các nguyên âm đôi. Sau đó thực hành nói các câu với một đối tác. (Nghe và lưu ý các nguyên âm đôi. Sau đó thực hành nói câu với một đối tác.)

Nghe:

1. Anh ấy đã chơi cho câu lạc bộ bóng đá này hơn tám năm.

2. Sau 9 tiếng làm việc liên tục, tôi rất mệt.

3. Bất chấp các chính sách về môi trường của chính phủ, ô nhiễm không khí và tiếng ồn vẫn tiềm tàng nguy hiểm.

4. Quy trình trồng và thu hoạch lúa độc đáo.

5. Tôi thất nghiệp mấy năm rồi vẫn chưa tìm được việc làm.

Trả lời:

Đầu tiên. Anh ấy có Đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá này trong hơn tám năm.

2. Sau khi làm việc cho chín giờ không có phá vỡTôi đã có rất nhiều mệt.

3. CHO DÙ chính sách của chính phủ về môi trường, không khí và nổ sự ô nhiễm hài cốt có tiềm năng nguy hiểm.

4. quá trình của phát triển và cây trồng CƠM Nó là duy nhất.

5. đã được thất nghiệp cho một số NĂM và họ vẫn chưa thành lập một công việc.

Hướng dẫn dịch:

Đầu tiên. Anh ấy đã chơi cho câu lạc bộ bóng đá này hơn tám năm.

2. Sau chín giờ làm việc liên tục, tôi rất mệt mỏi.

3. Bất chấp chính sách môi trường của chính phủ, ô nhiễm không khí và tiếng ồn vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.

4. Quá trình trồng và thu hoạch lúa là duy nhất.

5. Tôi đã thất nghiệp nhiều năm và vẫn chưa tìm được việc làm.

Xem thêm:: Số 11 tiếng anh là gì? Làm thế nào để đọc số mười một bằng tiếng Anh?

từ điển

1 (trang 28-SGK Tiếng Anh 12). Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu. (Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu.)

1. Tỷ lệ tội phạm cao được coi là tác động tồi tệ nhất của (công nghiệp hóa/đô thị hóa).

2. Các khu vực (công nghiệp/nông nghiệp) đang phát triển nhanh trong đô thị.

3. Ngày càng có nhiều người di cư đến các khu vực (thành thị/nông thôn) để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

4. Chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn đã (giảm/tăng) đáng kể trong những năm gần đây. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho những người có thu nhập thấp.

5. Cuộc trò chuyện dài và quá tải với những thông tin vô ích, vì vậy tôi đã bật (bật/tắt) nó.

Trả lời:

1. đô thị hóa2. Công nghiệp 3. đô thị4. tăng 5. tắt

Hướng dẫn dịch:

Đầu tiên. Tỷ lệ tội phạm cao được coi là tác động tồi tệ nhất của quá trình đô thị hóa.

2. Các khu công nghiệp đang phát triển nhanh chóng trong các khu đô thị.

3. Ngày càng có nhiều người di cư đến các thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

4. Chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn đã tăng đáng kể trong những năm qua. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho những người có thu nhập thấp.

5. Cuộc trò chuyện dài và quá tải với những thông tin vô ích, vì vậy tôi dừng lại.

2 (trang 28-SGK Tiếng Anh 12). Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các tính từ ghép trong hộp. (Hoàn thành các câu, sử dụng các tính từ hỗn hợp trong hộp.)

kích thích tư duy hàng ngày với phạm vi thời tiết bất tận

1. Luật mới có tác dụng __________ đối với các ứng cử viên.

2. Ở các thành phố lớn, đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy những gương mặt ___ của những người di cư từ các vùng nông thôn.

3. Chúng tôi đã tham dự một buổi thuyết trình chuyên sâu và rõ ràng về đô thị hóa và tác động của nó đối với xã hội.

4. Các chính phủ nên cố gắng hạn chế tốc độ tăng trưởng của các thành phố.

5. Người nghèo ở các thành phố lớn vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề ____.

Trả lời:

1. rộng2. thời tiết bị đánh đập3. tư duy4. vô tận 5. ngày qua ngày

Ngữ pháp

1 (trang 28-SGK Tiếng Anh 12). Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Xem thêm:: Cách dùng Por đúng trong tiếng Anh – Step Up English

1. Các cô gái trong lớp của chúng tôi đề xuất rằng giáo viên của chúng tôi (tổ chức) __________ một chuyến đi cắm trại ở vùng nông thôn.

2. Cô Kim đề nghị lớp chúng tôi (chia) __________ thành sáu nhóm để làm việc trong dự án đơn vị.

3. Lan hiện đang sống ở thành phố. Cha mẹ cô vẫn sống ở quê hương của họ. Họ nhấn mạnh rằng Lan (gọi) __________ về nhà mỗi ngày.

4. Điều quan trọng là phụ huynh (cung cấp) __________ kết quả học tập của con họ vào cuối mỗi học kỳ.

5. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân địa phương (hỗ trợ) __________ những người di cư mới.

Trả lời:

1. (phải) tổ chức2. (phải) được chia sẻ3. (phải) gọi4. (phải) được đưa ra5. (phải) hỗ trợ

Hướng dẫn dịch:

Đầu tiên. Các cô gái trong lớp chúng tôi gợi ý rằng giáo viên của chúng tôi tổ chức một chuyến đi cắm trại ở vùng nông thôn.

2. Cô Kim gợi ý rằng lớp chúng tôi được chia thành 6 nhóm để làm việc trong dự án đơn vị.

3. Lani hiện sống tại TP. Cha mẹ cô vẫn sống ở quê hương của họ. Họ nhấn mạnh rằng Lani nên gọi điện về nhà mỗi ngày.

4. Điều quan trọng là phụ huynh nhận được kết quả học tập của con mình vào cuối mỗi học kỳ.)

5. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân địa phương hỗ trợ những người nhập cư mới.

Tham khảo thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

 • Unit 2 Từ vựng tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ cần học trong bài

 • The Beginning (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Lan và Nam… 2. Đọc đoạn hội thoại…

 • Language (Trang 20-21-22 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Xem đoạn hội thoại… 2. Hoàn thành câu…

 • Kỹ năng: Nó bao gồm 4 phần

 • Reading (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Bạn sẽ đọc… 2. Đọc văn bản và kiểm tra…

 • Speaking (trang 24 sgk Tiếng Anh 12 mới) 1. Đọc đoạn hội thoại… 2. Làm việc theo cặp…

 • Listening (trang 25 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Nhìn vào những điều sau đây… 2. Nối các từ…

 • Viết (trang 26 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Nối các cụm từ… 2. Viết lại câu…

 • Giao tiếp và văn hóa (trang 27 sgk Tiếng Anh 12 mới) 1. Nghe đoạn hội thoại… 2. Làm việc theo nhóm…

 • Nhìn Lại (Trang 28 SGK Tiếng Anh 12 Mới) 1. Nghe các từ… 2. Nghe và viết các nguyên âm đôi…

 • Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 12 mới) làm việc nhóm…

Xem thêm tài liệu giúp học tốt tiếng Anh lớp 12:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ đề thi tiếng Anh 12 mới 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới 2021 có đáp án

Ngân hàng đề thi thử miễn phí chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa học có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho của đơn vị khác

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Unit 2 lớp 12: Looking back , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *