Vở bài tập Sinh Học lớp 8

Rate this post

Vở bài tập Sinh Học lớp 8 – Giải vở bài tập Sinh Học 8 hay, ngắn nhất

Tuyển tập các bài giải vở bài tập Sinh Học lớp 8 hay, ngắn nhất, chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Sinh Học 8 giúp bạn củng cố kiến thức, biết cách làm bài tập môn Sinh Học lớp 8.

Chương 1: Khái quát về cơ thể người

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 1: Bài mở đầu
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 2: Cấu tạo cơ thể người
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 3: Tế bào
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 4: Mô
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 6: Phản xạ

Chương 2: Vận động

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 7: Bộ xương
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 10: Hoạt động của cơ
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Chương 3: Tuần hoàn

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 17: Tim và mạch máu
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

Chương 4: Hô hấp

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 21: Hoạt động hô hấp
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 22: Vệ sinh hô hấp
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

Chương 5: Tiêu hóa

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa

Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 31: Trao đổi chất
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 32: Chuyển hóa
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 33: Thân nhiệt
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 34: Vitamin và muối khoáng
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 35: Ôn tập học kì 1
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 37: Thực hành: Tiêu chuẩn một khẩu phần cho trước

Chương 7: Bài tiết

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 39: Bài tiết nước tiểu
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Chương 8: Da

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 42: Vệ sinh da

Chương 9: Thần kinh và giác quan

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng liên quan đến cấu tạo của tủy sống
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 47: Đại não
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 50: Vệ sinh mắt
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 53: Hoạt động cấp cao ở người
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Chương 10: Nội tiết

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 58: Tuyến sinh dục
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Chương 11: Sinh sản

 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người
 • Vở bài tập Sinh học 8 Bài 66: Ôn tập – Tổng kết

Bài 1: Bài mở đầu

I – Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 (trang 4 Vở bài tập Sinh học 8): Trong chương trình Sinh học 7, em đã học các ngành động vật nào?

Trả lời:

Trong chương trình Sinh học 7, em đã học các ngành động vật:

– Ngành động vật Nguyên Sinh.

– Ngành Ruột khoang.

– Ngành Giun dẹp.

– Ngành Giun đốt.

– Ngành Thân mềm.

– Ngành Chân khớp.

– Ngành động vật có xương sống.

Bài tập 2 (trang 4 Vở bài tập Sinh học 8): Lớp động vật có xương sống nào có vị trí tiến hóa cao nhất?

Trả lời:

Ngành động vật có xương sống thì lớp Thú có vị trí tiến hóa cao nhất.

Bài tập 3 (trang 4 Vở bài tập Sinh học 8): Đánh dấu × vào ô chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.

a) 1, 2, 4, 6, 8; b) 1, 3, 5, 7, 8; x c) 2, 3, 5, 7, 8; d) 1, 2, 3, 4, 5;

Bài tập 4 (trang 4 Vở bài tập Sinh học 8): Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội?

Trả lời:

Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết đến nhiều lĩnh vực trong xã hội như: y tế, giáo dục, thể dục – thể thao, thực phẩm…

II – Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập (trang 5 Vở bài tập Sinh học 8): Tìm các từ và cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

1.Người là động vật bậc cao thuộc lớp Thú.

2.Đặc điểm cơ bản để phân biệt người với động vật là người biết chế tạosử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định, có tư duy, tiếng nói, chữ viết.

3.Sinh học 8 cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể.

5.Phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm môn học là kết hợp quan sát, thí nghiệm và vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tế cuộc sống.

Trả lời:

III – Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 5 Vở bài tập Sinh học 8): Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú.

Trả lời:

– Giống nhau: Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.

– Khác nhau: Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định, có tư duy, tiếng nói, chữ viết.

Bài tập 2 (trang 5 Vở bài tập Sinh học 8): Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học “Cơ thể người và vệ sinh”.

Trả lời:

Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể (từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể) trong mối quan hệ với môi trường và những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó, đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

Bài tập 3 (trang 6 Vở bài tập Sinh học 8): Hãy đánh dấu × vào ô ở câu trả lời đúng nhất.

Trả lời:

Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề trong xã hội như:

a) Nghề giáo viên. b) Nghề bác sĩ. c) Ngành thể dục – thể thao. x d) Ngành môi trường. e) Nghề bán hàng. g) Tất cả a, b, c, d, e.

Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

I – Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 (trang 6 Vở bài tập Sinh học 8): Quan sát hình 2-1, 2-2 SGK để trả lời các câu hỏi:

1.Cơ thể người có mấy phần? Kể tên các phần đó.

2.Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực và khoang bụng?

Trả lời:

1.Cơ thể người gồm 3 phần: phần đầu, phần thân và phần chi (tay, chân).

2.Khoang ngực và khoang bụng ngăn cách nhau bởi cơ hoành.

+ Khoang ngực chứa tim, phổi.

+ Khoang bụng chứa gan, ruột, dạ dày, thận, bóng đái và cơ quan sinh sản.

Bài tập 2 (trang 7 Vở bài tập Sinh học 8): Hãy ghi tên cơ quan có trong thành phần của mỗi hệ cơ quan và chức năng chính của mỗi hệ cơ quan vào bảng sau:

Trả lời:

Hệ cơ quan Các cơ quan trong từng hệ cơ quan Chức năng của hệ cơ quan Hệ vận động Cơ, xương Nâng đỡ, vận động cơ thể di chuyển Hệ tiêu hóa Miệng, ống tiêu hóa, tuyến tiêu hóa Biến đổi và hấp thụ thức ăn Hệ tuần hoàn Tim và hệ mạch Vận chuyển chất dinh dưỡng, chất thải, O2 và CO2 Hệ hô hấp Đường dẫn khí, phổi Trao đổi khí Hệ bài tiết Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái Bài tiết nước tiểu Hệ thần kinh Não, tủy sống, dây thần kinh Điều khiển, điều hòa hoạt động của cơ thể

Bài tập 3 (trang 7 Vở bài tập Sinh học 8): Quan sát hình 2 – 3 SGK, hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các hệ cơ quan nói lên điều gì?

Trả lời:

Xem thêm:: ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 – Thông tin tuyển sinh

Sơ đồ hình 2 – 3 SGK thể hiện mối quan hệ của các hệ cơ quan trong cơ thể. Các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các hệ cơ quan cho thấy các cơ quan trong cơ thể là một khối thống nhất, có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau, cùng thực hiện chức năng sống. Sự phối hợp đó được thực hiện nhờ cơ chế thần kinh (sự điều khiển của hệ thần kinh) và cơ chế thể dịch (hoocmôn do các tuyến nội tiết tiết ra).

II – Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập (trang 7 Vở bài tập Sinh học 8): Chọn các cụm từ: các cơ quan, thuộc lớp Thú, tạo thành một khối thống nhất, thể dịch, chức năng sống, thần kinh, điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Trả lời:

Cơ thể người có cấu tạo và sự sắp xếp các cơ quan và hệ cơ quan giống với động vật thuộc lớp Thú. Các cơ quan trong cơ thể tạo thành một khối thống nhất, có sự phối hợp với nhau, cùng thực hiện chức năng sống. Sự phối hợp đó thực hiện nhờ cơ chế thần kinh và cơ chế thể dịch.

III – Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 7 Vở bài tập Sinh học 8): Bằng một ví dụ, em hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể.

Trả lời:

– Khi chạy, hệ vận động làm việc với cường độ lớn. Cùng lúc đó các hệ cơ quan khác cũng tăng cường hoạt động: nhịp tim tăng, mạch máu giãn, thở nhanh và sâu, mồ hôi tiết nhiều… Điều đó chứng tỏ các hệ cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động dưới sự điều khiển của hệ thần kinh.

Bài tập 2 (trang 8 Vở bài tập Sinh học 8): Hãy ghép các thông tin 1, 2, 3,… ở cột B vào thông tin tương ứng ở cột A.

Cột (A) Cột (B)

a) Khoang ngực chứa:

………………………………………..

b) Khoang bụng chứa:

………………………………………..

1.Ruột non

2.Ruột già

3.Tim

4.Gan

5.Phổi

6.Dạ dày

7.Thận

8.Bóng đái

Cơ quan sinh sản

Trả lời:

a – 3, 5.

b – 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.

Bài 3: Tế bào

I – Bài tập nhận thức kiến thức mới

Xem thêm:: Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 31: Cá chép

Bài tập 1 (trang 8 Vở bài tập Sinh học 8): Quan sát hình 3 – 1 SGK, trình bày cấu tạo tế bào.

Trả lời:

Cấu tạo tế bào gồm:

– Màng sinh chất.

– Chất tế bào: Lưới nội chất, Ribôxôm, Ti thể, Bộ máy Gôngi, Trung thể.

– Nhân.

Bài tập 2 (trang 8 Vở bài tập Sinh học 8): Dựa vào bảng 3 – 1 SGK, hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Trả lời:

Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất: Lấy các chất cần thiết (O2, chất dinh dưỡng…) và thải các chất không cần thiết (CO2, urê…).

Chất tế bào chứa các bào quan thực hiện các hoạt động sống của tế bào. Sử dụng các chất mà tế bào lấy vào qua màng sinh chất tổng hợp nên các chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào dưới sự điều khiển của nhân tế bào.

Nhân tế bào chứa vật chất di truyền, điều khiển các hoạt động của các bào quan qua quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ ADN → ARN → Prôtêin; các chất được tổng hợp, lấy vào.

Bài tập 3 (trang 9 Vở bài tập Sinh học 8): Qua sơ đồ hình 3 – 2 SGK, hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Trả lời:

Tế bào thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống. Mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế bào.

– Sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên và sinh sản.

– Cảm ứng giúp cơ thể phản ứng với kích thích từ môi trường bên ngoài.

II – Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập (trang 9 Vở bài tập Sinh học 8): Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Trả lời:

Tế bào là đơn vị cấu trúc và đơn vị chức năng của cơ thể. Tế bào được bao bọc bằng lớp màng sinh chất có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể. Trong màng là chất tế bào có các bào quan như lưới nội chất, ribôxôm, bộ máy Gôngi, ti thể…, ở đó diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào. Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, trong nhân có nhiễm sắc thể.

III – Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 9 Vở bài tập Sinh học 8): Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c) với mỗi số (1, 2, 3) vào ô ở bảng sau sao cho phù hợp.

Trả lời:

1 – c 2 – a 3 – b 4 – X 5 – d

Bài tập 2 (trang 10 Vở bài tập Sinh học 8): Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Trả lời:

– Mọi cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào.

– Chức năng của tế bào là trao đổi chất và năng lượng giữa tế bào với môi trường cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp cơ thể lớn lên, phân chia và sinh sản. Như vậy, tế bào vừa là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Vở bài tập Sinh Học lớp 8 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *